Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування сівозмін, системи обробітку грунту та заходи боротьби з бур’янами в господарстві ПСП „Іскра” Братського району Миколаївської області

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Природно-кліматичні відомості про господарство
1.1 Загальні відомості про господарство
1.2 Кліматичні умови
1.3 Характеристика ґрунтового покриву
1.4 Земельні угіддя
2. Проектування сівозмін
2.1 Наукові основи сівозмін
2.2 Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін
2.3 Проектування сівозмін
2.4 Характеристика існуючих сівозмін господарства
2.5 Науково обґрунтована система сівозмін для господарства
2.6 Оцінка ефективності сівозмін
2.7 Освоєння нових сівозмін
Система обробітку грунту в польовій сівозміні
Система захисту рослин від бур'янів у сівозміні
Висновки та пропозиції
Список літератури
 
Вступ
 
Землеробство – галузь сільськогосподарського виробництва. Воно забезпечує продуктами харчування, тваринництво-кормами, а ряд галузей переробної промисловості сировиною. Це дуже давня і складна сфера людської діяльності.
Як наукова дисципліна землеробство вивчає раціональні методи використання землі захисту її від ерозійних процесів, ефективне регулювання забезпечення вирощування сільськогосподарських культур факторами життя.
Визначальною складовою всієї системи землеробства є сівозміна. Саме на базі сівозміни розробляються й реалізуються системи обробітку ґрунту, застосування добрив та захисту культур від шкідників, хвороб і бур'янів. Крім того сівозміна відображає провідні напрямки господарської діяльності людини на землі, які забезпечують максимальний рівень рентабельності. В кожній ґрунтово-кліматичній зоні в структурі посівних площ найбільшу частину займають ті сільськогосподарські культури, для яких найбільш сприятливими є кліматичні умови.
Основними завданнями сучасного землеробства як галузі наукових знань є:
підвищення ефективності використання в кожній ґрунтово-кліматичній зоні наявних агрометеорологічних ресурсів;
розробка екологічно безпечних методів застосування сучасних факторів інтенсифікації;
підвищення родючості грунту з уникненням розвитку ерозії та його забруднення;
систематичне підвищення якості продукції землеробства і належне економічне обґрунтування всіх ланок системи землеробства.
Метою курсової роботи є розробка проекту обґрунтованої системи сівозмін, систем обробітку ґрунту та захисту вирощуваних культур від бур'янів в умовах ПСП «Іскра» Братського району Миколаївської області.
 
1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ГОСПОДАРСТВА
 
1.1 Загальні відомості про господарство
 
ПСП „Іскра” Братського району, Миколаївської області розміщене у Північному Степу від обласного центра – м. Миколаїв господарство знаходиться на відстані 132 км, від районного центру – м. Первомайськ та найближчої залізничної станції – Первомайськ – 10 км, а до найближчого хлібопекарного пункту Братського елеватора – 12 км. Кількість населених пунктів – 1 – с. Костувате. Спеціалізація – зерно-м'ясо-молочна.
Експлікація земельних угідь представлена у таблиці 1.
 
Таблиця 1
Розподіл земель між виробничими підрозділами або орендними колективами
УгіддяВсього по господарствуПо підрозділам
№ 1
Всього земель53645364
В т. ч. с/г угідь46014601
Рілля32863286
Лісосмуги451451
Сади864864
Інші землі763763
Кількість сівозмін, у т. ч. по типам і видам: 33
польова11491149
польова10891089
кормова 10481048
 
1.2 Кліматичні умови
 
За даними Первомайської метеостанції метеорологічні умови у зоні діяльності господарства характеризують такими показниками.
Таблиця 2.
Метеорологічні умови в зоні діяльності господарства
ПоказникМісяцьСума за рік
123456789101112
Сума атмосферних опадів, мм302828324264454429363537450
Середня температура повітря, оС-4-3, 11, 68, 815, 819, 722, 421, 416, 4103, 5-1, 59, 2
Сума температур більше 5оС264754134520392702319435043500
Сума температур більше 10 оС115605119618902553304632183220
Строк настання перших осінніх заморозківІІІ дек. 09
Строк останніх весняних заморозківІ дек. 05
Тривалість вегетаційного періоду217
Гідротермічний коефіцієнт0, 8
Кількість днів зі сніговим покровом65
Середня висота снігового покрову, см10
Середні запаси продуктивної вологи в шарі 0-100см навесні150
Кількість днів з відносною вологістю 30% та менше15
 
Дивлячись на наші дані, клімат має свої негативні риси, які несприятливі для вирощування сільськогосподарських культур: високі температури влітку, а іноді і весною, які сильно висушують грунт; суховії, які знижують врожайність і нерідко призводять до часткової загибелі посівів; сильні зимові вітри, що здувають, і без того незначний сніговий покрив з відкритих місць у балки; циклонні зливи влітку, що змивають родючий шар грунту і посилюють процеси ерозії на схилах балок.
І все ж загалом і в цілому клімат сприятливий для вирощування багатьох сільськогосподарських культур.
 
1.3 Характеристика ґрунтового покриву
 
Рельєф території господарства рівнинний, з невеликими пониженнями.
 
Таблиця 3
Ґрунтовий покрив господарства
Тип, підтип, агровиробнича група, ґрунтова відмінаПлоща, гаПроцент від площі землекористування
1. Чорнозем звичайний мало гумусний слабо змитий пилувато-легкоглинистий на лесах60, 79, 1
2. Чорнозем звичайний малопотужний мало гумусний середньо змитий пилувато-легкоглинистий на лесах299, 445, 0
3. Чорнозем звичайний малопотужний мало гумусний сильнозмитий пилувато-легкоглинистий на лесах6, 71, 0
4. Чорнозем звичайний малопотужний мало гумусний середньо змитий піщано-важко суглинковий на лесах23, 13, 5
5. Чорнозем звичайний малопотужний мало гумусний намитий піщано-важко суглинковий на лесах15, 72, 4
6. Чорноземи слабо змиті пилувато-легкоглинисті на щільних глинах8, 81, 3
7. Чорноземи середньо змиті середньо глинисті на щільних глинах5, 30, 8
8. Чорноземи щебенюваті середньо змиті крупнопилувато-важкосуглинкові на продуктах вивітрювання гранітів2, 50, 4
9. Чорноземи щебенюваті середньо змиті крупнопилувато-важкосуглинкові
Фото Капча