Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні ресурси Кіровоградської області, їх стан та заходи з охорони

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
 
з дисципліни «Охорона навколишнього середовища»
на тему: «Природні ресурси Кіровоградської області, їх стан та заходи з охорони»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
 
Розділ 1. Загальна характеристика Кіровоградської області
1.1.Природно-кліматичні умови
1.2.Демографічна ситуація
1.3.Економічно-соціальний розвиток
 
Розділ 2. Природно-ресурсний потенціал Кіровоградської області
2.1.Водні ресурси
2.2.Характеристика ґрунті
2.3.Лісові ресурси та природно-заповідний фонд
2.4.Сировинно-мінеральний та рекреаційний ресурс
2.5.Флора та фауна
 
Розділ 3. Екологічна ситуація та стан природних ресурсів території Кіровоградської області
3.1.Характеристика екологічної ситуації Кіровоградської області
3.2.Стан повітряного середовища та джерел його забруднення
3.3.Стан водних об’єктів,та джерел його забруднення
3.4. Стан ґрунтового покриву та джерела його забруднення
3.5.Радіаційна ситуація в Кіровоградській області
3.6.Розвиток основних галузей народного господарства,їх вплив на навколишнє середовище
 
Розділ 4. Заходи з охорони природного середовища. Екологічна політика в Кіровоградській області
 
Розділ 5. Розрахунок зборів за забруднення навколишнього середовища
 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Досліджуваним об’єктом моєї курсової роботи являються природні ресурси Кіровоградскої області. Тому в ході виконання роботи я буду розглядати ці ресурси та харатеризуватиму стан та методи їх охорони і відновлення.
Із виникненням людського суспільства відбулися і відбуваються все нові й нові зміни у стані біосфери, науково-технічна революція, господарська діяльність людини відчутно позначаються на навколишньому середовищі: засмічуються повітря і водойми, виснажуються родючі ґрунти, тому в усіх країнах світу екологічне питання, є питанням національної безпеки.
На даний момент стан всіх природних територій та відповідно ресурсів України знаходяться у вкрай важкому стані. Що й зумовлює той факт, що наша країна знаходиться в глибокій еколого-економічній кризі. Тож зараз дуже актуальним є питая методів охорони та відновленя стану навколишнього середовища та природних ресурсів. Для цього в Україні вже встановлена ціла низка законів, правових норм та нормативів, які регулюють антропогенний вплив на навколишнє середовище. Крім цього існують спеціальні території, такі як ландшафтні парки, заказники, заповідники, а також заповідні урочища та природні заповідники, які забезпечують охорону всього природного комплексу. Це являється вкрай важливою ланкою захисту та відновлення навколишнього середовища. На даний час відсоток природно заповітного фонду становить – 6,05% національної території, до його складу входять понад 8 тисяч об'єктів загальною площею 3,3 мільйонів га. Окрім активного захисту природних ресурсів в Україні відбувається постійний моніторинг як самих територій, так і підприємств які можуть впливати на стан навколишнього середовища. Також одним з факторів, що впливає на якість довкілля є контроль за кількістю відходів, що утворюються і розміщуються в області, ступінню їх небезпечністі та рухом. Ця робота знаходиться під постіним контролем і будується на основі Закону України “ Про відходи “ та інших законодавчіх та нормативних актів.
Кіровогра́дська область знаходиться в центральній частині України, у межиріччі Дніпра і Південного Бугу у південній частині Придніпровської височини. Була утворена 10 січня 1939 року наказом Президії Верховної Ради СССР[1]. Практично вся її територія розташована на правому березі Дніпра. На півночі межує з Черкаською, на північному сході з Полтавською, на сході та південному сході зДніпропетровською, на півдні з Миколаївською та Одеською, на заході з Вінницькою областями України. Особливістю й оригінальністю цієї області являється те, що в одному з його селищ – в Добровеличківці розташовується географічний центр України.
 
Розділ I. Загальна характеристика Кіровоградської області
 
Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині. Середня висота височини у межах області 150-180 м. Поверхня височини густо розчленована долинами Південного Бугу, Собі, Синюхи, Гірського Тикича, Росі, Інгулу, Інгульця, Саксагані й інших річок. Більшість долин має 3-4 чітко виражені тераси. Глибина врізу долин сягає 80-90 м. Поширені також залишкові прохідні долини глибиною 15-40 м (іноді до 50 м). З наближенням до Дніпра, а також до Південного Бугу вододіли звужуються й мають вид увалів із пласкою поверхнею. Значно збільшується кількість балок і ярів. Область розташована в центрі України, між річками Дніпро та Південний Буг, у південній частині Придніпровської височини. Рельєф території рівнинний на Придніпровській низовині і хвилястий – на Придніпровській височині. Новоукраїнський район розташований на Придніпровській височині. Поверхня - підвищена пологохвиляста лесова рівнина розчленована ярами, балками, каньйоноподібними і прохідними долинами. На півдні висота до 269 м над рівнем моря (найбільша в Кіровоградській області).
Площі, зайняті водними об’єктами, займають 3,5% території області. Географічна мережа складається з 438 річок загальною довжиною 5558 км. Територією області протікають найбільші ріки України – Південний Буг (Гайворонський та Голованіський райони) та Дніпро (Світловодський район), всі інші річки належать до їх басейнів. Середні річки – Синюха, Інгул, Інгулець, Чорний Ташлик, Велика Вись, Тясмин, Цибульник, Ятрань. Нараховується 202 малі річки довжиною більше 10 км.
За кількістю водосховищ і ставків область займає третє місце серед областей України. В області налічується 2185 ставків і 85 водосховищ (Кременчуцьке, Дніпродзержинське,
Фото Капча