Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Помилки, які виникають при влаштуванні пальових фундаментів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Помилки, які виникають при влаштуванні пальових фундаментів
 
Ошибки, возникающие при устройстве свайных фундаментов
 
Errors that occur when constructing pile foundation
 
Зоценко М. Л., д. т. н., професор, Левченко В. П., к. т. н. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка)
Зоценко Н. Л., д. т. н., професор, Левченко В. П. к. т. н. (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка)
Zotsenko N. L. doctor of technical sciences, professor, Levthenko V. P. candidate of technical sciences, (Poltava National Technical University named after Kondratuck)
 
В роботі розглянуто класифікацію можливих відмов пальових фундаментів у процесі їх експлуатації. За даними літературних джерел наведені приклади таких відмов і проаналізовано причини їх виникнення.
В работе рассмотрена классификация возможных отказов свайных фундаментов в процессе их эксплуатации. По данным литературных источников рассмотрены примеры таких отказов и дан анализ их причин.
The paper considers the classification of the possible failure of pile foundations during their operation. According to the literature discussed examples of such failures and an analysis of their causes.
Ключові слова:
Палі, відмови, нормативна база, технологія виготовлення.
Сваи, отказы, нормативная база, технология изготовления.
Рiles, denial, regulatory framework, technology manufacturing.
 
Стан питання та задачі досліджень. Широке використання пальових фундаментів у будівництві створює враження, що при цьому будівлі і споруди гарантовані від недопустимих деформацій, тобто їм забезпечуються нормальні умови експлуатації на довгий період їх існування. Але досвід вітчизняного і закордонного будівництва спростовує такі уявлення. Саме це вимагає від будівельників вивчати весь комплекс причин, які призводять до відмов пальових фундаментів.
Аналіз останніх досліджень. Відповідно до загальних даних статистики, характерних для держав СНД, 60% браку дають порушення виробничо-технологічної дисципліни, 25% – недосконалість технології і незадовільний стан обладнання, 10% – використання низькосортних матеріалів, 5% – інші причини [1].
В останні роки в Україні послаблені дії органів нагляду, які створювали перепону браку. До цього додаються нові причини зниження якості будівництва – наприклад, технічно не обґрунтовані, вольові рішення інвесторів, відсутність або недосконалість нормативної бази тощо. З іншої сторони значно скоротився штат висококваліфікованих робітників. За останні 20 років повністю зруйнована система профтехосвіти. Знизився рівень технічної підготовки у вищих навчальних закладах. Сьогодні на виробництво і в проектні організації іде інженерно-технічний персонал, з недостатньою кваліфікацією.
У таких складних умовах необхідно забезпечувати якість будівництва, тим більше, що його складність зростає за рахунок впровадження нових технологій, більшість з яких прийшла з розвинених у цьому відношенні держав. Звичайно, що розробники цих технологій слідкують за технічним рівнем впроваджень, але це тільки у базових організаціях. На периферії такі впровадження проходять стихійно, тобто не контролюються.
Мета. Розглянемо деякі «слабкі місця» при виготовленні і контролю якості паль з точки зору причин їх відмов, які проявляються у менший, відносно до проекту, несучій здатності паль і, відповідно, абсолютних і відносних деформацій будівель і споруд. Для вирішення цієї задачі будемо користуватися власним досвідом і тим, який викладений у технічній літературі
Результати досліджень. Усі відмови пальових фундаментів можуть бути поділені на такі, що залежать від:
Недостатнього інженерно-геологічного обґрунтування проекту і процесу будівництва.
Недосконалість технологій і незадовільний стан обладнання.
Порушення виробничо-технологічної дисципліни.
Відсутність або недосконалість відповідної нормативної бази.
Помилки при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд.
Розглянемо деякі «слабкі місця» при виготовленні і контролю якості паль з точки зору перелічених причин їх відмов, які проявляються у менший, відносно до проекту, несучій здатності паль і, відповідно, абсолютних і відносних деформацій будівель і споруд.
Недостатнє інженерно-геологічне обґрунтування проекту і процесу будівництва. Брак кошт, які виділені на вишукування, відсутність необхідного польового і лабораторного обладнання та недостатня кваліфікація персоналу, який проводить вишукування – усі ці фактори ведуть до браку проектних робіт. А це, звичайно, – до пошкоджень будівель і споруд, які будуються, або, що набагато гірше, тих які експлуатуються. На рис. 1 показані схеми основних відмов паль з причини, що розглядаються.
Група І – це той випадок, коли помилково встановлені межі слабких і надійних шарів грунту: а – з цієї причини паля за проектом не досягає надійного шару і висить у слабкому; б – паля досягла надійний шар, але під вістрям трапився слабкий чи його окрема лінза, який не був зафіксований геологами [2].
Група ІІ – з тих чи інших причин не було встановлено, що в основі залягають ґрунти з особливими властивостями, які при додатковому зволоженню катастрофічно втрачають свою міцність і набувають великої стисливості. Такими ґрунтами можуть бути просадочні, засолені, набухаючи, загіпсовані тощо: в – товща ґрунтів з особливими властивостями не пройдена палею; г – паля пройшла ґрунт з особливими властивостями і занурена у надійний, але при зволоженні особливого виникає негативне тертя, яке не було враховане [3].
 
Рис. 1. Групи основних відмов паль: І – слабкі ґрунти; ІІ – особливі умови; ІІІ – підземні води. Ґрунти: 1 – слабкі; 2 – надійні; 3 – особливі; 4 – водоносний шар; 5 –
Фото Капча