Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні джерела радіації

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. РАДІАЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
2. ПРИРОДНА РАДІАЦІЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА
2.1 Класифікація джерел радіації
2.2 Космічні промені
2.3 Сонячна радіація
2.4 Земна радіація
2.5 Внутрішнє опромінення
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Відомо, що в природі існують стійкі та нестійкі хімічні елементи (уран, торій, радій та ін.). Ядра атомів нестійких елементів перетворюються на ядра атомів інших елементів. Так відбувається у природі радіоактивний розпад, виникає радіоактивність.
Радіоактивність та супровідні її іонізуючі випромінювання існували на Землі задовго до зародження на ній життя і були наявні в космосі ще до виникнення самої Землі.
Основну частину опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел радіації. Більшість з них такі, що уникнути опромінення від них зовсім неможливо.
Земні джерела радіації відповідальні за більшу частину опромінення, котрому підлягає людина за рахунок природної радіації. В середньому вони становлять понад 5/6 річного ефекту еквівалентної дози, отриманої населенням внаслідок внутрішнього опромінення.
Космічні промені досягають поверхні Землі з глибин Всесвіту, а деяка частина з них народжується на Сонці під час сонячних спалахів. Космічні промені можуть досягнути поверхні Землі, або взаємодіяти з її атмосферою, народжуючи вторинне випромінювання і утворюючи різні радіонукліди.
Існує два шляхи опромінення: зовнішнє та внутрішнє. Внутрішнє опромінення здійснюється через повітря, воду, продукти харчування.
Опромінення від природних джерел радіації більшою або меншою мірою зазнає будь-який живий організм на Землі, зокрема і людина. Доза опромінення залежить від географічного місцеположення екосистеми. Доза опромінення людини залежить від її способу життя і раціону харчування. Використання деяких будівельних матеріалів, застосування газу для приготування їжі, надмірна герметизація приміщення, а також перельоти на літаку збільшують рівень опромінення людини через природні джерела радіації. 
 
1. РАДІАЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
 
Радіація – це випромінювання, випускання променів яким-небудь тілом, наприклад Сонцем (сонячна радіація) чи іншим джерелом. Під радіацією розуміють потоки елементарних частинок і квантів, проходження яких через речовину викликає її іонізацію. Це електрони, позитрони, протони, нейтрони та інші елементарні частинки, а також атомні ядра і електромагнітне проміння гамма-, рентгенівського і оптичного діапазонів.
Іонізаційна радіація – це потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах. При проходженні через речовину нейтрони не іонізують її атомів, однак іонізація відбувається внаслідок вторинних процесів при поглинанні нейтронів ядрами, вибиванні протонів або при розпаді нейтронів на протон та електрон чи на антипротон та позитрон.
Іонізаційна радіація має багато практичних застосувань у медицині, наукових дослідженнях, будівництві та інших галузях, проте є небезпечною для здоров'я при неправильному використанні. Вплив радіації призводить до пошкодження живих тканин, внаслідок яких бувають опіки, променева хвороба, смерть при високих дозах і рак, пухлини та генетичні мутації при низьких дозах.
Іонізуючим випромінюванням називається випромінювання, яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул. Воно володіє високою енергією, реалізує свою біологічну дію через ефекти іонізації та наступний розвиток хімічних реакцій в біологічних структурах клітини, що може призвести до її загибелі.
Іонізація – це акт поділу електрично нейтрального атома на дві протилежно заряджених частинки Іонізуюче випромінювання поділяється на два види: електромагнітне (фотонне), до якого належать ультрафіолетове, рентгенівське і -випромінювання, та корпускулярне (, β, нейтрони, протони).
Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзвичайно важливими при вивченні питання безпеки здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне випромінювання Радіоактивні випромінювання є одним з видів іонізуючих випромінювань. Радіоактивність – це довільний розпад атомних ядер хімічних елементів з виділенням енергії та зміною їх атомного номера і масового числа Процес довільного розпаду нестабільного нукліда називається радіоактивним розпадом, а сам такий нуклід радіонуклідом Він має властивість випромінювати радіацію.
Потік частинок, що виносять енергію із збудженого радіоактивного ядра, неоднорідний і поділяється на такі види: альфа, бета-частинки, гама-випромінювання, нейтрони та протони, що мають різні ступені іонізуючої дії в середовищі. [1]
 
2. ПРИРОДНА РАДІАЦІЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА
 
2.1 Класифікація джерел радіації
 
Джерела іонізуючого випромінювання поділяються на природні та штучні (техногенні). До останніх відносяться, зокрема, атомна енергетика, медичні процедури та методи лікування, атомні вибухи, тощо.
Сукупність впливу на нас усіх численних радіонуклідів, розсіяних в землі, воді, повітрі, живих організмах носить назву природного радіаційного фону.
Основну частину опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел радіації (рис. 3. 1).
Ці джерела також можна класифікувати. Наприклад, розділити їх на зовнішні та внутрішні – відносно тіла людини.
Протягом всієї історії існування Землі різні види випромінювання падають на поверхню Землі з космосу і надходять від радіоактивних речовин, що знаходяться в земній корі. Людина піддається опроміненню двома способами. Радіоактивні речовини можуть знаходитися поза організмом і опромінювати його зовні; в цьому випадку говорять про зовнішнє опромінення. Або
Фото Капча