Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практична психологія у соціальній роботі

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Соціально-психологічна служба в освітніх закладах
2. Консультативний процес
3. Психологічний вплив безробіття
Список використаної літератури
 
1. Соціально-психологічна служба в освітніх закладах
 
Соціально-психологічна служба в освітніх закладах призначена для постійного моніторингу стану дітей і педагогів, формується на основі моделей соціальної роботи в системі освіти і має ряд особливостей:
організація роботи соціальних служб на основі посередницьких і партнерських зв'язків із закладами освіти на основі угод про співробітництво;
розробка теоретичних моделей соціальної служби в середній загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі на основі зарубіжного досвіду соціальної роботи.
Організація роботи соціально-педагогічних служб проводиться таким чином:
просвітницька соціальна робота щодо реалізації соціально значимих соціальних програм і проектів – спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді (тренінги, акції щодо формування здорового способу життя та подолання негативних звичок, попередження наркоманії та алкоголізму, статевого виховання дівчаток і хлопчиків та ін.) ;
проведення консультативної соціальної роботи соціальними службами в загальноосвітніх закладах із розв'язання психологічних, соціально-психологічних, соціальних, правових та інших проблем;
соціальний патронаж, опіка і супровід дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, – спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, управліннями праці та соціального захисту;
культурно-дозвіллєва діяльність: проведення фестивалів творчості, конкурсів, виставок творчих робіт – спільно із соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, управліннями праці та соціального захисту, позашкільними закладами освіти;
реабілітаційна робота з підлітками та молоддю з девіантною і делінквентною поведінкою – разом із управліннями у справах неповнолітніх, соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді, реабілітаційними закладами.
Прикладом моделі соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх закладах може служити досвід Росії, де почали створюватися соціальні служби, які спрямовані на організацію активного співробітництва як шкільної адміністрації, педагогів, учнів і батьків між собою, так і зовнішніх соціальних структур з ними для надання реальної, кваліфікованої, різнобічної і своєчасної допомоги дітям і вчителям щодо захисту їхніх особистісних прав і попередження їх порушень. Соціально-педагогічна служба виконує такі функції:
виступає поручителем, який забезпечує соціальні гарантії кожному члену шкільного колективу;
охороняє і захищає особистість, її права, інтереси і працю;
створює умови для безпечного, комфортного творчого життя учнів;
надає допомогу і підтримку її учням і вчителям, що потребують її;
налагоджує взаємостосунки у колективі, перешкоджає фактам психічного насилля над особистістю;
вивчає громадську думку в шкільному колективі;
організовує соціально-психологічну і правову консультації для учнів, педагогів, шкільної адміністрації, батьків;
вирішує конфліктні ситуації між учнями, школярами і педагогами, учнями і батьками;
організовує роботу шкільного телефону довіри;
сприяє здоровому способу життя колективу і кожного його члена.
Основними принципами діяльності соціально-педагогічної служби є:
багатофункціональність – вжиття комплексу різнобічних заходів щодо охорони і захисту прав особистості школяра і педагога;
об'єктивність – врахування якомога більшої кількості факторів існування і розвитку шкільного колективу і окремої особистості; вироблення неупереджених рекомендацій; врахування вікових особливостей і нахилів кожної особистості, її моральної позиції;
комунікативність – організація системи взаємозв'язку з адміністрацією школи, педагогами, учнями, батьками, лікарями, психологами, юристами, місцевою владою і т. д. для от-
отримання різнобічної інформації про життя шкільного колективу, його окремих частин і особистостей з метою вільної орієнтації у всіх шкільних справах і процесах, швидкого знаходження засобів кваліфікованої допомоги;
інтеграція – отримана інформація має акумулюватися у замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці та анонімність респондентів;
оперативність – швидке вирішення чи профілактика соціальних проблем і протиріч у певному шкільному колективі, у конкретної особистості;
автономність – соціальна служба повинна бути незалежною від адміністрації школи, органів управління освітою та інших владних структур;
репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах школярів і врахування їхніх інтересів;
адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інерції і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, властивостей особистості й колективу.
Соціально-педагогічний модуль при школі створюється з метою надання допомоги дітям і підліткам, які зазнають труднощів у навчанні з причин вад розвитку, емоційно-вольової сфери, неправильної поведінки, невміння налагодити спілкування, нездатності до комунікації.
Його завданнями є:
раннє виявлення дітей, які відчувають труднощі в навчанні та вихованні, у соціальній і середовищній адаптації і визначення умов для послаблення і долання недоліків у розвитку;
надання допомоги педагогам загальноосвітніх шкіл в роботі з дітьми, у яких є відхилення у розвитку;
проведення спеціальної роботи з дітьми, що спрямована на корекцію недоліків у розвитку;
навчання і виховання дітей в умовах, що відповідають їхнім можливостям.
До основних напрямків соціально-педагогічного модуля належать:
соціальна, педагогічна і психологічна діагностика дітей, які навчаються у територіально близьких школах;
соціально-психологічна підтримка важкої дитини та її сім'ї;
соціальний контроль за умовами виховання дітей з відхиленнями у розвитку, в школі і сім'ї;
соціальна адаптація і психолого-педагогічна реабілітація в сім'ї та школі.
Перспективним напрямком соціальної роботи у сфері освіти у розвинених країнах світу є інтеграція дітей з вадами психофізичного розвитку в систему освіти.
 
2. Консультативний процес
Фото Капча