Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування сівозмін і обробіток грунту АТ «відродження» Конотопського району Сумської області, село Червоне

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відхиленнями від 13.V до 3.VІІ.

Час перших морозів (в середньому) 24.ІХ, з відхиленнями від 11.ІХ до 27. Х.
Глибина промерзання грунту ( в середньому ) – 72 см, з відхиленнями від 32 см до 162 см.
Перехід середньодобової температури повітря через +5ºС весною( в середньому ) 10.ІV, з відхиленнями від 26.ІІІ до 28.ІV.
Перехід середньодобової температури повітря через +10ºС весною( в середньому ) 26.ІV, з відхиленнями від 16.ІV до 7.V.
Перехід середньодобової температури повітря через +5ºС восени ( в середньому ) 24 Х, з відхиленнями від 4.Х  до 15.ХІ.
 
1.4 Історія полів всіх типів сівозмін
Історія полів першої 10 - пільної сівозміни
Таблиця 2.1
 
Історія полів другої сівозміни 8 – пільної
Таблиця 2.2
 
Історія полів 3-ї 10 – пільної сівозміни
Таблиця 2.3
 
1.5 Перспективний план площ посіву та урожайність с/г культур
В даному розділі у формі таблиці № 3 проводимо планування площ та урожайність с/г культур, перспективних для вирощування у с/г формуваннях. В таблиці приводимо площі посіву тих культур, які вирощуються або плануються на перспективу.
 
Перспективний план площ посіву та урожайність с/г культур
Таблиця 3
 
Таблиця 3.2
Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур по сівозміні № 2
 
Таблиця 3.3
Перспективний план площ посіву та урожайність сільськогосподарських культур по сівозміні № 3
 
Розділ ІІ. Сівозміни.
 
Сівозміна – науково обґрунтоване чергування культур і парів на території або в часі, яке направлене на поліпшення родючості грунтів та їх захист від ерозії. Сівозміна є основою для розробки системи удобрення, системи обробітку грунту, а також системи комплексного захисту польових культур від шкодо чинних організмів.
В екологічному аспекті сівозміною розуміють біологічний захист поліпшення родючості та регулювання органічної маси рослин у вигляді продукції зі створенням екологічно чистої форми продуктів дитячого харчування.
Щоб скласти схему сівозміни необхідно:
 • Розрахувати, яку площу займає сівозміна.
 • Розрахувати площу середнього поля сівозміни. Для цього площу зайняту сівозміною ділимо на кількість полів в сівозміні.
 • Розрахувати скільки полів в сівозміні займає кожна культура.
2.1 Розміщення посівних площ культур по сівозміні
Таблиця 4
Розміщення посівних площ культур по сівозмінам.
 
Таблиця 4.1
Удосконалене розміщення посівних площ культур по сівозмінам.
 
2.2 Схема сівозміни
Згідно набору культур з таблиці № 4.1 складаємо схеми сівозмін.Кількість ланок в сівозміні визначаємо по кількості полів озимих зернових культур.
Перша польова сівозміна складається з 3-х полів озимої пшениці, тому вона має 3 ланки
І
 • Горох – 0,5 ; озимі на з/к – 0,5
 • Озима пшениця
 • Цукровий буряк
 • Ячмінь
ІІ
 • Однорічні трави – 0,5; картопля – 0,5
 • Озима пшениця
 • Цукровий буряк – 0,5; просо – 0,5
ІІІ
 • Кукурудза на силос – 0,8; кукурудза на з/к – 0,2
 • Озима пшениця
 • Чорний пар – 0,3; кормовий буряк – 0,2; кукурудза – 0,5
Схема І польової сівозміни.
 1. Горох – 0,5; озимі на з/к – 0,5
 2. Озима пшениця
 3. Цукровий буряк
 4. Ячмінь
 5. Однорічні трави – 0,5, картопля – 0,5Озима пшениця
 6. Цукровий буряк – 0,5, просо – 0,5
 7. Кукурудза на силос – 0,8, кукурудза на з/к – 0,2
 8. Озима пшениця
 9. Чорний пар – 0,3, кормовий буряк – 0,2, кукурудза – 0,5
Схема ІІ польової сівозміни.
 1. Однорічні трави
 2. Озима пшениця
 3. Цукровий буряк
 4. Кукурудза на силос
 5. Ячмінь 
 6. Кукурудза на силос
 7. Цукровий буряк
 8. Ячмінь
Схема ІІІ польової сівозміни.
 1. Б. трави – 0,5, горох – 0,5
 2. Озима пшениця 
 3. Цукровий буряк
 4. Кукурудза
 5. Ячмінь
 6. Однорічні трави
 7. Озиме жито – 0,1, кукурудза на силос – 0,1, овес – 0,1, кормовий буряк –0,2, грачиха – 0,5
 8. Цукровий буряк
 9. Кукурудза
 10. Ячмінь з підсівом б. трав
Розрізняють сівозміни: при більшому розміщенні зернових культур та різних видів парів – зерно парові.
В сівозмінах де попередниками є крім парів – багаторічні трави – зернотрав’яні.
При наявності цукрових буряків, соняшника, кукурудзи на полі з чергуванням озимих культур – зерно просапні.
Кормові – вирощуються кормові культури для забезпечення тварин зеленим конвеєром.
Спеціальні сівозміни, в яких розміщують культури близько по біології розвитку та по технології вирощування. Такими є рисові,ґрунтозахисні, овочеві, бавовняні сівозміни.
Грунтозахисні сівозміни розміщують на землях де уклін починається від 3º. В цих сівозмінах не допускається вирощування просапних культур.
Овочеві сівозміни закладають в понижених місцях рельєфу.
Розміщення на полях декількох типів сівозмін – система сівозмін.
Агротехнічна характеристика сівозміни.
Перша сівозміна має три поля озимої пшениці - №2,6,9. Попередники для озимої пшениці підбирають з урахуванням району вирощування, структури посівних площ, реакції сортів на попередник. Виходячи з нашої сівозміни кращім попередником для озимої пшениці є : горох, озимі на з/к, однорічні трави, рання картопля, кукурудза на з/к, та на силос. Приріст урожаю зерна пшениці розміщеної після кращих попередників, досягає 7-10 ц/га і більше.
Введення у сівозміну гороху дає змогу збільшити збір зерна і вихід кормопротеїнових одиниць з 1 га сівозмінної площі та підвищити економічну ефективність сівозміни без істотного зменшення врожаю інших культур і збору їхньої продукції.
Однорічні
Фото Капча