Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості методики викладання волейболу для осіб з ураженнями опорно-рухового апарату

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ ДЛЯ ОСІБ З УРАЖЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
 
Завацька Л.А., Сотник Ж.Г.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація: В статті представлений аналіз компетентності майбутніх фахівців в фізичного виховання і здоров’я людини до роботи з людьми з порушеннями опорно-рухового апарату; висвітлені особливості проведення занять з волейболу для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату
Ключові слова: опорно-руховий апарат, волейбол, методика викладання.
Аннотация: В статье представлен анализ компетентности будущих специалистов с физического воспитания и здоровья человека для работы с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; освещены особенности проведения занятий по волейболу для людей с данным нарушением.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, волейбол, методика преподавания.
Annotation: The article the analysis of competence of future specialists is presented from physical education and health of man for work with people with violations of locomotorium; the features of realization of employments are lighted up on volley-ball for people with this violation.
Key words: locomotorium, volley-ball, teaching methodology.
Постановка проблеми. Адаптивна фізична культура передбачає, що фізична культура у всіх її проявах, повинна стимулювати позитивні морфо-функціональні зміни в організмі людей, які мають відхилення у стані здоров’я, формувати необхідні рухові компенсації, фізичні якості і здібності, що спрямовані на життєзабезпечення інвалідів з різними порушеннями опорно-рухового апарату [1, 3, 5]. Одним із ведучих напрямків адаптивної фізичної культури є адаптивний спорт, метою якого є формування рухової активності під впливом біологічних, психічних і соціальних факторів на організм і особистість людини [3]. Проблема є недостатньо досліджена як на теоретичному, так і науковому рівнях, а саме, не обґрунтована система етапів і способів розвитку, становлення організаційних основ адаптивного спорту для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, проведення навчально-тренувальних занять з корекційно-розвиваючою спрямованістю, зокрема, з волейболу.
Мета дослідження полягала у визначенні особливостей організації та проведення навчально-тренувального процесу з волейболу для осіб з вродженими аномаліями розвитку і після ампутації кінцівок.
Результати дослідження та їх обговорення. Методичні особливості організації рухової активності дітей з ампутаційними або вродженими дефектами кінцівок визначаються:
-віком дитини і особливостями дефекту;
-цілями і завданнями реабілітації.
На ранніх етапах реабілітаційного процесу застосовуються фізичні вправи в основному, які пов’язані з оперативним втручанням або протезуванням, на більш пізніших етапах – з профілактикою вторинних порушень зі сторони різних органів і систем, оптимізацією психомоторного розвитку дитини, підвищенням її рухових можливостей.
При вирішенні завдань протезування дітей, які перенесли ампутацію або мають вроджені дефекти кінцівок, виділяють декілька вікових періодів: від двох до чотирьох років, від чотирьох до семи, від семи до дванадцяти і старші дванадцяти років. 
Застосування фізичних вправ спрямовано на вирішення наступних завдань:
•зменшення виразності та попередження прогресування вторинних деформацій опорно-рухової системи;
•нормалізація психомоторного розвитку у відповідності з темпами онтогенезу на рівні розвитку з ровесниками;
•підготовка до протезування та навчання користуватися протезно-ортопедичними пристроями;
•розвиток фізичних здібностей, підвищення толерантності до фізичних навантажень.
Застосування рухливих та спортивних ігор обумовлено комплексним впливом на психоемоційну і рухову сферу людей, можливістю збільшити рухову активність, поповнити дефіцит позитивних емоцій, знизити емоційний стрес, активізувати психічні процеси, регулювати взаємовідносини, формувати навички спілкування, якості особистості, соціальну поведінку. 
Застосування спортивних ігор у процесі рухової реабілітації людей з дефектами кінцівок спрямовано на підвищення адаптаційно-компенсаційних можливостей, розвиток координаційних, силових і швидкісних здібностей, сенсорних і психодинамічних якостей, формування активного прагнення до спілкування і соціалізації, оптимізації емоційного стану.
Діти з дефектами нижніх кінцівок можуть приймати участь у спортивних іграх як з використанням протезів, так і без них (таблиця 1). До спортивних ігор, де рухова активність обумовлена застосуванням засобів протезної техніки, відносять волейбол і хокей на протезах, бадмінтон, гольф, дартс, більярд, боулінг. Крім перерахованих ігор, можуть проводитися волейбол сидячи, бадмінтон сидячи і футбол на костилях. 
Участь дітей з односторонніми дефектами верхніх кінцівок в таких іграх, як великий теніс, бадмінтон, настільний теніс, дартс, боулінг, футбол, може проходити без протезів верхніх кінцівок, так як вони дозволяють застосовувати збережені функції кінцівок. Під час ігор звертається увага на точність і правильне виконання рухів, їх різноплановість, активну участь усіченої кінцівки під час виконання рухових дій в різних вихідних положеннях.
Найменшу можливість для участі у спортивних іграх мають особи з двосторонніми дефектами верхніх і нижніх кінцівок без застосування технічних знарядь. 
Люди з дефектами верхніх кінцівок при застосуванні протеза і спеціальних технічних пристроїв, наприклад тенісної ракетки, хокейної ключки, ракетки для бадмінтону. Дані пристрої мають достатньо просту конструкцію, зручні в експлуатації. Вони складаються з прийомної гільзи, виконаної індивідуально, до якої твердо або розібрано кріпиться відповідне спортивне знаряддя. Наявність таких пристроїв, технічні засоби і протезна техніка значно розширює рухові можливості дітей-інвалідів. 
Спортивні ігри позитивно впливають на психофізичний стан, їх застосування не обмежується тільки вирішенням завдань корекції фізичного розвитку дітей з вродженими або ампутованими дефектами кінцівок. Увага приділяється психологічним, соціальним і біологічним розділам рухової реабілітації, що сприяє досягнення максимального реабілітаційного ефекту. 
 
Таблиця 1
Спортивні ігри, які доступні дітям
з вродженим недорозвиненням або після ампутації кінцівок 
 
Позначення: А
Фото Капча