Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи землевпорядного проектування

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
136
Мова: 
Українська
Оцінка: 
В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань. Четвертий розділ розкриває питання розробки проектів зокремленого землевпорядкування, в п’ятому розділі йдеться про регіональні особливості землевпорядного проектування і останній розділ присвячений організації і плануванню землевпорядних робіт.
Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної підготовки студентів. 
 
СТРУКТУРА МАТЕРІАЛІВ
 
План (зміст)
Вступ
Основний текст
Висновок 
Література
Рецензія конкурсної комісії навчального закладу
 
План (зміст)
 
Вступ 
Розділ 1. Теоретичні основи землевпорядного проектування
1. Методологічні основи землевпорядного проектування
1.1.Поняття і сутність землевпорядного проектування
1.2. Мета і функції землевпорядного проектування
1.3. Об’єкти і напрями проектування землекористування
1.4. Принципи землевпорядного проектування
1.5. Предмет землевпорядного проектування
2. Методика і технологія землевпорядного проектування19
2.1. Загальнодержавні та регіональні програми використання і охорони земель
2.2. Стадійність у землевпорядному проектуванні
2.3. Класифікація документації із землеустрою. Види проектів землеустрою
Розділ 2. Територіальний землеустрій
1. Зміст, завдання та принципи територіального землеустрою 
1.1. Поняття про територіальний землеустрій
1.2. Завдання і мета складання схем землеустрою
1.3. Основні вимоги до складання схем землеустрою
1.4. Основні вимоги до складання проектів установлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень
1.5. Особливості формування землекористування та організації об’єктів природно-заповідного фонду, природоохоронного, рекреаційного та оздоровчого призначення 
2. Відведення земель для сільськогосподарських підприємств, організацій, установ і громадян 
у власність і користування
2.1. Методика складання проектів формування (зміни) меж територій реалізації земельних та
 економічних інтересів сільських, селищних і міських рад
2.2. формування землеволодінь і землекористувань з різними формами господарювання на основі
приватної власності на землю і оренди земельних і майнових паїв
2.3. Методологічні основи розроблення проектів упорядкування існуючих землеволодінь 
землекористувань сільськогосподарських підприємств та створення нових .....................................40
2.4. Організація території сільськогосподарських землеволодінь землекористувань на різному 
праві
2.5. Особливості проектів відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського
та фермерського господарств, садівницьких товариств, городництва та для сінокосу і випасання
худоби
3. Впорядкування землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств 
3.1. Поняття удосконалення землеволодінь і землекористувань
3.2. Поняття і види недоліків землеволодінь і землекористувань
3.3. Зміст проекту і способи усунення недоліків землеволодінь і землекористувань 
3.4. Формування обмежень та земельних сервітутів
3.5. Розгляд і затвердження проекту
3.6. Виготовлення і видача проектної документації
4. Формування землекористувань та землеволодінь несільськогосподарського призначення
4.1. Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб 
4.2. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів землеустрою 
4.3. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
несільськогосподарських потреб
Розділ 3. Внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і 
землекористувань
1. Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського землеустрою. Складові частини і елементи
 проекту
1.1. Поняття, завдання і зміст внутрігосподарського землеустрою 
1.2. Складові частини і елементи проекту внутрігосподарського землеустрою 
2.  Підготовчі і обмежувальні роботи при внутрішньогосподарському землеустрою
3. Організація виробничих підрозділів і розміщення господарських центрів
3.1. Задачі, зміст та загально методичні питання розміщення виробничих підрозділів і господарських центрів
3.2. Кількість і розміри виробничих підрозділів
4. Планування використання земель у населених пунктах
5. Розміщення внутрішньогосподарських доріг, інженерних споруд і об'єктів
6. Організація вгідь і системи сівозмін
6.1. Поняття про земельні угіддя
6.2. Основні вимоги до організації угідь. Трансформація угідь
6.3. Типи і види сівозмін
6.4. Проектування системи сівозмін
6.5. організація кормових сівозмін
6.6. Організація спеціальних сівозмін
6.7. Організація польових сівозмін
6.8. Проектування поза сівозмінних ділянок
6.9. Економічне обґрунтування системи сівозмін та позасівозмінних  ділянок 
7. Впорядкування території сівозмін
7.1. Розміщення полів сівозмін і робочих ділянок
7.2. Проектування полів з врахуванням рельєфу
7.3. Проектування полів з врахуванням ґрунтів
7.4. Довжина, ширина і форма поля
7.5. Рівно великість полів
7.6. Розміщення полезахисних лісосмуг
7.7. Розміщення польових шляхів
7.8. Розміщення польових станів
8. Влаштування території природних кормових угідь
8.1. Задачі і зміст влаштування території природних кормових угідь 
8.2. Устрій території пасовищ 
8.3. Устрій території сіножать
9.Впорядкування території багаторічних плодових насаджень
9.1. Задачі і зміст устрою території багаторічних насаджень 
9.2. Устрій території садів
9.3. Організація території винограднику
9.4. Організація території ягіднику
10. Особливості землеустрою новостворених сільськогосподарських підприємств при різних формах власності
10.1. Створення та діяльність фермерських господарств
10.2. Місце фермерського господарства в народногосподарському комплексі 
10.3. Право на створення фермерського господарства та умови надання земельних ділянок 
10.4. Порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства 
10.5. Особливості надання земельних ділянок членам колективних сільськогосподарських підприємств, 
сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, які виявили бажання 
вести фермерське господарство
10.6. Реєстрація фермерського господарства
10.7. Плата фермерських господарств за землю
10.8.
Фото Капча