Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підлітки з низьким соціоекономічним статусом

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Для опису молоді, яка належить до низьких соціальних класів, і, одночасно, яка живе в бідності, використовують різноманітні терміни: знедолені підлітки з низьким культурним рівнем, низьким рівнем навчання, низьким соціоекономічним статусом, робітничий клас.
Ми будемо використовувати термін – низький соціоекономічинй статус, оскільки він відображає два важливих аспекта умови їхнього життя: низький рівень соціального положення в статусі, включаючи низький культурний рівень, з однієї сторони, і низький дохід – з другої. Відмітимо, що не вся молодь із низького класу живе в бідності і не вся молодь з низькими доходами має низький культурний рівень, хоча дуже часто ці два аспекти співпадають один з одним.
Підлітки з низьким соціоекономічним статусом зростають в 12% американських сімей, які відносяться до категорії бідних. Такі підлітки часто походять від багатодітних сімей, здобувають неповну освіту, в їх сім’ях менше членів, які заробляють гроші, головними в сім’ї частіше являються жінки. Вони мають менше можливостей щоб отримати освіту, роботу, нормальне житло, медичної допомоги і охорони здоров’я, а також позбавлені багатьох цінностей, традицій, інститутів, організацій, які характерні для масс американського середнього класу.
 
Обмеженість
 
Обмеженість, пов’язана з низьким соціоекономічним статусом. Умови існування накладають на життєві можливості підлітків з низьким соціоекономічним статусом 4 важливих обмежень.
 
Обмеженість можливостей
 
Цим молодим людям не потрібно бувати в різноманітних соціальних і культурних умовах. У них менше можливостей отримати професію і освіту, оскільки їх фінанси обмежені. В соціальному відношенні вони являються непристосованими, оскільки, коло їх спілкування в основному зіставляють родичі і молодіжні групи. В зв’язку з обмеженістю досвіду і освіти їм тяжко вийти за границі тісного світу, в якому вони виросли. Відсутність широкого кругозору і знань, звужує їх життєві можливості.
 
Безпорядність і безсилля
 
Їх професіональні уміння і навички обмежені. Вони не можуть бути самостійними або впливати на когось, це необхідно для того, щоб покращити умови особистого життя, і вних недостатньо можливостей і знань щоб пройти додаткову освіту. Вони відносяться до робітників, яких можна замінити. Вони не користуються політичним і соціальним впливом в суспільстві і не можуть отримати адекватного юридичного захисту своїх громадянських прав.
 
Позбавлення
 
Вони бачать благополуччя оточуючих, їх досягнення, отримання ними вигоди і розуміють приниження свого положення «невдах», що приводить до винекнення гіркоти і сором’язливості, до ізоляції, або навпаки до девіантної поведінки.
 
Ненадійність положення
 
Індивіди з низьким соціоекономічним статусом знаходяться у власті непередбачуваних життєвих ситуацій, таких як хвороба, втрата роботи, травма, юридичні проблеми, важкості внавчанні, сімейні негаразди та ін. Чим нище соціоекономічний статус, тим люди більш ранимі, вразливі для життєвих стресів. Вони хочуть безпеки, оскільки ніколи не впевнені в своєму житті. Вони хочуть забезпечити себе необхідним для проживання.
 
Коло бідності і позбавлення
 
Спільний вплив обмежень, покладених на життя підлітків з низьким соціоекономічним статусом, виражається в тому, що бідність і культурне недорозвинення зберігаються в їхньому житті назавжди.
Цикл розпочинається з низького рівня освіти. У підлітків формується погане навчання, низький рівень життя і безсилля чого – небудь змінити і у них це переходить у звичку.
Батьки вчать своїх дітей не чекати для себе високих доходів і рівня життя або хорошої освіти. Підлітки з низьким соціоекономічним статусом попадають в порочне коло, в якому стан бідності і культурного недорозвитку підтримуються автоматично.
 
Низький рівень освіти
 
Вміння читати і розуміти прочитане, має велике значення не тільки для самого індивіда, але і для суспільства. Діти, добре оволодівши цими основними уміннями, як правило, переходять в старші класи середньої школи і закінчують її, продовжуючи навчання в коледжі, знаходять надійну роботу з доброю зарплатою і в цілому живуть продуктивно і щасливо. Діти, які дуже важко засвоїли навички читання і письма, мають менше шансів закінчити школу і успішно конкурувати на ринку праці, це в свою чергу підвищує імовірність дійств, ведучих до затрачених соціальних наслідків.
До недавнього часу не було кількісної інформації про специфіку і масштаб цієї проблеми. Але в результаті національної оцінки рівня навчання, проведеної в США, службою інспекції освіти було знайдено, що серед людей в віці 21- 25 років:
Тільки 75% білих, 40% латиноамериканців, 25% негрів вміють найти потрібну інформацію в газеті або журналі; тільки 25% білих, 7% латиноамериканців і 3% негрів можуть розібратися в автобусному розпорядку;
Тільки 40% білих, 20% латиноамериканців і 10% негрів при заказі в ресторані обіду з двох страв, можуть підрахувати, скільки їм повинні дати здачі.
Ці результати підтверджують, що недостатність вмінь необхідних для адекватного функціонування індивіда в суспільстві, являється дійсно серйозною проблемою.
 
Сімейна нестабільність
 
Сім’ї з низьким соціоекономічним статусом більш стабільніші, аніж сім’ї з більш високим статусом. Це в якісь мірі пояснюється раннім і швидким входженням в шлюб і економічними труднощами. Чим нище знаходяться сім’ї на соціоекономічній шкалі, тим вища відносна кількість розлучень. Кількість позашлюбних дітей в групах з низьким соціоекономічним статусом також вище середнього, особливо це
Фото Капча