Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування сівозмін і обробіток грунту АТ «відродження» Конотопського району Сумської області, село Червоне

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1.Структура земельних угідь сільськогосподарського формування
1.2. Характеристика ґрунтів
1.3.Характеристика кліматичних умов
1.4.Історія полів всіх типів сівозмін
1.5.перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур
РОЗДІЛ ІІ СІВОЗМІНИ                             
2.1. Розміщення посівних площ культур по сівозмінам
2.2 Схеми сівозмін
2.3 Кормова оцінка сівозмін
2.4 Розміщення посівних площ сільськогосподарських культур на рік переходу до нових сівозмін
2.5 Ротаційні таблиці сівозмін
РОЗДІЛ ІІІ ОБРОБІТОК ГРУНТУ
3.1.План обробітку грунту в сівозміні
3.2.Об’єм  робіт по обробітку грунту і сівбі культур в сівозмінах
РОЗДІЛ ІV ПОТРЕБА В НАСІННІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ФОРМУВАННЯ
РОЗДІЛ V ПЛАН ХІМІЧНОЇ БОРОТЬБИ З БУР`ЯНАМИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ
 
Землеробство – одна з найдавніших форм господарської діяльності людини.
Головним в землеробстві має бути рослина та визначення її проблем (грунт, клімат, фактори життя), а інше розглядати тільки відносно до нього.
Пріоритет розвитку землеробства зумовлюється тим, що це єдина галузь, де завдяки унікальним фотосинтетичним властивостям зелених рослин відбувається перетворення сонячної енергії на хімічну, яка накопичується в продуктах харчування та сировині для промисловості.
Стабільне землекористування – ключ до майбутнього сільськогосподарського виробництва. Земельні ресурси – це основа розвитку землеробства, оскільки земля є засобом виробництва, а її родючість – фактором формування врожаю. У земельному фонді сільськогосподарські угіддя займають 65,2%.
Розораність сільськогосподарських угідь в Україні становить 56,8% і є найбільшою в Європі.
Порушення збалансованості окремих елементів агроландшафтів, у тому числі співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів, ускладнення соціально-економічної ситуації, призвело до істотної деградації агроландшафтів і ґрунтового покриву. Особливо небезпечного розміру досягла водна і вітрова ерозія.
Головний шлях забезпечення приросту виробництва продуктів харчування – інтенсифікація землеробства. Вона полягає у створенні сучасної структури посівних площ та сівозмін залежно від ринку потреби продукції і сировини, засобів і прийомів обробітку ґрунту, оптимізації умов живлення рослин, впровадження комплексу агротехнічних і меліоративних заходів підвищення родючості ґрунтів,використання хімічної і водної меліорації, вдосконаленні технологій вирощування польових культур, впровадженні досягнень генетики, селекції,біотехнології.
Землеробство як сфера виробничої діяльності є системою прийомів економічно спрямованого регулювання енерго- і масообміну з метою отримання оптимальної кількості енергії органічної маси рослин у вигляді необхідної продукції. З економічної позиції землеробство характеризується як комплекс прийомів і засобів раціонального використання природних та антропогенних ресурсів з метою оптимальних умов для засвоєння сонячної енергії агрофітоекосистемоюу вигляді органічної маси господарсько цілеспрямованої кількості та якості. Важливою особливістю землеробства є те, що це складний природний комплекс, до якого входить як складова частина і сама людина. Нині, як свідчить світова практика, землеробство розвивається в кількох напрямках: інтенсивне, біологічне або альтернативне інтенсивному, агроландшафне, індустріально-інтенсивне та інші.
 
Розділ І. Загальні відомості
 
1.1Структура земельних угідь сільськогосподарського формування.
В даному підрозділі вказуємо земельний фонд АТ «Відродження», яке розташоване в Конотопському районі Сумської області.
Таблиця 1 
Земельні угіддя сільськогосподарського формування на 1 січня 2009 року.
 
В даному господарстві відсутні природні сінокоси та пасовища, сади та ягідники. Загальна площа орних земель складає 3142,4 га.
 
1.2. Характеристика ґрунтів
В даному господарстві найбільш розповсюджені чорноземи та їх різновидності.
Типові чорноземи утворилися по дерновому типу ґрунтоутворення під покривом трав’яної рослинності в умовах періодичних засух. Характерною особливістю типових чорноземів являється глибока гумусованість профілю, яка досягає 1,3-1,5 м і глибше; поступові переходи між генетичними горизонтами; наявність карбонатів кальцію, які у типових чорноземів карбонатних глибоких знаходяться в поверхні до 30 см, у чорноземів типових на глибині 30-70 см, чорноземів вилужених карбонати знаходяться глибше 70 см.
Щорічно з зливом господарство втрачає багато корисних речовин.
Глибина піхотного слою від 20 см до 28 см. Склад гумусу від 2,4% до 4,8%. Кислотність ґрунтів в межах 6,4-7,3.
Насиченість колоїдного комплексу цих ґрунтів основами добра.
Запаси азоту у чорноземів тісно пов’язані органічним середовищем і в основному знаходиться в формах не доступних для рослин.
1.3 Характеристика кліматичних умов.
Згідно даних Конотопської метеорологічної станції середньорічна кількість опадів складає 552 мм, з відхиленням по рокам від 441 мм до 957 мм.
Розподіл опадів по місяцях має наступний вигляд:
 
Сніговий покрив має товщину:
у грудні – 3,0 см
у січні – 8,6 см
у лютому – 14,0 см
Найбільша кількість опадів випадає  в червні та вересні.
Найбільша висота снігового покриву – в лютому.
Під час відлиги може відбуватися повне таяння снігового покриву на полях.
Середня температура повітря º С по місяцям складає:
 
Самі холодні місяці січень і лютий, самі теплі – липень, серпень. Абсолютний максимум температури повітря - +36,1ºС, а мінімум –37,8ºС. Зима характеризується нестійкою погодою: поряд з низькою температурою (мінус 20-35ºС)  бувають часті відлиги (плюс 4-5ºС).
Час останніх морозів ( в середньому ) 28.ІV, з
Фото Капча