Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пропозиції щодо підвищення обсягів випуску продукції ВАТ Швейно-торгове підприємство "МАЯК"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Планування обсягу виробництва продукції на швейному підприємстві
1.1 Виробнича програма підприємства
1.2 Формування плану реалізації з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту
1.3 Планування реклами
1.4 Планування збуту продукції
РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „Швейно-торгове підприємство „МАЯК”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Швейно-торгове підприємство „МАЯК”
2.2 План з обсягу виробництва та реалізації продукції на 2009 рік
2.3 Аналіз плану реалізації продукції
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГІВ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
3.1 Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
3.2 Аналіз продуктивності праці та шляхи її підвищення
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Планування кожного промислового виробництва має свою специфіку. Разом з тим усім їм притаманне те, що в них однакові основні етапи планування роботи: обґрунтування виробничої програми (обсягів виробництва, асортименту виробів, матеріально-технічного постачання), планування витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції, планування реалізації продукції та її рентабельності.
У річних планах швейних підприємств показують тільки зведені дані щодо продукції промислових виробництв у натуральному чи вартісному обчисленні, її товарну частку, собівартість, виручку від реалізації, прибуток і рентабельність. Ці дані беруть з попередньо розроблених планів промислових підрозділів. Основну ж роботу з планування діяльності промислових виробництв виконують під час складання планів (госпрозрахункових завдань).
Виробнича програма – це провідний розділ плану промислового підрозділу; він є базою для розробки всіх його наступних розділів – матеріально-технічного постачання, плану з праці й заробітної плати, собівартості продукції, плану реалізації продукції і прибутку. У виробничій програмі обсяги виробництва визначають як у натуральному, так і в грошовому виразі. До валової продукції швейних виробництв включають усю намічену до випуску продукцію, одержану як зі своєї, так і з придбаної сировини, незалежно від того, призначена вона для реалізації на сторону чи для використання в господарстві. Оцінюють її в поточних цінах. У перспективних планах показники виробничої програми розраховують тільки на рік, а в поточних – і в квартальному розрізі.
Плануючи обсяги виробництва промислової продукції, перш за все враховують виробничу потужність цеху, під якою розуміють його здатність до максимального випуску продукції або переробки максимальної кількості сировини за певний період часу. Виробнича програма, що характеризує обсяг виробництва з окремих видів продукції, виражає ступінь використання виробничих потужностей підприємства.
 
РОЗДІЛ 1. Планування обсягу виробництва продукції на швейному підприємстві
 
Визначаючи обсяги промислових виробництв враховують попит на продукцію, можливості заготівлі сировини та її реалізації, потреби населення в послугах швейного характеру, можливості заготівлі тари, забезпечення транспортними засобами, запаси корисної сировини.
Однак вирішальний вплив на планування як обсягів виробництва промислової продукції, так і асортименту справляє рівень рентабельності і прибутку окремих видів продукції.
На вибір асортименту швейних виробів впливає ще багато факторів: необхідність зменшення сезонності у використанні робочої сили та обладнання, можливості сировинної бази, ступінь забезпеченості тарою, спеціями тощо. Проте другим за значенням фактором, що визначає асортимент продукції, є кон’юнктура ринку. Зокрема оптові покупці надають перевагу тому, хто має більший асортимент продукції.
Обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках встановлюється на основі обсягу поставок:
 
  (1)
 
де   – обсяг виробництва і-го виду продукції в натуральних одиницях;
  – обсяг поставок (обсяг продажів) і-го виду в натуральних одиницях;
  – запаси готової продукції на складі відповідно на початок і кінець планового періоду в натуральних одиницях.
Запаси готової продукції на початок планового періоду визначаються з їх фактичної величини на кінець звітного періоду. Величина запасу готової продукції на кінець планового періоду визначається виходячи із терміну зберігання продукції на складі і тривалості планового періоду, тобто:
 
  (2),
 
де   – середній термін зберігання і-го виду продукції на складі, днів;
Д – тривалість планового періоду, днів [2, 64].
План поставок пов’язаний з показниками обсягу реалізації та випуску продукції в натуральному виразі. Залежність вказаних показників і порядок їх розрахунку може бути виражений формулою:
 
  (3)
 
де ОПпі – обсяг (план) поставки готової продукції і-го найменування споживачам;
РПпі – обсяг (план) реалізації продукції;
- Зві – змінна залишків відвантаженої, але не оплаченої продукції на початок і кінець планового періоду;
Гпі – план випуску готової продукції і-го найменування;
- ЗГсі – зміна залишків готової продукції на складі на початок та кінець планового періоду.
Термін постачання визначається на основі укладених договорів з підприємствами і організаціями, споживачами. Для цього в договорах повинні бути визначенні конкретні умови постачання: повний асортимент, кількість та термін постачання по бажаній позиції, спеціальні вимоги до якості продукції; обсяги партій і періодичність їх постачання; способи транспортування продукції.
Для узагальнюючої характеристики виробничої діяльності швейного підприємства, окремих галузей та промисловості в цілому визначається обсяг продукції у вартісному виразі. Основними вихідними даними при цьому є випуск продукції в натуральному виразі та ціни.
Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової,
Фото Капча