Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота
На тему:
«Програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків»
 
ЗМІСТ
 
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
Вступ
АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
1. Розробка інтерактивного інтерфейсу Web-додатків засобами бібліотеки CodeIgniter та технології Ajax
1.1. Загальнi вiдомостi про Ajax
1.2. Переваги технології Ajax
1.3. Недоліки технології Ajax
1.4. Взаємодія у Web за допомогою Ajax
1.5. Суть Ajax-підходу
1.6. Інтернет-проекти на основі AJAX-технології
2. Загальна інформація про програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків
2.1. Каркас додатків CodeIgniter
2.2. Асинхронний обмін даними засобами Ajax
3. Ініціалізація проекту та обробка запиту засобами CodeIgniter
3.1. Ініціалізація обробки запиту засобами CodeIgniter
3.2. Приклад застосування CodeIgniter для задачі аутентифікації користувача
3.3. Приклад використання бібліотеки JQuery для обміну даними засобами Ajax
ПРОЕКТНА ЧАСТИНА
1. Приклад застосування CodeIgniter для задачі аутентифікації користувача
2. Приклад використання бібліотеки JQuery для обміну даними засобами Ajax
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
ЧАСТИНА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Висновки
Список використаних джерел
 
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
 
AJAX – Asynchronous JavaScript And XML (Асинхронний JavaScript і XML)
WEB – Всесвітня павутина
XML – Extensible Markup Language (Розширювана мова розмітки)
HTML – HyperText Markup Language (Мова розмітки гіпертексту)
JSON – JavaScript Object Notation (Об'єктний запис JavaScript)
CSV – Comma-Separated Values
HTTP – HyperText Transfer Protocol (Протокол передачі гіпертексту)
DOM – Document Object Model (Об'єктна модель документа)
DHTML – Dynamic HyperText Markup Language
PHP – Hypertext Preprocessor (Гіпертекстовий препроцесор)
JAVA – Об'єктно-орієнтована мова програмування
URL – Uniform Resource Locator (Уніфікований адрес ресурсу)
XMLHttpRequest – API-запит веб-клієнта (браузера) до веб-сервера за протоколом HTTP у фоновому режимі, для мовпрограмування JavaScript, JScript, VBScript
СУБД – Система керування базами даних
ООП – Об'єктно-орієнтоване програмування
ОС – Операційна система
ПЗ – Програмне забезпечення
ПК – Персональний комп’ютер
 
ВСТУП
 
Швидкий розвиток інформаційного Web – середовища призвів до того, що вимоги до Web-додатків суттєво змінилися. Зокрема спостерігається тенденція до створення багатих Web-додатків, тобто додатків, інтерфейс яких надає можливості, що не відрізняються від можливостей звичайного додатку, який призначений для настільної системі. Але при роботі програм, що підтримують мережеву взаємодію, усунути затримку відповіді, пов’язану з передачею даних через мережу Інтернет, принципово неможливо. Пом’якшити негативний ефект від затримки даних дозволяє технологія Ajax. Але застосування цієї технології повністю змінило структуру та принципи роботи Web-додатків. В сучасних мережевих програмах все більше функцій виконується на клієнтському боці, тому обсяг коду клієнтської частини Web-додатку суттєво збільшується і робота над нею виконується групою розробників. В результаті виявилося, що мова JavaScript, яка застосовується для написання Ajax-додатків, має специфічне застосування і не відповідає вимогам до інструментальних засобів розробки та налагодження програм.
В цій роботі запропоновано новий підхід до створення Ajax-додатків, згідно якому для написання коду клієнтської частини програми разом з JavaScript-сценаріями мають застосовуватися Java-апплети. Завдяки взаємодії між JavaScript та Java стає можливим розділити задачі, що стоять перед додатком. Застосовуючи мову Java для написання коду, що реалізує складні алгоритми, можна застосувати численні інструментальні засоби для розробки та налагодження програм. При цьому на долю JavaScript залишаються незначні по об’єму фрагменти коду, які динамічно змінють вміст сторінки, що можуть бути написані та налагоджені без застосування спеціальних інструментальних засобів розробки та налагодження програм.
Запропонований підхід реалізований у вигляді набору базових засобів для написання Ajax-додатків.
Метою дипломного проекту є розглянути технічне створення Web- додатків за допомогою Ajax.
Предметом дослідження є додаток.
Для реалізації поставленої мети слід вирішити наступні завдання:
  • Детальніше ознайомитися з технологією Ajax;
  • Ознайомитися принципи роботи Web-додатків;
  • Детальніше ознайомитися з інформацією про програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків.
АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
 
1. РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ІНТЕРФЕЙСУ WEB-ДОДАТКІВ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ CODEIGNITER ТА ТЕХНОЛОГІЇ AJAX
 
1.1.Загальнi вiдомостi про Ajax
 
Ajax – група методів Web-розробки, що використовуються для створення Web-програм з багатими можливостями та мережевою взаємодією, що базується на «фоновому» обміні даними браузера з Web-сервером. В результаті сторінка не перезавантажується повністю і Web-програма стає швидкою та зручною.
Ajax це не самостійна технологія, а скоріше концепція використання декількох суміжних технологій. Ajax базується на двох основних принципах: використання технології взаємодії із сервером за допомогою JavaScript об’єкта XMLHttpRequest без перезавантаження усієї сторінки використання – для динамічної зміни вмісту сторінки та реагування на дії користувача
Для передачі даних від сервера до клієнта використовуються формати XML або JSON. Класична модель web-програм пов’язана не лише з використанням базових web-технологій, а і з специфічним способом роботи з web-програмою, при якому web-браузер є лише низькорівневим терміналом. Він не має інформації про те, який етап роботи виконується користувачем. Він лише отримує готову сторінку в форматі HTML і відображає її користувачу.
У web-програмах, побудованих за допомогою технології Ajax, частина функціональних можливостей переноситься з сервера на клієнт. На деякі дії користувача така web-програма може реагувати самостійно.
Фото Капча