Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення і профілактика неврозів у дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Причини виникнення і профілактика неврозів у дітей
 
Поташнюк Р. З., Борчаковська В. С.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. Степана Дем’янчука
 
Анотація. В статті наводяться дані про причини виникнення, прояви і поширеність неврозів у дітей. Окреслено коло профілактичних заходів.
Ключові слова: невроз, діти шкільного віку, профілактика.
Аннотация. В статье приводятся данные о причинах возникновения, проявлениях и распространенности неврозов у детей. Очерчен круг профилактических мероприятий.
Ключевые слова: невроз, дети школьного возраста, профилактика.
Annotation. In the article the data of reasons, prevalence and manifestations of child's neurosis are given. Range of preventive measures is outlined.
Key words: neurosis, school children, preventive measures.
Постановка проблеми. Проблема неврозів у дітей з кожним роком набуває все більшого значення. Автори [6, 7, 9] відзначають значний приріст серед дітей цього захворювання. Невміння попередити, виявити і лікувати це захворювання призводить до глобалізації проблеми нервовості серед дітей, а згодом і серед дорослого населення. Важливість вчасного кваліфікованого лікування займає провідне місце у повноцінному розвитку дитини, що захворіла на невроз [2, 3, 7].
Оскільки дитяча психіка ще є незрілою, несформованою, то дитина болючіше реагує на негативні явища у своєму житті, ніж доросла людина, і як правило, піддається порушенню психіки. Такими явищами в житті дитини можуть бути і поява молодшого в сім'ї, якщо вона не впевнена в своїй значимості; і недоліки виховання, такі як розбещування і надмірна суворість, гіпертурбота і гіпотурбота, невідповідність справжнім якостям дитини вимог чи навпаки, надмірного захоплення дитиною; і надзвичайна ситуація, що сталась на її очах; і, що дуже важко сприймається молодою психікою, втрата близької людини, найгірше – смерть батьків; розлучення з одним або обома батьками; неправильна підготовка до адаптації до шкільних навантажень або взагалі відсутність підготовки. За офіційними даними ВОЗ, чисельність неврозів за останні 65 років збільшилось в 24 рази, в той час як кількість психічних захворювань – в 1, 6 рази. Зростання кількості неврозів, крім відомих причин є також наслідком покращення їх клініко – психологічної діагностики і більш частим звертанням за допомогою.
Високий відсоток (35, 3%) осіб з нервовими захворюваннями виявлено у Великобританії. В Італії ця цифра сягає 24, 8%, в Іспанії – 12, 7%, тобто помітною є залежність кількості нервових порушень від соціально-економічного і культурного рівня країн.
Збільшення кількості нервових захворювань у країнах відбувається саме за рахунок неврозів – найбільш вагомої та динамічної соціально – психологічної і клінічної зміни в загальному нервово – психічному стані. Але, на жаль, дані лікарських прийомів на дають повну картину захворюваності неврозами. Серед дітей з порушенням психіки, яких виявили при загальному обстеженні, лише 20% перебували на обліку у психоневролога. Необхідно пам'ятати, що епідеміологічне дослідження неврозів утруднене у зв'язку з необхідністю проведення досить тривалої бесіди з кожним з дітей і, в меншій мірі, з одним з батьків. Легше піддаються обліку явні форми порушеної психічної поведінки, а також видимі симптоми нервовості, включаючи заїкання і тики.
Вивчення проблеми дитячих неврозів є сьогодні надзвичайно актуальною проблемою. Негативний вплив навколишнього середовища, вроджені особливості дитячого темпераменту і психіки можуть негативно поєднуватись із явищами в житті дитини. Якщо ми не зможемо очистити повітря в місті, кожен день, кожну хвилину слідкувати за дитиною, то ми не зможемо вберегти дитину від певних негативних наслідків, які можуть виникнути в результаті наших стосунків і життєдіяльності, або зменшити можливість виникнення негативних ситуацій.
Це ускладнюється ще й тим, що питанню дитячих неврозів не приділяють достатньої уваги батьки та педагоги. Необізнаність з причинами та наслідками дитячої нервовості призводить до погіршення проблеми, загострення симптомів неврозу та появи соматичних порушень у дітей.
Мета: визначити причини виникнення неврозів та статистичні закономірності поширення цього захворювання у дітей.
Об'єкт дослідження: стан захворюваності на неврози у дітей в динаміці дослідження (2007-2009 рр.) в місті Рівному та в Україні.
Предмет дослідження: статистична звітність Рівненського обласного центру психічного здоров'я в м. Рівному та Міністерства охорони здоров'я України про захворюваність дітей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невроз – це психогенне захворювання, в основі якого знаходиться невдале, нераціональне, непродуктивне вирішення протиріч між особистістю і значущими для неї сторонами дійсності, яке викликає болісні переживання [4].
В зарубіжній літературі невроз розглядається по-різному: в ортодоксальному аналізі – як неминучий і необхідний момент розвитку у зв'язку з освітою і вирішенням дитячої тривоги. В індивідуальній психології невроз вважається патологічною формою компенсації почуття внутрішньої недостатності або нереалізованого почуття переваги. В поведінковій терапії невроз визначається як зафіксована навичка непристосованої поведінки, що набута шляхом навчання.
Можливість виникнення захворювання під впливом сигнального подразника була доведена експериментально І. П. Павловим на тваринах. Отримані при цьому у тварин експериментальні неврози, не тотожні людським, але дають багато інформації для розуміння і вивчення останніх. Експериментальні неврози у тварин вдавалося викликати дією таких подразників, як слабкий звук дзвоника, стук метронома. Всі ці самі по собі невинні подразники ставали для тварини патогенними тільки в тому випадку, якщо вони призводили до перенапруження процесу збудження, гальмування чи їх рухомості [9].
Неврози у дітей та підлітків – найпоширеніший
Фото Капча