Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування сівозмін, системи обробітку грунту та заходи боротьби з бур’янами в господарстві ПСП «Зоря»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
 
 
Курсова робота
на тему:
«Проектування сівозмін, системи обробітку грунту та заходи боротьби з бур’янами в господарстві ПСП «Зоря» с. Тамарине Снігурівського району Миколаївської області»
 
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ГОСПОДАРСТВА
1.2 Загальні відомості про господарство
1. 2. Кліматичні умови
1. 4. Земельні угіддя
2. ПРОЕКТУВАННЯ СІВОЗМІН
2. 1. Наукові основи сівозмін
2. 2. Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін
2. 3. Проектування сівозмін
2. 4. Характеристика існуючих сівозмін господарства
2. 5. Науково обґрунтована система сівозмін для господарства
2. 6. Оцінка ефективності сівозмін
2. 7. Освоєння нових сівозмін
3. СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ У СІВОЗМІНІ
Список викорастиної літератури
 
ВСТУП
Землеробство – галузь сільськогосподарського виробництва. Воно забезпечує продуктами харчування, тваринництво-кормами, а ряд галузей переробної промисловості сировиною. Це дуже давня і складна сфера людської діяльності.
Як наукова дисципліна землеробство вивчає раціональні методи використання землі захисту її від ерозійних процесів, ефективне регулювання забезпечення вирощування сільськогосподарських культур факторами життя.
Визначальною складовою всієї системи землеробства є сівозміна. Саме на базі сівозміни розробляються й реалізуються системи обробітку ґрунту, застосування добрив та захисту культур від шкідників, хвороб і бур’янів. Крім того сівозміна відображає провідні напрямки господарської діяльності людини на землі, які забезпечують максимальний рівень рентабельності. В кожній ґрунтово-кліматичній зоні в структурі посівних площ найбільшу частину займають ті сільськогосподарські культури, для яких найбільш сприятливими є кліматичні умови.
Основними завданнями сучасного землеробства як галузі наукових знань є:
  • підвищення ефективності використання в кожній ґрунтово-кліматичній зоні наявних агрометеорологічних ресурсів;
  • розробка екологічно безпечних методів застосування сучасних факторів інтенсифікації;
  • підвищення родючості грунту з уникненням розвитку ерозії та його забруднення;
  • систематичне підвищення якості продукції землеробства і належне економічне обґрунтування всіх ланок системи землеробства.
Завданням курсової роботи є:
  • визначення спеціалізації господарства, розробка структури посівних площ, системи сівозмін;
  • проектування польової сівозміни, надання її наукового обґрунтування, скласти план переходу і освоєння нової сівозміни, надати агрономічну і економічну оцінку нової сівозміни;
  • скласти мапу забур'яненості полів сівозміни, розробити заходи запобігання поширенню бур'янів і системи винищувальних заходів, визначити потребу в гербіцидах і скласти план їх використання;
  • розробити систему обробітку грунту в полях нової сівозміни з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, забур'яненості полів і сучасних досягнень науки і передової практики.
Метою курсової роботи є розробка проекту обґрунтованої системи сівозмін, систем обробітку ґрунту та захисту вирощуваних культур від бур’янів в умовах господарства ПСП «Зоря» Снігурівського району Миколаївської області.
За період виконання курсової роботи планую закріпити набуті теоретичні знання.
 
1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ГОСПОДАРСТВА
1.2 Загальні відомості про господарство
Господарство ПСП «Зоря» Снігурівського району згідно агрокліматичного районування території Миколаївської області відноситься до центрального агрокліматичного району, який характеризується дуже теплим, посушливим кліматом.
Центральна садиба господарства ПСП «Зоря» Снігурівського району Миколаївської області розташоване в селі Тамарино за 100 км південний захід від обласного центра м. Миколаєва і за 25 км від районного центра м. Снігурівка. Найближча залізнодорожня станція знаходиться в м. Снігурівка.
Адміністративна підпорядкованість господарства: райвиконкому; Кількість населених пунктів – 3;
Кількість відділків, бригад – 1;
Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур.
 
1. 2. Кліматичні умови
Господарство ПСП «Зоря» Снігурівського району згідно агрокліматичного районування території Миколаївської області відноситься до південного агрокліматичного району, який характеризується дуже теплим, посушливим кліматом. Господарство знаходиться в зоні Сухого Степу
Для нього характерне тривале, жарке, мало дощове літо; пізня коротка і тепла осінь; коротка мало снігова зима; рання, тепла та коротка весна.
Дивлячись на наші дані, клімат має свої негативні риси, які несприятливі для вирощування сільськогосподарських культур: високі температури влітку, а іноді і весною, які сильно висушують грунт; суховії, які знижують врожайність і нерідко призводять до часткової загибелі посівів; сильні зимові вітри, що здувають, і без того незначний сніговий покрив з відкритих місць у балки; циклонні зливи влітку, що змивають родючий шар грунту і посилюють процеси ерозії на схилах балок.
Наведена характеристика основних кліматичних показників показує, що тепловий режим території розташування господарства дозволяє вирощувати більшість сільськогосподарських культур, включаючи і теплолюбні.
Лімітуючим фактором одержання стабільних високих врожаїв є вологозабезпеченість, тому всі агротехнічні, гідротехнічні і лісомеліоративні заходи повинні бути направленні на накопичення, збереження та раціональне використання вологи в ґрунті.
Для того щоб розрахувати ДМУ провідних сільськогосподарських культур треба скористатись формулою виходячи із запасів продуктивної вологи в метровому шарі, так як волога є лімітуючим фактором, і коефіцієнта водоспоживання культури:
У = (100*0, 7* (Р+О)) /Кв
Озима пшениця: У = (100*0, 7* (100+137) /500= 33, 2 ц/га.
Кукурудза на зерно: У = (100*0, 7* (100+219) /400 = 55, 8 ц/га.
Соняшник: У = (100*0, 7* (100+191) /550 = 24, 3 ц/га.
 
1. 3. Характеристика ґрунтового покриву
Рельєф території господарства рівнинний, з невеликими пониженнями.
Ріллю зі слабо окультуреними, солонцюватими, середньоеродованими ґрунтами на
Фото Капча