Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості біохімічних процесів в організмі дітей, які займаються фізичною культурою

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Особливості біохімічних процесів в організмі дітей, які займаються фізичною культурою
 
Марциновський В. П., Рудь О. Г., Гусаковська Т. М.,
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. Встановлено, що раціональне харчування зберігає енергетичний баланс організму дітей за рахунок надходження і витраті енергії, досліджено резистентність дітей, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя.
Ключові слова: Основний обмін, білки, жири, вуглеводи, імунна система, радіонукліди, йод, опромінення, детоксикація.
Аннотация. Установлено, что рациональное питание сохраняет энергетический баланс организма детей за счет поступления и расхода энергии, исследованы резистентность детей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.
Ключевые слова: Основной обмен, белки, жиры, углеводы, иммунная система, радионуклиды, йод, облучение, детоксикация.
Abstract. Established that nutrition keeps the body's energy balance of children by income and energy consumption, resistance studied children involved in sports and lead an active life.
Kay words: basal metabolism, proteins, fats, carbohydrates, immune system, radionuclides, iodine, irradiation, detoxification.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Обмін речовин лежить в основі всіх життєвих проявах і відбувається безперервно в кожному організмі і є необхідною умовою його існування. Поживні речовини, що надходять в організм через шлунково – кишковий тракт, розщеплюються під дією різних ферментів, після чого всмоктуються в кров і лімфу, потрапляють у міжклітинні середовища, а далі до клітин [1, 2]. В клітинах вони перетворюються, утворюючи енергію, або відкладаються в запас, депонуються, або використовуються як пластичний матеріал [2, 3].
Актуальність проблеми нашого визначається тим, що у дітей на різних етапах розвитку особливості обміну білків, жирів і вуглеводів в значній мірі відрізняється від дорослих. Оскільки дорослий організм вже сформований і ці речовини використовуються для поповнення затраченої енергії та для використання на життєво важливі функції, то у дітей крім названих особливостей значна частина поживних речовин іде на формування органів і систем організму дітей. Так, основний обмін у новонароджених в калоріях на один кілограм маси тіла вищий ніж у дорослого, а на одиницю поверхні тіла – нижчий. Після народження обмін речовин дуже швидко підвищується і до 2-4 років життя досягає найвищого рівня, а пізніше поступово зменшується аж до періоду статевого дозрівання [3, 5].
Відповідно до мети дослідження, яка полягала у встановлені особливостей перебігу обмінних процесів та резистентності організма дітей, що постійно виконують різні фізичні навантаження, займаючись фізичною культурою та спортом, були визначені завдання досліджень.
Для вирішення поставлених завдань застосовувались наступні методи дослідження: ретроспективний аналіз та узагальнення наукової літератури, тестування та спостереження за групами дітей з різним фізичним навантаженням та раціоном.
Організація дослідження.
Експериментально-дослідну роботу було проведено на базі Рівненських ЗОШ №12 та №15 протягом 2007- 2009 років. В дослідженням приймали участь 65 дітей різного шкільного віку. Учні були розділені на 4 вікові групи (див. таблицю).
Результати дослідження та їх обговорення.
В 12-13 років обмін речовин поступово збільшується, а після 15-16 – зменшується і особливо відчутно після 20 років. Обмін у дітей в порівнянні з дорослими обумовлюється високим рівнем асиміляційних процесів та ростом організму.
Якщо прийняти загальний обмін за 100%, а основний за 60% від загального, то у дітей 15% енергії використовується на ріст і відкладання речовин, 15% – на роботу м'язів та 5-10% виводяться екскретами.
У дорослому організмі відсутній розхід енергії на ріст і відкладання речовин, на динаміку їжі по шлунково – кишковому тракті припадає 10%, на роботу м'язів – 25%, на втрату екскрементами припадає 5%. Решта частина обміну у дітей і дорослих припадає на роботу внутрішніх органів.
Фізкультура і спорт є потужним фактором функціональних резервів організму стимуляції інтенсивних адаптаційних процесів, підвищення витривалості, сили росту спортивних результатів.
Одним із важливих принципів раціонального харчування є дотримання енергетичного балансу організму, який має відповідати енергетичним витратам організму. Якщо ці витрати менші, ніж кількість енергії в їжі, що споживається, то зростає маса тіла. Потреба людини в поживних речовинах визначається її масою та рівнем рухової активності. За нашими дослідженнями фізична праця, заняття спортом дітей шкільного віку вимагає збільшення споживання білків на 10% від загальних норм, що відображено у таблиці.
 
ДОБОВА ПОТРЕБА В БІЛКАХ, ЖИРАХ, ВУГЛЕВОДАХ
 
Правильно організоване харчування має особливе значення для нормального фізичного і розумового розвитку, росту дітей і підлітків. Білковий раціон дітей молодшого шкільного віку повинен мати 50% тваринного і 50% рослинного білку, тоді, як для дітей старшого шкільного віку і тих, хто займається спортом це співвідношення складає 30: 70. Добова потреба в жирах для дітей дошкільного і шкільного віку складає 2 – 2, 5 гр /кг маси тіла. Недостатня кількість жирів порушує імунну функцію організму, а дефіцит ненасичених жирних кислот приводить до затримки росту і фізичного розвитку дітей, а надлишок порушує обмін речовин. Добова потреба у вуглеводах складає 8-9 гр/кг, при надлишку вуглеводів – зменшується використання білків і жирів, проходить зниження імунітету.
Із загальної кількості калорій за добу діти в середньому отримують за рахунок білків 13 – 15%, жирів 30 – 32%, вуглеводів 53 – 55%. Співвідношення білків, жирів і вуглеводів у дітей дошкільного і шкільного віку повинен становити 1: 1, 1: 6, а у спортсменів 1: 0, 8: 4.
Як видно з наведених даних, людина споживає значно більше вуглеводів ніж білків і жирів, а тому запас вуглеводів в її організмі складає 375 гр у вигляді глікогену. Жири і білки забезпечують індивідуальну і видову специфічність, яка лежить в основі імунітету і алергії.
Кожна система в організмі людини виконує свою життєво необхідну функцію. Функція імунної системи розпізнавати і видаляти з організму чужерідних білків – вірусів, грибків, мікробів і навіть своїх клітин і тканин, які під дією факторів зовнішнього середовища змінюються і стають чужорідними. Органи імунної системи прийнято поділяти на центральні і периферійні. Д о центральних відносяться: кістковий мозок і тимус, до периферійних – лімфовузли, селезінка, лімфоїдні скупчення. Захист організму від зовнішньої і внутрішньої (агресії) імунна система забезпечує шляхом двох основних механізмів: розпізнавання і руйнування чужерідних молекул та клітин. Основним молекулярним інструментом служать антитіла та поверхневі рецептори. Міжклітинний зв'язок між імуноцитами виконують інтерлейкіни, інтерферони і інші медіатори.
Стан здоров'я дітей є одним з найбільш чутливих біологічних показників, які відображають якість навколишнього середовища. Серед показників антропогенного впливу на дитячий організм особливо виділяються смертність, вроджені вади розвитку, зниження інтелектуального потенціалу, пригнічення імунобіологічної реактивності з розвитком імунної недостатності, росту злоякісних захворювань у дітей.
Зона Західного Полісся, де знаходиться Рівненська область, була забруднена радіонуклідами після аварії на Чорнобильський АЕС. Вода, грунт, з високим вмістом гумінових речовин, які містять в своєму складі сполуки йоду в малодоступній формі для всмоктування шлунково – кишковим трактом людини і тварини. Йодиди потрапляють в організм з харчовими продуктами, повітрям і водою, всмоктуються в тонкому кишечнику. Швидкість і повнота всмоктування визначається характером сполучень йоду. Як правило, найбільш повно і швидко всмоктуються неорганічні сполуки йоду, так як біологічною активністю володіє тільки позитивно заряджений іон йоду[4, 5, 6].
Ядра клітини чутливі до дії радіонуклідів, в них пригнічуються енергетичні процеси, проходить вихід в цитоплазму іонів натрію і калію, порушується нормальна функція мембран. Одночасно можливі розриви хромосом, хромосомні аберації і крапкові мутації, в результаті яких утворюються білки, які втратили свою нормальну біологічну активність. Більш вираженою радіочутливістю ніж ядро, володіють мітохондрії. Ці зміни проявляються в формі набухання мітохондрій, відмічається пошкодження мембрани мітохондрій. Головною причиною загибелі клітин є порушення хромосом, а точніше розрив молекул ДНК в період поділу і в період спокою.
В 1989 р. встановили, чітку деформацію ядра за рахунок витягування і поглиблення радіаційного впливу, виявлені також зміни в ядрах нейтрофільних гранулоцитах. Велика частина еритроцитів мала зморшкувату поверхню з глибокими западинами.
Характерними ознаками виявленими в дітей після обстеження було постійне підвищення рівня еозинофільних гранулоцитів, виявлення в лейко грамах мононуклеарів, відмінності в стані систем енергопостачання лімфоцитів, напруженості окисно- відновних процесів, зміни в моноцитах нейтрофільних гранулоцитах.
Слід зауважити, що кровотворна і лімфоїдна система тканини являється найбільш радіо чутливою системою людського і тваринного організмів, вони служать своєрідним індикатором вагомості пошкодження іонізуючим опроміненням. По морфологічних змінах клітин і тканин нервова тканина займає провідне місце по чутливості до іонізуючого випромінення. Попередні дослідження учнів шкіл Рокитнівського району 1996 року народження показують низьку успішність, зменшення об'єму логічної пам'яті, високу захворюваність щитовидної залози (30%), збільшення випадків онкозахворювань.
Встановлено кореляційний зв'язок між рівнем біосинтетичних реакцій і витратами під час фізичного навантаження. Інтенсивністю втягування в енергообмін ліпідів, амінокислот і зворотне – між запасами енергетичного матеріалу в клітині з сумарною дозою отриманою школярами за минулий після аварії період. Відмічений також зворотній кореляційний зв'язок між сумарною дозою і числом малих лімфоцитів і морфологічних змін. Результати кореляційного аналізу показників перекисного окислення ліпідів з рівнем окислювально – відновлювальних і гідролітичних ферментів клітин крові має прямий зв'язок з дестабілізацією клітинних мембран.
З метою проведення детоксикації і оздоровлення дітей і школярів широко використовуються радіопротектори. Профілактичне застосування ентеросорбентів знижує ступінь накопичення в організмі радіонуклідів за рахунок як прямої сорбціі так і покращення функції видільних органів завдяки загальній детоксикацій ній дії. При цьому ентеросорбенти поглинають радіотоксини і розщеплюють пероксиди ліпідів, стимулюючи імунну систему. Зміни в ліпідному обміні свідчать про те, що порушення в харчуванні можуть інтенсифікувати ентерогенний вплив іонізуючого випромінювання, що відображається на печінці, її переродженням.
Постійне збагачення раціонів школярів білками, жирами, вітамінами, мінеральними речовинами сприяє ослабленню дії радіонуклідів нормалізації показників обміну речовин, підвищення концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів, зменшення морфологічних змін в внутрішніх органах.
Для йодної профілактики використовують препарати йодид в таблетках, водно -спиртовий розчин йоду, антиструмін, препарати з морської капусти (ламінарії). Для періодичного очищення організму використовують клітковину, висівки (із зернових, овочів) пектини, ряд овочевих культур: морква, столовий буряк, гарбуз, лікарські рослини. Використовують безалкогольні фіто бальзами « Ілля Муромець», « Мономах», «Орнамент України», та багато інших.
 
Висновки
 
Досліджено метаболічний стан і резистентність дітей шкільного віку, які займаються фізкультурою и спортом.
Вивчено обмін речовин в ростучому організмі школярів в умовах радіаційного забруднення.
Досліджено, що імунний статус та резистентність школярів 5-6-7 класів, має певні вікові особливості в межах фізіологічної норми.
Встановлено важливий принцип раціонального харчування з дотриманням енергетичного балансу організму, який повинен відповідати витраті енергії і контролюватися нервовою і гуморальною регуляцією.
Перспективи подальшого дослідження в першу чергу, пов‘язані з діагностичною цінністю даних щодо особливостей перебігу біохімічних процесів в організмі підлітків, які ведуть активний спосіб життя, займаючись фізичною культурою та спортом. Отримані дані дадуть можливість використовувати оптимальні методи корекції метаболічних процесів організму підлітків-спортсменів.
 
Література
 
1. Будницкая В. В Биохимические аспекты воздействия ионизирующего излучения на организм / В. В. Будницкая. – М. : Медицина, 1970. – 281 с.
2. Смоляр В. И. Ионизирующая радиация и питание / В. И. Смоляр. – М. : Научная мысль, 1992 – 374 с.
3. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя / С. А. Баранцев, Г. В. Береуцин, Г. И. Довгаль, И. Н. Столяк; Под ред. А. М. Шлемина. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с. : ил.
4. Язловецкий В. С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. – К. : Здоровье, 1991. – 232 с. : ил.
5. Ярилин А. А. Имунитет и радиация / А. А. Ярилин, Н. И. Шарий. – М. : Медицина, 1991. – 645 с.
Фото Капча