Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування системи вентиляції кінотеатру із залою на 300 місць в м. Суми

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Основним напрямком розвитку вентиляції є робота по створенню комфортних умов для підвищення праці, покращення умов побуту і відпочинку населення, підвищення контролю за станом внутрішнього повітря і шляхами його забруднення.
В умовах сучасного проектування систем вентиляції громадських будівель основною задачею вентиляції є підтримання допустимих параметрів у приміщеннях і забезпечення найкращих умов для перебування людей. При проектуванні вентиляції традиційна перевага надається найбільш простим із забезпечувальних задані умови способам, при яких проектувальники стараються зменшити продуктивність систем, приймаючи цілеспрямовані конструктивно-планувальні рішення споруди, влаштовуючи укриття місць утворення шкідливих виділень.
 
Вихідні дані проектування
 
Призначення об’єкту: кінотеатр із залою на 300 місць
Години роботи: з 10 до 20 год
Район будівництва: м. Суми
Теплоносій у тепловій мережі: вода
Параметри теплоносія: температура 140-70 С, розрахунковий тиск 7500 Па.
 
Характеристика будівельної частини проекту
 
Кількість поверхів: 2
Освітленя: люмінісцентне
Орієнтація головного входу в будівлю: на північ
 
1. Передмова
 
Головне призначення даної системи вентиляції – забезпечити безпечне та комфортне перебування у ньому людей. Вона повинна бути економічно доцільною та зручною у використанні.
 
2. Вихідні данні для проектування
 
Тип будівлі – безкаркасна (цегляна). Внутрішні перегородки виконані з цегли, де можуть бути прокладені вертикальні вентиляційні канали витяжних систем.
Венткамера механічної припливної системи вентиляції розміщена у підвальному приміщенні. Венткамера механічної витяжної системи вентиляції розміщена у приміщенні №15.
У залі запроектована підшивна стеля.
 
3. Принципові і конструктивні рішення вентиляції приміщень
 
У холодний і перехідний періоди система працює з частковою рециркуляцією повітря для зниження витрат теплоти на його нагрівання у калорифері. Витрата зовнішнього повітря приймається рівною повітрообміну за вуглекислим газом або за санітарними нормами, а витрата рециркуляційного повітря дорівнює різниці між продуктивністю системи та витратою зовнішнього повітря.
Видалення повітря найчастіше здійснюється природним шляхом через шахти або канали. Забір повітря з приміщення зали на рециркуляцію здійснюється припливним вентилятором (одновентиляторна схема).
Приймаємо варіант подачі повітря у глядацьку залу віяловими струменями що настилаються на стелю та вертикальними компактними струменями із сталевих плафонів.
У залі ришітки для забору повітря на рециркуляцію розташовуються у верхній зоні. Ришітки для природної витяжки розташовуються у верхній зоні на стелі. Проектуються повітророзподільника типу ВДШ.
Підбір повітророзподільників для допоміжних приміщень виконаний у табл. 11.
Для зниження рівня шуму та вібрації венткамеру припливної системи встановлюємо у підвалі.
 
4. Розрахункові параметри зовнішнього повітря
 
Кліматичні дані заданого району будівництва зведені в табл. 1.1
 
Таблиця1
Розрахункові параметри зовнішнього повітря
НазваПеріод Параметри повітряБаромет-ШвидкістьСередньодобоваК-сть градусо-
приміщення, рокуТемпера-Питома відноснаВолого-ричнийвітруамплітуда діб опалю-
місто, геогр. (параметр) тура ентальпіявологістьвмісттисктемпературивального 
широтаtз, °СІ, кДж/кг с. п. φ, d, г/кг с. п. Рб, гПаVв, м/сАt, Cперіоду 
1234567891011
КінотеатрТП (пара-23, 650, 556, 1710, 5310, 53990110, 7 
на 300місць, метр А)  
м. СумиПП822, 584, 485, 755, 75990 
52°Пн. шХП (пара--24-23, 738, 60, 170, 179905, 93997
 метр Б)  
 
Залежно від розташування будівлі для теплого, холодного періодів року вибір розрахункових параметрів зовнішнього повітря здійснено відповідно до [1, п2, 14], а саме: для холодного періоду (надалі ХП) за параметрами Б (середня температура холодної п’ятиденки, що відповідає коефіцієнту забезпеченості 98% при цьому тривалість відхилень параметрів від розрахункових становить 50 год.), для теплого періоду (ТП) за параметрами А (середня температура самого теплого місяця, що відповідає коефіцієнту забезпеченості 70% при цьому тривалість відхилень становить 400 год.).
У перехідний період (ПП) параметри прийнято відповідно до літератури[1, п2, 17]: середньодобова температура tз=8оС, І=22, 5 кДж/кг. с. п. Це відповідає моменту відключення системи опалення громадських будівель і переводу системи теплопостачання на літній режим.
Вологовміст повітря, кількість водяної пари у грамах, що припадають на 1кг сухої частини повітря, визначають із співвідношення:
 
  – теплоємність сухого повітря (кількість теплоти необхідної для нагрівання 1кг речовини на 1градус) =1, 005 кДж/ (кгоС).
 - теплоємність водяної пари=1, 8кДж/ (кг˚С).
r- питома теплота пароутворення води =2500 кДж/кг.
І- питома ентальпія вологого повітря (кількість теплоти необхідної для переведення абсолютно сухого повітря, яке знаходиться при 0оС в інший стан з температурою  і волого вмістом d; відображає витрати теплоти на нагрів сухої частини повітря до температури робочої зони, випаровування вологи, нагрів водяної пари до температури робочої зони).
Звідси вологовміст повітря дорівнює
d = 1000 • (І – сСП tЗ) / (r + сВП tЗ), г/кг с. п.
Відносну вологість повітря , % (відношення парціального тиску пари у повітрі до тиску насичуючої водяної пари), визначають за формулою
 = 100 • d / dMAX, %
де dMAX – максимальний вологовміст повітря при атмосферному тиску і температурі tЗ
Для ТП : dmax=10, 53 г/кг с. п.
ПП : dmax=5. 75г/кг с. п.
ХП : dmax=0, 17 г/кг с.
Фото Капча