Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування геодезичної основи для створення топографічних планів масштабу 1:2 000

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Реферат
Перелік умовних позначень, скорочень і термінів
Вступ
Загальні відомості
Фізико-географічна характеристика району робіт
Розграфка і номенклатура топографічних планів
Проектні роботи
Планова геодезична мережа
Висотна геодезична мережа
Висновок
Перелік посилань
 

Реферат

Курсовий проект складається з 6 частин, містить 5 таблиць, 4 схеми, 7 додатків. Кількість сторінок курсового проекту -30

Основною метою даного проекту є проектування геодезичної основи для створення топографічного плану масштабом 1: 2000. Вихідними даними до курсового проекту є карта масштабу 1: 25 000.
Курсовий проект містить в собі: загальні відомості, характеристику об’єкту, огляд топографо-геодезичного і картографічного забезпечення території об’єкта, основні технічні вимоги, зміст топографічного плану, системи координат і висот, проекції, масштаб топографічної зйомки, розграфку і номенклатуру топографічних планів, створення геодезичної основи.
Територія об'єкту розташована у Харківській області із загальною площею 9 км².
Проект розроблено згідно [1].
 
ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА, МІСЦЕВА СИСТЕМА КООРДИНАТ, НОМЕНКЛАТУРА, РОЗГРАФКА, МАСШТАБ, ТРІАНГУЛЯЦІЯ. 
 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
 
Топографічна зйомка – це комплекс робіт, виконуваних з метою отримання топографічного плану, карти або цифрової моделі місцевості.
Геодезична мережа – мережа закріплених точок земної поверхні, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат.
Державна геодезична мережа – геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж.
мм – міліметри;
м – метри;
км2 – кілометри квадратні;
км – кілометри.
Розграфлення – це система поділу карт на листи за певним законом.
Номенклатура – це система позначення окремих листів карти.
Проекція Гаусса-Крюгера – система прямокутних координат на площині у конформній (рівнокутній поперечно-циліндричній) проекції Гаусса, запропонована у 1825-1830 роках, деталі застосування якої розробив Крюгер у 1912 році.
Державна система координат (ДСК) – система прямокутних координат на площині, яка базується на використанні конформної проекції Гаусса-Крюгера.
Місцева система координат (МСК) – система координат, утворена від державної системи координат шляхом введення відповідних ключів переходу.
“Ключі” переходу – числові значення параметрів переходу від державної системи координат до місцевої.
Об’єкт – ділянка місцевості, на якій проводиться комплекс топографо-геодезичних робіт, враховану в один технічний проект.
Геодезичний хід – геодезичне побудова у вигляді ламаної лінії.
 
Вступ
 
В курсовому проекті розроблено проект геодезичної основи для створення топографічних планів масштабу 1: 2000.
Геодезичною основою топографічних знімань у масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500 є:
  • державна геодезична мережа;
  • розрядні геодезичні мережі згущення;
  • знімальні геодезичні мережі.
Державна геодезична мережа (ДГМ) є головною геодезичною основою топографічних знімань усіх масштабів. Вона об’єднує в єдине ціле планову і висотну геодезичні мережі.
Розрядні геодезичні мережі згущення є основою топографічних знімань у масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500 та інженерних робіт, які виконують у містах, селищах, на майданчиках промислового та житлового будівництва, при будівництві підземних комунікацій, в маркшейдерських роботах, при землевпорядкуванні, меліорації земель, земельному кадастрі тощо.
Технічний проект є документом, що визначає зміст, обсяги, трудові витрати, кошторисну вартість, основні технічні умови, строки і організацію виконання робіт, що проектуються. Технічний проект повинен передбачати повний комплекс робіт для створення топографічних планів, який задовольняє вимоги технологічних інструкцій. Обов’язковим у технічному проекті на виконання топографічних знімань є обґрунтування вибору масштабу знімання і висоти перерізу рельєфу. Проектування робіт виконується відповідно до діючих державних і відомчих нормативних документів.
Технічний проект вміщує текстову, графічну і кошторисну частини.
Розрядні геодезичні мережі згущення створюють методами полігонометрії, трилатерації, тріангуляції та поєднанням цих методів.
Знімальні геодезичні мережі є основою для виконання топографічних знімань усіх масштабів та інших робіт. Знімальні геодезичні мережі поділяються на планові і висотні.
Пункти планової знімальної мережі визначають прямими, оберненими та комбінованими засічками з пунктів геодезичних мереж усіх класів і розрядів, прокладанням теодолітних ходів, побудовою знімальних тріангуляційних мереж [1].
 
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
Основною метою курсового проекту є створення геодезичної основи для подальшого проведення її згущення, топографічного знімання.
Об’єктом робіт являється ділянка місцевості, що знаходиться у Харківській області поблизу міста Загоряни.
Проектування виконується на карті масштабу 1: 25 000. Номенклатура карти N-34-37-В-в.
Геодезичні і прямокутні координати ділянки робіт наведені в табл. 1. 1.
В процесі виконання курсового проекту були виконані такі роботи: розрахунок місцевої системи координат та висот, проектування висотної геодезичної основи, проектування мережі нівелювання IV класу, проектування планової геодезичної мережі згущення на території об’єкту методами полігонометрії IV класу, 1 і 2 розрядів та тріангуляції 4 класу
Таблиця 1. 1 – Каталог координат кутів ділянки об’єкту робіт
 
Копію топографічної карти приведено в Додатку А.
Був проведений аналіз матеріалів топографо-геодезичних робіт минулих років на території об’єкта з метою встановлення можливості їх використання. Було зроблено висновки. Вони представлені в наступних пунктах.
У межах об’єкта, на який складається проект, розташованій один державній пункт тріангуляції
Фото Капча