Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практична робота «Особливості ґрунтового покриву України»

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Практична робота «Особливості ґрунтового покриву України»
 
Мета: розглянути основні закономірності формування та розміщення різних типів ґрунтів на території України, нанести на карту основні домінуючі типи ґрунтів.
Обладнання: контурні карти України, олівці, карта ґрунтів України, карта природно-кліматичних зон України.
 
Хід роботи
1.Ознайомтесь з ґрунтоутворюючими факторами території України та основними типами ґрунтів, що формуються під їх впливом.
 
Площа України становить 60,4 млн. га, з яких 41,4 млн. га – сільськогосподарські угіддя. 
Розміщується вона у трьох зонах – на Поліссі, у Лісостепу і Степу Східноєвропейської рівнини. До її меж входять також частина Карпат і Кримський півострів.
Ґрунтовий покрив України дуже різноманітний. За даними Б.С.Носка (1994), номенклатура ґрунтів, прийнята під час великомасштабного ґрунтового обстеження, налічує близько 650 видів, а з урахуванням ґрунтових відмінностей – 4000 таксономічних ґрунтових одиниць.
 
1. Умови ґрунтоутворення
 
Географічне положення. Україна розташована на південному заході Східної Європи. Найбільша протяжність її території з заходу на схід становить 1316 км, а з півночі на південь - 893 км. На заході Україна межує з Польщею, Словаччиною і Угорщиною, на півночі - з Білоруссю, на північному сході і сході - з Росією, на південному заході - з Румунією і Молдовою. На півдні рубежі країни виходять до Чорного і Азовського морів.
Загальна площа України становить 60 355 тис. га, орні землі займають 34,4 млн га, сіножаті - 2,2, пасовища - 4,8 млн га. Значна площа сільськогосподарських угідь розміщена на меліорованих землях. Країна має 2,7 млн га осушених і 2,5 млн га зрошуваних земель. Ліси та чагарники поширені на площі 10,0 млн га.
Рівнинна частина України займає південно-західну частину Східноєвропейської рівнинної країни. В її межах з півночі на південь чітко виражена зміна ландшафтних зон: мішаних лісів, Лісостепу і Степу. Степова зона поділена на дві підзони: Північно-степову і Південно-степову (сухостепову). На заході України знаходиться Карпатська гірська країна, на півдні - Гірський Крим.
Клімат. На основній території країни клімат помірно континентальний і лише на Південному березі Криму - субтропічний. Континентальність наростає з заходу на схід. 
Під впливом північно-західних атлантичних повітряних мас в західних регіонах країни формується помірно теплий вологий клімат. 
Сухі східноєвропейські повітряні маси зумовлюють континентальний клімат з нестійким зволоженням і частими посухами в східних і південно-східних районах.
Характерною особливістю клімату Гірського Криму є посушливість і сильні вітри. На відкритих ділянках, зокрема на території передгірно-степової зони, навесні виникають пилові бурі.
Карпатська буроземно-лісова область має вертикальну термічну поясність, що зумовлює вертикальне розташування рослинних з ґрунтових зон. В Карпатах випадає до 1000 мм опадів на рік.
Рослинність. 
Ґрунти Полісся формуються під сосновими, грабовими, дубово-грабовими та іншими лісовими формаціями. Під покривом лісу добре розвинений підлісок з чагарникових порід і трав'яний покрив. В заплавах річок, западинах та інших пониженнях розвивається лучна і болотна рослинність. 
Для Лісостепу характерне чергування лісових і степових масивів. Ліси ростуть на підвищених, добре дренованих ділянках. Тут переважають дубові, дубово-грабові і дубово-кленово-липовї ліси. На понижених ділянках рельєфу формуються степові екосистеми: лучні степи і остепнені луки, у складі яких переважають дернинні злаки і багате різнотрав'я.
Рослинність Степу представлена різнотравно-типчаково-ковиловими і типчаково-ковиловими степами. На території Північного Степу зустрічаються байрачні дубові ліси та зарості степових чагарників: терну, степової вишні, мигдалю та ін. У зоні сухого степу ґрунти формуються під полиново-типчаково-ковиловими степами. В їх складі багато напівчагарників, ефемероїдів, ефемерів, лишайників.
Ґрунтоутворюючі породи. 74,8 % території країни займають лесові породи (лес є відкладенням льодовикової каламуті, що винесена поталими водами льодовика): леси, лесовидні породи і оглеєні леси. Характерними особливостями їх є висока пористість (45-50 %) і карбонатність (10-15 %).
 На Поліссі ґрунти формуються на водно-льодовикових відкладах і морені. Водно-льодовикові відклади здебільшого складені з середньо- та крупнозернистого кварцевого піску, інколи вони мають суглинковий механічний склад. 
Моренні відклади (морена - скупчення несортованого уламкового матеріалу, який переноситься і відкладається льодовиками, за складом дуже різноманітні (від суглинків до валунників), невідсортовані, містять гальку й валуни з льодовиковими шрамами та поліровкою) переважно суглинкові з включенням гальки, валунів та інших грубих уламків. 
У заплавах річок залягають алювіальні відклади, які займають близько 9 % території країни. За віком виділяють сучасні і давні відклади. Перші утворюють заплавну, а другі надзаплавні тераси річок. Вони бувають різноманітного механічного складу, але характерними ознаками для всіх є чітко виражена шаруватість і диференційованість за розміром часток.
 Значні площі в країні займають делювіальні відклади (продукти вивітрювання гірських порід (глина, пісок, щебінь та ін.), наноси, що утворюються біля підніжжя та на нижніх частинах схилів внаслідок змивання зруйнованих гірських порід з верхніх частин цих схилів дощовими потоками і талими сніговими водами, а також під впливом сили тяжіння, морозного зсуву та текучості ґрунту(соліфлюкція)), різноманітні глини та продукти вивітрювання місцевих порід.
Рельєф. 95% площі України займають рівнинні території, в тому числі низовини - 70%, височини - 25%. Широкі простори займають Поліська, Придніпровська, Причорноморська низовини. Найбільшими височинами в країні є Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська та Донецька.
 
Фото Капча