Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи спадкового права

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Основні поняття спадкового права
2. Спадкування за законом та за заповітом
3. Реалізація та оформлення прав на спадщину. Виконання заповіту. Спадковий договір
 
1. Основні поняття спадкового права
 
Спадкування – перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавець) до інших осіб (спадкоємців).
До складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинились внаслідок його смерті, крім тих, які нерозривно були пов'язані з особою спадкодавця (особисті немайнові права; право участі або членства у товариствах, об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлене їх установчими документами; право на аліменти, пенсію, інші види виплат особистого характеру; право на відшкодування шкоди завдане каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я спадкодавця).
Часом відкриття спадщини є день смерті особи визначений відповідно до свідоцтва про смерть або рішення суду про оголошення людини померлою.
Місцем відкриття спадщини є останнє постійне місце проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме, то місцем відкриття вважається місце знаходження нерухомого майна (основної його частини), а за відсутності нерухомого – місце знаходження рухомого майна (основної його частини).
Спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини (а за заповітом і юридичні особи та інші учасники цивільних відносин). Право на спадщину виникає в день відкриття спадщини.
Не мають права на спадкування такі особи:
1. Які умисно позбавили спадкодавця життя, або когось із можливих спадкоємців, або вчинили замах на їх життя. Крім випадку, якщо спадкодавець знаючи це призначив таку особу спадкоємцем за заповітом.
2. Які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, змінити або скасувати його, і цим сприяли виникненню права на спадщину, або збільшенню частки спадщини у них самих чи в інших осіб.
3. Батьки після дитини, якщо на момент відкриття спадщини вони були позбавлені батьківських прав (при спадкуванні за законом).
4. Батьки (усиновлювачі), повнолітні діти, та інші особи, які ухилялись від виконання обов'язку, щодо утримання спадкодавця встановленого за рішенням суду (при спадкуванні за законом).
5. Одна після одної особи шлюб між якими визнаний не дійсним (при спадкуванні за законом).
6. Особа, яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу, або каліцтво був у безпорадному стані – на підставі рішення суду.
Спадкоємці зобов'язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця за період, що не перевищує три роки до його смерті.
Спадкування здійснюється двома способами:
1. у порядку визначення заповітом.
2. у порядку визначеному законом, якщо заповіт не був складений або був визнаний недійсним чи охоплює не всю масу спадкового майна; або спадкоємці за заповітом відмовилися від прийняття спадщини чи не прийняли її.
 
2. Спадкування за законом та за заповітом
 
Заповітом, відповідно до ст. 1233ЦК, є особисте розпорядження особи на випадок власної смерті.
Право на складання заповіту має особа з повною цивільною дієздатністю.
Заповіт не може бути вчинений через представника.
Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складення і має бути особисто підписаний заповідачем.
Заповіт має бути посвідчений нотаріально, або посадовою чи службовою особою відповідно до ст. 1251-1252
ЦКУ. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.
До нотаріально-посвідчених прирівнюються наступні заповіти:
1. Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем (його заступником з медичної частини) або черговим лікарем цього стаціонарного закладу охорони здоров'я (будинку для осіб похилого віку та інвалідів).
2. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна.
3. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції.
4. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
5. Заповіт особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, може бути посвідчений начальником місця позбавлення волі.
6. Заповіт особи, яка тримається під вартою, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.
Крім того заповідач має право у будь-якому випадку посвідчувати заповіт при свідках (не менше 2-х осіб як правило). Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю. Свідками не можуть бути:
- нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;
- спадкоємці за заповітом;
- члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
- особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому. У текст заповіту заносяться відомості про особи свідків.
Заповідач має право будь-кого призначати своїм спадкоємцем або позбавити спадщини будь-якого спадкоємця, крім своїх неповнолітніх і повнолітніх непрацездатних дітей, непрацездатних вдову, вдівця та батьків, які відповідно до ст. 1241 ЦК, в обов'язковому порядку повинні успадкувати не менше половини частки яку вони отримали б при спадкуванні за законом. Розмір їхньої частки може бути зменшений за рішенням суду з врахуванням особистих відносин між ними і спадкодавцем та інших істотних
Фото Капча