Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проходження виробничої практики в Управлінні Пенсійного фонду м. Рівне

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Організаційно-економічна характеристика Управління Пенсійного фонду
РОЗДІЛ 2. Характеристика відділу виконання бюджету, бухгалтерського облку та контролю за використанням коштів
РОЗДІЛ 3. Економічні взаємовідносини з суб'єктами господарювання
РОЗДІЛ 4. Особливості фінансування Управління Пенсійного фонду
РОЗДІЛ 5. Процес оподаткування
РОЗДІЛ 6. Аналіз фінансової звітності
РОЗДІЛ 7. Процес фінансового планування
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
У грудні 2006 року виповнилося 16 років від часу створення в Україні такої важливої державної, соціальної і фінансової інституції як Пенсійний фонд. Взагалі цей відносно невеликий в історичному масштабі часовий проміжок пов’язаний з багатьма доленосними подіями у житті країни, що характеризують становлення нової, незалежної держави, її економічних і соціальних складових. Багато перетворень в цей період відбулося й відбувається і у сфері пенсійного забезпечення – фактично вже десятиріччя тривають процеси, пов’язані з проведенням пенсійної реформи. Звичайно, вони напряму торкнулися Пенсійного фонду України, який є складним механізмом, покликаним забезпечувати організаційну та фінансову життєздатність нвціональної пенсійної системи.
Мета кожної держави – досягти в першу чергу високого рівня соціально -економічного розвитку, проте на шляху до цього їй постійно доводиться стикатися з цілим рядом проблем. Одним із найважливіших питань, які має вирішувати уряд, є соціальний захист населення, оскільки на сьогодні кількість громадян, які з різних причин все більше і більше потребують допомоги держави, невпинно зростає. Не останні позиції у сфері соціального захисту займає саме пенсійне забезпечення населення.
Дана проблема була і є актуальною тепер, в умовах старіння нації, коли кількість пенсіонерів поступово збільшується при одночасному зменшенні загальної кількості населення України. Крім того, постійно зростає кількість не лише пенсіонерів за віком, а й по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника тощо. Багато з них через недостатньо розвинуту систему соціального захисту опинилися за межею бідності, і сподіватися їм залишається лише на дієві заходи влади. Тому обов’язок держави – надати відповідну допомогу тим, хто її потребує в першу чергу, щоб вберегти націю від вимирання, реформувати діючу пенсійну систему таким чином, щоб вона могла забезпечити потреби громадян України в майбутньому та гарантувати їм гідну старість. Тільки через вдосконалення системи соціального захисту населення держава зможе досягти високих темпів соціально-економічного зростання та вийти на передові позиції у світі.
Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі функціонування суб’єкта пенсійної системи – управління Пенсійного фонду на основі вивчення його структури та оцінки діяльності.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
1. ознайомитися з організаційно-економічною характеристикою Управління Пенсійного фонду.
2. охарактеризувати діяльність відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів.
3. обґрунтувати економічні взаємовідносини управління Пенсійного фонду з суб'єктами господарювання.
4. проаналізувати особливості фінансування Управління Пенсійного фонду.
5. оцінити процес оподаткування управління Пенсійного фонду.
6. проаналізувати фінансову звітність управління Пенсійного фонду.
7. ознайомитися з процесом фінансового планування.
У ході виконання досліджень нами буде використано такі методи:
аналітичний.
графічний.
статистичний.
 
РОЗДІЛ 1. Організаційно-економічна характеристика Управління Пенсійного фонду
 
Пенсійний фонд є юридичною особою і може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і обов’язків.
Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Пенсійний фонд визначено як самоврядну неприбуткову організацію, що здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується правлінням[2, с. 58].
Відповідно до частини першої статті 58 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” управління солідарною пенсійною системою здійснює Пенсійний фонд, який проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, дорпомоги на поховання пенсіонерів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов’язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках та інші функції, передбачені Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і статутом Пенсійного фонду.
Відповідно до статті 19 Конституції України „органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”[1, c. 5].
Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Положенням про Пенсійний фонд, затвердженим Указом Президента України від 01. 03. 2001 №121 (із змінами згідно з Указом Президента України від 31. 08. 2006 №1224) передбачено, що Пенсійний фонд у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положеннням.
Головні управління Пенсійного фонду та районні управління Пенсійного фонду в районах, містах та районах у містах функціонують на підставі Положень про них, затверджених постановою правління Фонду від 27 червня 2002 року № 11-2, зареєстрованої в Мін’юсті 12 липня 2002 прку за №581/6869 (із змінами внесеними згідно з постановами правління фонду від 22 січня 2004 року № 1-4 та від 27. 10. 2005 №20-1)  (див. дод. А).
Структуру управління Пенсійного фонду складає (див. дод. Б) : начальник управління; перший заступник начальника управління;
Фото Капча