Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Процес запам'ятовування текстового матеріалу дошкільників

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 

прочитати слова на картках, запропонуєте здогадатися, до якої професії відносяться предмети, і розкласти слова до відповідних картинок.

Напишіть на картках назви професій і підберіть картинки із зображеннями необхідних предметів. Бажано до кожної професії підібрати по 2-4 предмети.
 
3.4 Аналіз результатів
 
Результати діагностики до проведення коректувально-розвиваючої роботи представлені в таблиці №1.
 
Таблиця 1
Результати діагностики
 
За результатами проведеного дослідження було відібрано 5 дітей з низькими показниками розвитку пам'яті:
1. Ігор В. 2. Влад Д. 3. Марина А. 4. Ігор В. 5. Ярослав В.
З цими дітьми були проведені індивідуальні і групові заняття по розвитку пам'яті. Після проведення коректувально-розвиваючої роботи по розвитку пам'яті у дітей з низькими показниками всі діти знову були протестовані. Звідні дані, отримані в результаті дослідження пам'яті .
Далі групу дітей, з якими була проведена коректувально-розвиваюча робота, називатимемо I групою, а групу дітей з нормальним рівнем пам'яті - II групою. Нижче, в таблицях, був зроблений порівняльний аналіз середніх показників по кожному виду пам'яті обох груп - до і після проведення формуючого експерименту.
 
Таблиця 2
Аналіз середніх показників по зоровому мимовільному запам'ятовуванню
 
Таблиця 3
Аналіз середніх показників по зоровому довільному запам'ятовуванню
 
Аналізуючи результати дослідження ми можемо сказати, що зміни значимі для групи, з якими проводилася коректувально-розвиваюча робота.
 
Таблиця 4
Середні показники I групи
 
Таблиця 5
Середні показники II групи
 
Висновок
 
Дошкільне дитинство - особливий період в розвитку особи. Діти задають безліч питань, нова інформація їм украй необхідна.
У цей період пам'ять за швидкістю розвитку випереджає інші здібності, але це панування мимовільної пам'яті - дитина запам'ятовує краще всього все яскраве, незвичайне, цікаве. У 5-6 літньому віці в пам'яті дошкільника відбувається найважливіша зміна - його пам'ять набуває елементів довільності. Дитина починає усвідомлювати і використовувати деякі прийоми запам'ятовування. Можна з упевненістю сказати, що розвиток довільної пам'яті починається з того моменту, коли дитина самостійно виділила завдання на запам'ятовування. Бажання дитини запам'ятати треба всіляко заохочувати, це застава успішного розвитку не лише пам'яті, але і інших пізнавальних здібностей: сприйняття, уваги, мислення, вистави і уяви.
Таким чином, основні результати теоретичного і експериментального дослідження полягають в наступному:
Вивчені і представлені особливості пам'яті у дітей дошкільного віку, а також чинники і умови, сприяючі її розвитку.
Аналіз переконань на проблему виявив, що найдоцільніше починати розвиток пам'яті саме в середньому дошкільному віці, оскільки саме в цьому віці діти вперше приймають вказівки, як треба запам'ятовувати.
Навчання довільному запам'ятовуванню повинне спиратися на мимовільну пам'ять (оскільки вона панує в дошкільному віці), тобто матеріал для запам'ятовування має бути яскравим, емоційним, цікавим, і навчання повинне відбуватися в ігровій формі.
У 3 розділі представлені матеріали по дослідженню пам'яті у дітей старшого дошкільного віку; коректувально-розвиваюча робота, проведена з тими дітьми, в яких були низькі показники за результатами дослідження. І також представлені результати діагностики дітей після проведеної коректувально-розвиваючої роботи.
Аналіз теоретичних і експериментальних результатів дослідження підтверджує правомірність висунутої гіпотези. Дійсно, порівняльний аналіз результатів показав, що у тих дітей, з якими була проведена робота по розвитку пам'яті сталося значне збільшення за всіма показниками, а саме: зорова мимовільна пам'ять покращала на 18%, зорова довільна пам'ять покращала на 28%. Причому ці зміни підраховані з використанням непараметричного критерію знаку і є статично достовірними.
Це ефективність цілеспрямованого розвитку пам'яті в старшому дошкільному віці.
Дитині треба допомагати запам'ятовувати, її треба учити контролювати правильність запам'ятовування. Мабуть, це є одним з головних умов адаптації дитини до школи, до учбової діяльності, до постійних розумових навантажень.
 
Список літератури:
 
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М. - 2007.
2. Аткинсон В., Скот Дж. Познай себя: Развитие памяти и интеллекта. - СПб.: Респекс, 2002. - с. 384
3. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Память примитивного человека. Культурное развитие специальных функций: память // Психология памяти./ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М: ЧеР, 1998. - с. 816
4. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте // Психология памяти / Под ред. Ю.Б. гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М: ЧеР, 1998. - с. 816
5. Детская психология: Учебное пособие / Я.Л. Коломенский, Е.А. Панько, А.Н. Белоус и др. - Минск.: Университетское изд, 2005. - с. 399
6. Исследование памяти. / Отв. ред. И.Н. Корж. - М: Наука, 1999. - с. 216
7. Как сохранить и улучшить память. Практические рекомендации и упражнения. - М: Евразия, 2000. - с. 320
8. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М: Смысл, 2004. - с. 512
9. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания // Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. - М: ЧеР, 1998. - с. 816
10. Мухина В.С. Психология дошкольника. Учеб. Пособие для студентов. / Под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 2003. - с. 239
11. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник для студ. высш. и средн. спец. учеб. заведений. – М: ТЦ «Сфера», 2000. - с. 528
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002. - с. 720
13. Рубинштейн С.Л. Память // Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М: ЧеР, 1998. - с. 816
14. Смирнов А.А. Произвольное и непроизвольное запоминание // Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М: ЧеР, 2001. - с. 816
15. Тесты для детей: сборник тестов и развивающих упражнений. / Сост.: Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева И.Я. – СПб: «Дельта», 2005. - с. 384
16. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. Учебное пособие для студ. - М: Издательский центр «Академия», 1999. - с. 336
17. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Помоги принцу найти Золушку: Занимательные дидактические задания для детей старшего дошкольного возраста. - М: Просвещение, 2003. - с. 144
18. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологии: Пособие для студентов высших и средних учебных заведений. - М: Издательский центр «Академия», 1998. - с. 304
19. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. - Ярославль: Академия развития, 1997. - с. 240
Фото Капча