Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Посібник з навчальної дисципліни "Статистика" в таблицях та схемах

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Рівненська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту
Кафедра інформатики та КТ
 
Посібник
з навчальної дисципліни „Статистика” в таблицях та схемах
 
для груп підготовки молодших спеціалістів (за ТОПП від 2009 року)
 
              Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри інформатики та КТ
Протокол № 1  від  11  січня 2011 року
Завідувач кафедри Данильчук О.С.
 
Рівне – 2011
 
Посібник з навчальної дисципліни „Статистика” в таблицях та схемах для студентів спеціальності 5.03050901  „Бухгалтерський облік”  /Герман Т.К. – Рівне, РФНАСОА, 2011 – 20 с./
 
Упорядник: Герман Т.К. – викладач Рівненської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту
 
Відповідальний за випуск – завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки РФНАСОА Данильчук О.С.
 
Рецензент: Данильчук О.С. – викладач Рівненської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту
 
©   Рівненська філія НАСОА, 2011
  
Зміст посібника
 
 
Змістовний модуль 
1 Предмет і методологічна база статистики 
2 Статистичне спостереження 
3 Зведення та групування статистичних даних 
4 Абсолютні та відносні величини 
5 Середні величини та показники варіації 
Змістовний модуль
6 Ряди динаміки
7 Індекси
8 Статистики продукції 
9 Статистика чисельності та продуктивності персоналу
10 Статистика ефективності виробництва 
Фото Капча