Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Попит і пропозиція на ринку транспортних послуг. Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг
Розділ 2. Виробничий план і показники з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу
2.1 Визначення продуктивності рухомого складу
2.2 Визначення потреб у новому рухомому складі
2.3. Розрахунок основних показників виробничої програми
2.4 Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу
Розділ 3. Визначення потреби у матеріально технічних ресурсах
3.1 Потреби у паливі
3.2 Потреби у мастильних матеріалах
3.3 Потреби у шинах
3.4 Потреби у матеріалах та запчастинах
Розділ 4. Розрахунок потреби у трудових ресурсах
Розділ 5. Розрахунок собівартості перевезень
Розділ 6. Обгрунтування тарифу перевезень
Розділ 7. Формування прибутку і розрахунок показників дохідності
Загальні висновки
Список використаних матеріалів та літератури
 
Вступ
 
Комерція (англ. – торгівля) – суспільно-необхідна діяльність на ринку товарів та послуг, завдяки якій досягаються ринкові взаємоузгодження та економічні інтереси всіх учасників суспільного відтворення. 
Поняття „комерція” часто ототожнюють з поняттям торгівля, оскільки її метою є отримання прибутку не у результаті виробничої діяльності, а за рахунок різниці ціни, яку отримує за свою продукцію виробник і яку за неї може заплатити споживач. Торгівля є посередником між виробником та споживачем і займається фізичним переміщенням суспільного продукту у просторі і часі, дозволяє змінювати форму власності на товар. Виконання цієї функції неможливе без послуг посередників, які повинні виконувати транспортування даних продуктів, тобто між виробником, оптовою торгівлею та споживачем завжди присутній посередник, який надає транспортні послуги – транспортна організація.
Таким чином, змістом комерційної діяльності є:
- вивчення та прогнозування розвитку цільових ринків з деталізацією всіх складових цього ринку;
- добір потенційних ділових партнерів і налагодження зв’язків між ними;
- організація та контроль виконання контрактів;
- рекламна діяльність;
- впровадження необхідних технологій та оперативне управління ними.
Комерційною роботою займаються підприємства, кооперативи, господарські, торгівельні, транспортні організації та інші юридичні та фізичні особи, метою діяльності яких є отримання максимального прибутку.
Комерційна робота на автотранспорті – надання транспортних послуг із заданим рівнем прибутковості, пошук товарів (вантажів) та партнерів, узгодження тарифної системи (форми оплати за надані послуги), укладання договорів на всі види перевезень вантажів та пасажирів, організація взаємодії між транспортними організаціями, виробниками та споживачами, рекламна діяльність, оперативний контроль діяльності відповідно до обраної комерційної стратегії. Отже, комерційна діяльність на автотранспорті – це пошук вантажів та пасажирів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також обґрунтування тарифної системи на всі види перевезень, розробка дієвої рекламної політики.
Автотранспорт – найперша галузь економіки України, у якій розпочалась приватизація державної власності. За характером діяльності автоперевезення поділяються на комерційні та некомерційні. Автотранспорт є складовою частиною транспортної системи країни, у яку входять види транспорту, загальним для яких є поняття продукції, у якості якої виступає процес переміщення вантажів та пасажрів. Це відрізняє дану галузь від інших, у яких продукт виробництва має речовий вираз і у процесі виробництва змінює або набуває нових физико-хімічних властивостей. На транспорті продукція виступає у вигляді послуги, яка не має речового змісту, не може зберігатись та накопичуватись, для її здійснення не потрібна сировина. Одиницями виміру транспортної продукції є тони, тонокілометри, пасажири, пасажирокілометри. Вказані особливості впливають або визначають особливості комерційної роботи:
- впливають на склад витрат;
- не потребують часу та додаткових засобів на збереження та реалізацію продукції;
- скорочується капіталооборот за рахунок відсутності складських операцій;
- суміщується продукція цієї галузі транспорту з процесом її виробництва.
Робота транспорту здійснюється як у середині промислових підприємств так і між підприємствами різних галузей народного господарства. Внутрішні перевезення залежать від технологічного процесу і є його складовою. Зовнішній транспорт не залежить від виробничого процесу, здійснюється спеціальними підприємствами і комерційний зміст.
Транспорт становить самостійну галузь, що об’єднує у собі три елементи:
- людину;
- знаряддя праці;
- предмет праці.
Робота транспорту створює вартість, яка приєднується до вартості вантажу. Тому у місцях споживання вантажі дорожчають на величину транспортних витрат. Транспорт є матеріальною основою товарообороту так як здійснює зв’язок між виробником та споживачем. Тому тривалість перевезень визначає швидкість товарообороту, і тим самим – ефективність суспільного виробництва. Отже, транспортні послуги (переміщення вантажів та пасажирів) виступають на ринку як товар, якщо вони є предметом купівлі-продажу.
Особливості транспортних послуг визначають особливості транспортного виробництва:
1) відсутність конкретного місця продажу та виробництво послуг у часі та просторі;
2) обсяги виробництва не дорівнюють обсягам споживання за рахунок повторності перевезень;
3) плата виконаної роботи випереджує послуги, що пов’язано з підготовкою транспортних засобів та оформленням документів;
4) змінена форма грошообігу;
5) мішані форми транспортних послуг, що розширює конкурентне середовище і пов’язане з цим ціноутворення;
6) залежність ринку транспортних послуг від товарних ринків;
7) підвищений вплив на навколишнє середовище, що може спричинити обмеження транспортних послуг.
Завдання на дану курсову роботу полягає:
- розглянувши всі показники, дати відповідь, чи може моє підприємство „Транском” забезпечити всі
Фото Капча