Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування і розрахунок полігонометрії згущення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Кафедра: Інженерної геодезії
Тема: «Проектування і розрахунок полігонометрії згущення «
 
ЗМІСТ
 
1. Підбір топографічних матеріалів для проектування полігонометрії
2. Фізико-географічна характеристика району робіт
3. Топографо-геодезична вивченість району робіт
4. Характеристика полігонометрії згущення
5. Характеристика паралельно прокладених ходів полігонометрії
6. Можливі схеми побудови полігонометрії та елементи ход
7. Умови проектування полігонометричних ходів
8. Проектування полігонометрії 4 класу, 1і 2 розряду
9. Визначення центра ваги окремого ходу полігонометрії графічним та аналітичним способами
10. Визначення форми ходу
11. Прямий розрахунок окремого ходу полігонометрії
12. Зворотній розрахунок окремого ходу полігонометрії
13. Типи центрів пунктів полігонометрії
14. Схеми закріплення пунктів полігонометрії стінними знаками
15. Картка закладки геодезичного пункту
Список використаної літератури
Додатки:
Додаток 1: Проект полігонометрії 4 класу на кальці
Додаток 2: Визначення центра ваги ходу графічно на кальці
Додаток 3: Карточка закладки пункту полігонометрії 4 класу
 
1. Підбір топографічних матеріалів для проектування полігонометрії
 
Вихідні дані:
Широта  = 25˚36'
Довгота  = 49˚34'
Місто Тернопіль
Визначення номенклатури і координат кутів рамки трапеції
Основою номенклатури топографічних карт різних масштабів є карта масштабу 1: 1000000, розміри кожного листа якої 4˚ по широті і 6˚ по довготі.
Довгота λ відраховується від початкового (Гринвіцького) меридіана на захід і схід. Широта φ відраховується від екватора на північ і південь.
Номенклатура листа карти 1: 1000000 складається з позначень пояса і зони.
Розраховую свій пояс і номер колони:
 +1=13
За визначенням буквою поясу є L.
 +1=5
Номером колони є 6, однак згідно номенклатури використовується номер зони, тому визначаю номер зони:
Nз = Nк + 30 = 30 + 5 = 35
Номенклатура карти 1: 1000000: М-35
Визначаю номенклатуру карти 1: 100000.
Для цього необхідно поділити карту М: 1000000 на 144 частини
М-35
24º 00' 30º 00'
52º00'
Необхідно визначити координати кутів рамок трапеції. Для цього номер поясу L (12) треба помножити на 4˚. Отримана величина є координатою північної рамки трапеції: 52˚00’. Аналогічно визначається координата східної рамки трапеції, множенням на номер колони: 30˚00’
Від координат верхньої рамки трапеції відняти 4˚, отримана координата буде координатою південної рамки: 48˚00’. Координата західної рамки визначається так само: 24˚00’.
Карта масштабу 1: 100000 отримується шляхом ділення карти масштабу 1: 1000000 на 144 (12х12). Поділивши 6˚ і 4˚ на 12 частин можна визначити, що карти масштабу 1: 100000 чергуються через 30' по довготі і 20' по широті. Номер карти м. б 1: 100000 визначаю згідно координат свого міста.
Номенклатура карти м. б 1: 100000: M-35-88.
Карта масштабу 1: 25000 утворюється шляхом поділу карти м. б 1: 50000 на 4 частини, яка в свою чергу, утворюється шляхом поділу карти м. б1: 100000 на 4 частини.
З карти м. б 1: 1000000 необхідно визначити координати рамки трапеції м. б
1: 100000
Креслю трапецію аркуша карти м. б 1: 25000 і підписую його номенклатуру та географічні координати кутів рамок трапеції.
За географічними координатами визначаю прямокутні координати вершин кутів рамки трапеції 1: 25000, користуючись таблицями Гаусса – Крюгеа.
Довготу осьового меридіана визначаю за формулою:
За цими ж таблицями визначаю значення зближення меридіанів для вершин кутів трапеції і обчислюю середнє значення.
Прямокутні координати та розміри рамки трапеції м. 1: 25000
 
2. Фізико-географічна характеристика району робіт
 
Тернопільська область – адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа Тернопільської області проходить по річці Дністер, східна по Збручу.
Займає східну частину Галичини, західне Поділля та частину Волині.
Площа – 13800 км2 (2, 28% території України) населення – 1 076 632 особи (1 березня 2013 2, 36% мешканців України) Область налічує 17 районів та 18 міст, з яких лише Тернопіль – обласного підпорядкування. За конфігурацією Тернопільська область нагадує трикутник з основою на сході та вершиною на заході. Протяжність із півночі на південь становить 195 км, а з заходу на схід 129 км.
Тернопільська область займає західну частину Подільського плато, межуючи на півночі з Рівненською, на півдні з Чернівецькою, на південному заходу з Івано-Франківською, на заході з Львівською, а на сході з Хмельницькою областями України. Тернопільщина хоч і розташована поблизу Українського кордону з Польщею, Словаччиною, Румунією і Молдовою але власних наземних кордонів з сусідніми державами не має, як і виходу до моря.
Крайня північна точка області – село Переморівка розташована в Шумському районі та має координати 50˚13ᶦ пн. ш. і 26˚12ᶦ сх. д. Крайня південна точка – село Білівці Борщівського району з координатами 48˚31ᶦ пн. ш. і 26˚21ᶦ сх. д. Крайня західна точка – село Дуляби розташована в Бережанському районі з координатами 49˚32ᶦ пн. ш. і 24˚42ᶦ сх. д. Крайня східна точка – село Окопи Борщівського району
Фото Капча