Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості інфляції в різних економічних системах

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
Вступ
1. Визначення інфляції
2. Основні види сучасної інфляції і фактори, що її визначають
3. Особливості інфляції в різних економічних системах
4. Механізм грошово-кредитної політики
Висновок
Використана література
 
Вступ
 
У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ст. не існувала інфляція. Вона як би прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, що стала явно слабшати, – циклічним кризам. Інфляція була характерна для грошового обігу: Росії – з 1769 до 1895 р. (за винятком періоду 1843 – 1853 р.) ; США – у період війни за незалежність 1775 – 1783 р. і громадянської війни 1861 – 1865 р. Англії – під час війни з Наполеоном на початку XIX ст. Франції – у період Французької революції 1789 – 1791 р. Особливо високих темпів інфляція досягла в Німеччині після першої світової війни, коли восени 1923 р. грошова маса в обороті досягала 496 квінтильйонів марок, а грошова одиниця знецінилася в трильйон раз.
Приведені історичні приклади доводять, що інфляція не є породженням сучасності, а мала місце й у минулому.
Сучасній інфляції присутні ряд відмінних рис: якщо раніше інфляція носила локальний характер, те зараз – повсюдний, усеохоплюючий; якщо раніше вона охоплювала більший і менший період, тобто мала періодичний характер, те зараз – хронічний; сучасна інфляція є під впливом не тільки грошових, але і негрошових факторів.
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. По своєму походженню інфляція-явище, пов'язане з рухом грошей. Але, зароджуючись на розбалансованому грошовому ринку, віруси інфляції поширюються за межі цієї сфери, викликаючи негативні процеси в інших частинах економічного організму: вражають виробництво, споживання і т. д.
Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції – переповнення каналів обороту грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно ріст товарних цін.
Інфляція являє собою одну з найважчих економічних хвороб ХХ сторіччя. Її грізні симптоми зафіксовані в господарствах ринкового типу. Не мають імунітету проти інфляції і ті економіки, де механізми ринку зруйновані адміністративно-командною системою.
 
1. Визначення інфляції
 
Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що вона з'явилася ледве не з виникненням грошей, з функціонуванням яких нерозривно пов'язана.
Термін інфляція (від латинського inflatio – здуття) вперше став вживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 р. і позначив процес розбухання паперово-грошового обороту. У XIX ст. цей термін вживався також в Англії і Франції. Широке поширення в економічній літературі поняття інфляції одержало в XX столітті після першої світової війни, а в радянській економічній літературі – із середини 20-х років.
Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції – переповнення каналів обороту грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і відповідно ріст товарних цін.
Є й інші визначення інфляції:
Інфляція – це знецінювання грошової одиниці, зменшення її купівельної спроможності.
Деякі вважають, що інфляція – це ріст цін, викликаний переповненням грошей, сфер обороту паперовими грошима понад їхні нормальні потреби.
Інфляція – це підвищення загального рівня цін у країні, що виникає в зв'язку з тривалою нерівновагою на більшості ринків на користь попиту.
Інфляція – це перевищення кількості грошових одиниць у обороті над сумою товарних цін.
Інфляція – є багатофакторне явище, обумовлене дією ряду причин, що ведуть до росту диспропорцій суспільного виробництва і ціни, що роблять вплив вбік їхнього підвищення.
Слід зазначити, скільки б не було визначень інфляції, ні одне з них не може охопити весь зміст інфляції як явища економічного життя. Вони лише відбивають її риси.
 
2. Основні види сучасної інфляції і фактори, що її визначають
 
Існує кілька видів інфляції. Насамперед ті, котрі виділяють з позиції темпу росту цін (перший критерій), тобто кількісно:
1. Повзуча (помірна) інфляція, для якої характерні відносно невисокі темпи росту цін, приблизно до 10% чи трохи більше відсотків у рік. Такого роду інфляція присутня в більшості країн з розвинутою ринковою економікою, і вона не є чимось незвичайним. Дані за 70-і, 80-і і початок 90-х рр. по США, Японії і західноєвропейським країнам, говорять про наявність повзучої інфляції. Середній рівень інфляції по країнах Європейського співтовариства склав за останні роки близько 3-3, 5%;
2. Галопуюча інфляція (ріст цін на 20-2000% у рік). Такі високі темпи в 80-х рр. спостерігалися, приміром, у багатьох країнах Латинської Америки, деяких країнах Південної Азії. По підрахунках Центрального банку Росії, індекс споживчих цін у 1992 р. піднявся до 2200%. Споживчі ціни випереджали зростання грошових доходів населення.
3. Гіперінфляція – ціни ростуть астрономічно, розбіжність цін і заробітної плати стає катастрофічною, руйнується добробут навіть найбільш забезпечених шарів суспільства, безприбутковими і збитковими стають найбільші підприємства.
Так, в Аргентині на квітень 1990 р. зафіксований ріст цін у 200 разів (темп росту інфляції 2000%). Врятувало аргентинців лише те, що в них переважає натуральне сільське господарство і без ринкових відносин можна прожити якийсь час.
Рекорд належить Нікарагуа: за
Фото Капча