Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порушення обміну тканинної рідини та лімфообігу

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План:
 
1. Порушення обміну тканинної рідини:
  • Патологічна морфологія набряків
  • Завершення набряків і водянок
  • Значення набряків
2. Порушення лімфообігу
  • Лімфостаз (lymphostasis)
  • Лімфорагія, лімфорея (lymphorragia,lymphorrea)
  • Тромбоз і емболія
3. Список використаної літератури
 
 
Порушення обміну тканинної рідини
Тканинна рідина утворюється із складових частин крові та продуктів обміну. Вона постійно виділяється з крові, просочуючись крізь стінки артеріальних капілярів і, після обміну, вже у зміненому вигляді надходить назад у кров (через венозні капіляри) та частково у лімфатичні судини. У здоровому організмі кількість тканинної рідини більш-менш постійна. Ця постійність підтримується і регулюється складними нейрогуморальними механізмами. Вміст тканинної рідини в тканинах залежить як від стану крово- і лімфообігу, так і від- рівня судинно-тканинної проникності, а також клітин і міжклітинної речовини, де, в основному, й скупчується. Тканинна рідина бідна білками (до 1 %) і у нормі зв'язана в клітинах з білковими колоїдами, а в сполучній тканині з білками і глікозаміногліканами основної міжклітинної речовини.
Порушення процесу транссудації і циркуляції рідини в організмі призводить до збільшення, рідше зменшення, кількості тканинної рідини. Збільшення кількості рідини в тканинах називається набряком (oedema), а нагромадження її в природних порожнинах тіла - водянкою (hydrops). При цьому рідину, яка нагромаджується в тканинах чи порожнинах, називають транссудатом (лат. trans - через; sudare - сочитися). Це безбарвна, прозора або злегка мутнувата рідина, яка містить 1-2% білка і поодинокі клітинні елементи.
В основі транссудації рідини із судин у навколишні тканини і розвитку набряку лежить ряд факторів, основними з яких є:
  1. Гідростатичний тиск крові - різниця між кров'яним тиском в артеріальних капілярах, тканинною рідиною і венозних капілярах. Рідина направляється з місця високого гідростатичного тиску в ділянки, де цей тиск менший.
  2. Осмотичний тиск, що залежить від концентрації солей. Різниця осмотичного тиску крові і тканини лежить в основі дифузії рідини через мембрани. Рідина тече у бік більшої концентрації солей.
  3. Онкотичний тиск. Білки крові, що забезпечують онкотичний тиск, утримують воду. Якщо концентрація білків крові більша, ніж у тканинній рідині, то рідина буде надходити з тканин у кров і навпаки. Тому пониження онкотичного тиску у венозних капілярах (часто у поєднанні з підвищенням кров'яного тиску) сприяє виходу води в навколишні тканини і розвитку набряку.
  4. Проникність стінок кровоносних судин, що обумовлюється як вище вказаними факторами, так і станом ендотелію, аргірофільних мембран.
За походженням розрізняють набряки: застійні, серцеві, ниркові, кахектичні, запальні, токсичні, алергічні, ангіоневротичні і травматичні.
Застійні набряки (водянки) спостерігаються при тривалих венозних застоях, спричинених здавлюванням, тромбозом, емболією чи запаленням венозних судин (тромбофлебіт) і, в основному, мають обмежений, локальний характер. Застій венозної крові супроводжується розширенням вен і капілярів, сповільненням в них кровообігу, з чим пов'язані розвиток гіпоксії та підвищення проникності базальних мембран капілярів, що сприяє транссудації рідкої частини крові в тканину. При цьому підвищений кров'яний тиск у венах перешкоджає міжклітинній рідині надходити з тканини в капіляри. Крім цього, тут певну роль відіграє осмотичний і онкотичний тиск, а послаблення функції лімфатичної системи сприяє розвитку набряку.
Серцеві набряки найчастіше мають загальний характер, бо зумовлені захворюваннями серця. У зв'язку з недостатністю серцевої діяльності й перерозподілол крові порушується нормальне виділення води і солей нирками. Затримка натрію в організмі посилює розвиток набряку. Затримці натрію сприяє підвищені кількість антидіуретичного гормону гіпофіза, синтез якого посилюється в зв'яз ку з перерозподілом крові та зміною осмотичного тиску.
Ниркові набряки розвиваються при захворюваннях нирок. При нефрозах з се чею виділяється велика кількість білків (протеїнурія), у зв'язку з чим розвива- ється протеїнемія (збіднення білками плазми крові), тому зменшується онко- тичний тиск крові. Отже, при нефрозах будь-якого походження в розвитку наб- ряків головну роль відіграє онкотичний чинник. При нефритах (гломерулонеф- ритах) у патогенезі набряків основне значення має затримка натрію в організмі і меншу роль відіграє онкотичний тиск та інші фактори.
Кахектичні (марантичні, дистрофічні) набряки спостерігають при загальной голодуванні, довготривалих виснажливих захворюваннях, які призводять до г попротеїнемії і зниження онкотичного тиску крові, у зв'язку з чим рідина за-римується в тканинах. У розвитку кахектичних набряків, крім того, має значеі ня збільшення проникності капілярів, зміна якості крові (гідремія), порушені кровообігу тощо. У тварин, навіть при сильному виснаженні, кахектичні набр: ки спостерігаються досить рідко.
Токсичні набряки виникають внаслідок дії різних отруйних речовин на тк нинні елементи та судинорухові нерви, що підвищує проникність стінок судин і вологоутримувальну здатність тканин. Наприклад, набряк при укусах змій, при дії на організм бойових отруйних речовин, бактеріальних токсинів.
Запальний набряк спостерігається навкруги вогнища запалення.
Травматичний, ангіоневротичний, алергічний набряк. Основне значення в їх розвитку має збільшення проникності стінок капілярів.
 
Патологічна морфологія набряків
Набряки розвиваються переважно в місцях, де є пухка сполучна тканина (підшкірна клітковина, підслизова і міжм'язова тканина, строма органів); транссудат нагромаджується між тканинними елементами і розсуває їх. Набряклі тканини й органи збільшені в об'ємі, їх консистенція стає м'якшою, тістуватою (при натискуванні пальцем залишається ямка, що довго не вирівнюється), колір блідне. На розрізі набрякла тканина надмірно волога, драглиста, блискуча; з поверхні розрізу, вже при легкому натискуванні, стікає прозора жовтувата рідина.
Залежно від анатомічної будови тканин, органів, кількості
Фото Капча