Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проект одноповерхової виробничої будівлі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1.1 Загальні положення
 
У відповідності до завдання, необхідно розробити проект одноповерхової виробничої будівлі, прольотом   = 16, 2 м та висотою до низу несучих конструкцій H = 5, 4 м. Крок рам В = 4, 2 м. Довжина будівлі
 
 .
 
Висота ферми в середині прольоту
 
Приймаємо h = 3300 мм.
Будівля відноситься до другого класу відповідальності, для якої, схема прольоту класу будівлі відповідно зі СНиП 2. 01. 07 – 85 «Нагрузки и воздействия», додаток 1, коефіцієнт надійності за призначенням  = 0, 95.
У відповідності до завдання, будівля проектується в м. Суми, що відповідає згідно [ 2 ], II – му сніговому району, для якого нормативна величина тиску снігу на 1 м2 поверхні землі   = 0, 7 кПа та III – му вітровому району, для якого нормативний тиск вітру  = 0, 38 кПа.
Роботу починаємо з розробки технологічного проекту, який вимагає:
- схему поперечної рами;
- схему розміщення вертикальних та горизонтальних в'язей, к – ції покриття та покрівлі, поздовжній розріз із стіновим заповненням.
У відповідності до завдання, прийнята трикутна дерев'яна ферма на лобових врубках. На ферму опираються розрізні прогони на які в свою чергу вкладається дощатий настил.
Для захисту стін від замочування, влаштовуємо кобилки з двох сторін будівлі, довжина яких с = 500 – 800 мм.
Для того, щоб знайти відстань між прогонами, знаходимо довжину верхнього поясу  
Відстань між прогонами приймаємо а = (1, 4 – 1, 8) м = 1, 55 м.
Уточнюємо розміри кобилки  , де n – кількість відстаней між прогонами.
Отже, довжина верхнього поясу разом з кобилкою становить
 
За цими даними розробляємо технічний проект див. аркуш А-1.
 
1.2 Забезпечення просторової жорсткості
 
Для забезпечення просторової жорсткості розробляємо систему горизонтальних та вертикальних в'язей.
Горизонтальні в'язі влаштовуємо в площині верхнього та нижнього поясів ферми (розпірки та хрестові в'язі між вузлами ферми верхнього поясу).
Вертикальні в'язі влаштовуємо між сусідніми фермами в прольоті та між колонами, по краям будівлі та всередині. Перерізом 150 х 150 мм із сосни вологістю W =12%. За сортаментом, довжина елементів не повинна перевищувати 6, 5 м.
Маркування в'язей представлено на технічному проекті (рис. 2).
Обв'язочний брус приймаємо поперечним перерізом 200 х 200 мм із сосни вологістю W =12%. Поперечний переріз інших елементів, – виходячи із граничної гнучкості   = 120 та розрахункової довжини в'язей, але не менше ніж 75 х 75 мм.
 
2. Розрахунок конструкції покрівлі
 
2.1 Подвійний дощатий настил
 
Запроектуємо подвійний дощатий настил під трьохшарову рубероїдну покрівлю холодної промислової будівлі для міста Суми. Кут нахилу покрівлі  . Відстань між прогонами  =1, 55 м.
Розрахунок настилання ведемо для смуги шириною  =1м. Збір навантаження для настилання проводимо в табличній формі (табл. 2. 1)
 
Таблиця 2.1
Збір навантажень для настилання, кН/м2
 
Настил розраховуємо для сполучень двох навантажень:
А) власна вага покрівлі та снігове навантаження.
Б) власна вага та зосереджене (монтажне) навантаження.
 
Розрахунковий проліт настилу  =1, 25м.
Для сполучень навантаження «А» згинаючий момент:
 
Завдяки тому, що в конструкції присутнє захисне настилання, то дію навантаження F=1, 2кН вважаємо розподіленим на ширину 0, 5м робочого настилання. Тоді розрахункове зосереджене навантаження на ширині настилання b1=1 м складає:
 
Максимальний згинаючий момент за сполучення навантажень «Б»:
 
Таким чином, найбільш невигідним для перевірки міцності настилу буде друге сполучення, для якого  
Момент опору настилу:
 
де   – кількість дощок, які укладені на ширині настилання b1 =1 м.
Нормальні напруження:
 
де Rb = 13МПа розрахунковий опір деревини згину;
 =1, 2 – коефіцієнт, який враховує короткочасність дії зосередженого навантаження;
  = 1, 15 – коефіцієнт умов роботи настилу;
  = 0, 9 – коефіцієнт надійності за призначенням.
Жорсткість настилання перевіряємо для першого сполучення навантажень «А».
Момент інерції настилу:
 
Відносний прогин:
 
де   – граничний відносний прогин для настилання.
 
2.2 Розрахунок розрізних прогонів
 
Приймаємо матеріал прогонів – сосна з вологістю W = 14%. Відстань між осями прогонів покрівлі приймаємо 1, 55м.
Навантаження, що діють на 1 погонний метр прогону, наведені в табл. 2. 2.
 
Таблиця 2. 2
№ Вид навантаження та його підрахунок Нормативне навантаження  
 
Розрахунковий проліт прогону:
 
де   – ширина верхнього поясу несучої конструкції;
В = 420см – крок несучих конструкцій.
Максимальний згинаючий момент в середній частині прольоту прогону:
 
Прогон працює в умовах косого згину. Складові згинального моменту відносно головних осей поперечного перерізу прогону:
 
Задамося співвідношенням сторін поперечного перерізу прогону  
Фото Капча