Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правознавство

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Міліція повинна виконувати свої завдання неупереджено, в точній відповідності до закону. ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності міліції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чинним законодавством. 

Утручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за законом. Працівник міліції перебуває під захистом закону, норми якого гарантують захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій. 
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію». Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору. За неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і має зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У разі завдання шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк. 
Перевищення повноважень працівником міліції, в тому числі в застосуванні сили, спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, установлену законом. Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, міністр внутрішніх справ України і в межах їхньої компетенції – ради народних депутатів. Ради народних депутатів, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та адміністративну діяльність. Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.
2. Господарський суд
19 квітня 2012 року ми проходли ознайомчу практику в Ужгородському Господарському суді. Там нас прийняв Карпинець, який розровів нам основну діяльність господарських судів, порядок розгляду господарських справ.
Відповідно до закону „Про судоустрій України” В Україні діють:
Вищий господарський суд України
Сім апеляційних спеціалізованих судів
Місцеві господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Вищий господарський суд:
  • розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а такоє інші справи у випадках, визначених законом;
  • веде та аналізує судову статистику, визначає й узагальнює судову практику;
  • надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Коституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналіху судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально.
Господарським судам підсвідомчі:
1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорі та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів, зазначених у законодавсті крім:
– спорів, шо виникають при погодженні стандартів та технічних умов;
– спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а такоже тарифів на послуги (використання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
– іних спорів, виріщення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших огранів.
2) Справи про банкрутство
3) Справи за заявами огранів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесені законодавчими актами до їх компетенції.
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підсвідомчі господарським судам.
Підсвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на виріщення третейського суду (арбіртажу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні розірванні та виконанні господарських договорів, пов’ язаних із задоволенням державних потреб.
Справи у місцевих господарських судах розгядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відносять до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути роглянуто колегіально у складі трьох судів.
Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів.
Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарських судом України, колегією суддів у складі трьох або більшості непарної кількості суддів.
Господарський суд порушує справи за позовними заявами:
  • підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
  • державних та інших органів, які звертаються до господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
  • прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави;
  • Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.
Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує
Фото Капча