Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості використання дитячого фольклору на уроках музики в початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи народної пісні в початковій школі
1.1 Вивчення української народної пісні в початкових класах
1.2 Роль народної пісні в розвитку творчої активності молодших школярів
1.3 Народна пісня як джерело дидактичних знань учнів
Розділ 2. Особливості використання дитячого фольклору на уроках музики в початкових класах
2.1 Методичні рекомендації щодо використання дитячого фольклору на уроках музики у початкових класах
2.2 Музичний фольклор у розвитку творчих здібностей молодших школярів
2.3 Розробка уроку з музичного мистецтва для учнів четвертого класу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Пісня розповідає простими словами найглибші, сердечні бажання, показує їх не як бажання, а як дійсність... Пісня радує, а глухе почуття дійсних життєвих клопотів на хвилю уступає на бік, випливає сльозами, не гіркими, – але такими, що облегшують душу. (Іван Франко)
Враховуючи що молодший вік є особливо перспективний в розвитку музичного сприймання, необхідне достатнє музичне навантаження на пам’ять дітей.
Воно створює запас вражень і формування інтересу до народної музики.
Музично-естетичний смак буде розвиватися більш успішно тоді, коли дітей будуть навчати слухати, співати, аналізувати свою народну музику.
Широке використання музики свого народу в навчанні, у дітей молодшого шкільного віку підвищує рівень їх музичного приймання, яке має більш осмислене, емоційне, що виявляється в стійкій, постійній увазі дітей до уроку, в намаганні більше дізнатися про творчість різних композиторів, частіше слухати рідну музику.
Музика – обов’язковий предмет в школі. Проте, дуже важливо налагодити позакласну і позашкільну музично-виховну роботу, і перш за все, сприяти розвиткові дитячої художньої самодіяльності.
Повсякденна турбота про естетичне виховання дітей – це спільна справа школи, сім’ї, громадськості. Адже майбутнє мистецтва багато в чому залежить від того як нові покоління оцінять великі творіння музичної культури минулого і сучасного. Тому педагогіка вважає музичну народну творчість однією з найважливіших основ системи музичного виховання.
Народна пісня – має виняткову роль в правильному, бережливому формування дитячих голосів. Тому вивчення музичного фольклору має велике значення в музично-естетичному вихованні підростаючого покоління.
Збувається прадавня мрія українського народу бути господарем своєї долі, вийти вільною і достойною нацією на терен світової культури, стати в ряд передових країн світу.
Відродження України, її духовності, неможливе без рідної пісні, яка жила вічно з нашим багатостраждальним народом, і дійшла до нас як найдорогоцінніший скарб, що підтримував українця на протязі всього його життя та передавався у спадок з покоління в покоління.
Український народ на перехрестях своєї долі ніколи не розлучався з рідною піснею, яка була йому служницею на пшеничному полі, в неволі на чужині.
Українська пісня пройшла випробовування на невмирущість і зараз чарує мільйони людських сердець, сіяючи дивовижною чудо квіткою у різнобарвному вінку світової народної творчості.
Народна пісня відіграє велике значення і в музично-естетичному вихованні учнів. Не забуваймо, що діти – майбутнє нашої вітчизни, і для них, ми зобов’язані повертати втрачені сторінки історії, зокрема пісенної, відкрити доступ до невичерпного джерела народної мудрості. Яке надасть молоді сили і наснаги, стане добрим порадником і дороговказом до нової, вільної, незалежної, соборної України.
Зважаючи на актуальність даної проблеми, я обрала наступну тему
курсового дослідження: Народна пісня на уроках музичного мистецтва в початкових класах.
Об’єктдослідження: народні пісні.
Предмет дослідження – значення народної пісні на уроках музичного мистецтва.
Мета дослідження – визначення умов, що сприятимуть більш активному засвоєнню народних пісень учнями початкових класів, показати роль української народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра, визначити особливості та необхідність використання народної пісні у навчально-виховному процесі в школі.
Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:
-розглянути вивчення української народної пісні в школі;
-охарактеризувати роль народної пісні в розвитку творчої активності учнів;
- дослідити особливості використання дитячого фольклору на уроках музики в початкових класах.
Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.
Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть
слугувати студентам, вчителям – практикам в організації навчального – виховного процесу в початкових класах.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи народної пісні в початковій школі
 
1.1 Вивчення української народної пісні в початкових класах
 
Народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського народу безмежний. Це скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце. В українській пісні відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та естетичні цінності, педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у дусі високої духовності та моралі. Тому, на мою думку, українська народна пісня має стати основою музичного матеріалу, що використовується на уроках музики в початкових класах.
Важливо зазначити, що вивчення й пропаганду пісенного спадку народу варто здійснювати не епізодично, а доцільно кожний розділ уроку (хоровий спів
Фото Капча