Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Природні ресурси Кіровоградської області, їх стан та заходи з охорони

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

пiвнiчного степу.У лісостеповій частині області переважають чорноземи типові середньо- і малогумусні, чорноземи опідзолені (95% площі), у степовій – чорноземи звичайні середньо- і малогумусні (95% площі). У долинах багатьох річок поширені чорноземно – лучні і лучно – болотні ґрунти; є ділянки слабо закріплених пісків. Еродованість земель становить: у південно-східній частині – 53%, у західній – 43%.

В області наявні лучні степи, виявлено значні ділянки справжніх степів та трапляються чагарникові степи. Степова рослинність представлена багаторічними травами, злаками: тонконіг лучний та вузьколистий, пирій повзучий, типчак, тимофіївка, ковила, волошка, молочай, ромашка, стоколос тощо. Лучна і болотна рослинність поширена в заплавах річок. Серед квітуючих степових рослин можна виділити горицвіт, барвінок, сон-траву, дикорослі іриси. У вологих тріщинах скель зростають дрібні папороті – аспленій північний, аспленій волосовидний, пухирник ламкий. Зростають також декілька видів шипшини.
 
1.2 Демографічна ситуація
 
Офіційною датою утворення області вважається 10 січня 1939 року.
Область нараховує 23 адміністративних райони, з них – 2 райони у місті Кіровограді, а також 12 міст, з яких 4 обласного підпорядкування, 26 селищ міського типу, 1021 сільський населений пункт. Розвиненими містами з промисловим виробництвом, крім обласного центру, є міста обласного підпорядкування Олександрія і Світловодськ, а також великі залізничні вузли Знам’янка і Помічна.
В області живуть представники майже 30 національностей. Українці складають 90,1 %, росіяни - 7,5 %, представники інших національностей – 2,4 %
Чисельність наявного населення області на 1 березня 2015р., становила 979,3 тис. осіб.
За січень-лютий 2015р. чисельність населення скоротилася на 1255 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 1282 особи. Водночас спостерігався міграційний приріст населення, який склав 27 осіб. 
Порівняно з січнем-лютим 2014р. обсяг природного скорочення збільшився на 149 осіб (на 13,2%) або з 7,1 до 8,1 особи у розрахунку на 1000 наявного населення. 
У січні – лютому 2015р. міграційне скорочення населення становив 0,17 особи в розрахунку на 1000 наявного населення (у січні–лютому 2014р. – міграційне скорочення 1,04 особи). 
Порівняно з січнем – лютим 2014р. зменшилась кількість осіб, що зареєстрували постійне місце проживання в області (на 16,1%) та кількість вибулих (на 24,3%).
В області спостерігається складна демографічна ситуація. Нині в області налічується більше міських жителів (587,58тис. чол., або 60%), ніж сільських (391,72тис., або 40%). Найбільш динамічно зростаючою групою населення є пенсіонери (29,7% до загального населення області). Поки що число пенсіонерів менше від загальної кількості населення, задіяного в господарстві області (близько 400 тис. чол.), проте ці показники можуть зрівнятись уже найближчими роками.
Фактично в кіровоградській глибинці триває процес деурбанізації. Міська інфраструктура в більшості райцентрів і селищ міського типу здеградована (ліквідовано централізоване опалення, водопостачання і т. п.). Жителі населених пунктів, що виникли навколо великих добувних виробництв, за розподілом праці сьогодні не відрізняються від жителів навколишніх сіл. Наприклад, на основних виробництвах двох селищ західної частини області Побужжя і Завалля (відповідно на нікелевому і графітовому комбінатах) було задіяно більшість працездатного населення (так, на Завалівському графіткомбінаті працювало близько 1800 осіб, тоді як загальна кількість жителів селища разом із дітьми та пенсіонерами складала близько 6 тис.). Після зупинки виробництв значна частина жителів мусить виживати за рахунок ведення підсобного господарства, використовуючи для опалення дерева з лісонасаджень, та й очисні споруди все ще існуючої каналізації вичерпали свій ресурс і т. д. 
 
1.3 Економічно-соціальний розвиток
 
Кіровоградська область по структурі економіки є аграрно-індустріальною.
У структурі валового випуску продукції займають:
• сільське господарство – 32,1%
• промисловість – 28,1%
• транспорт і зв'язок – 11,6%
• житлово-комунальне господарство – 5,1%
• інші галузі матеріального і нематеріального виробництва – 23,1%
Промисловість – це одна з провідних галузей соціально-економічного комплексу Кіровоградської області, на яку припадає 20,7% валового суспільного продукту. В ній зайнято 75,1 тис.чоловік. Промислову продукцію випускають більш ніж 3 тисячі підприємств та виробництв, 295 з яких складають основну групу самостійних промислових підприємств та об'єднань. Промисловий комплекс охоплює 13 провідних галузей.
Особливе місце в промисловості області належить харчовій галузі, на яку припадає 39 % від загального об'єму промислового виробництва, а також машинобудівництву та металообробці,електроенергетиці, будівельним матеріалам, кольоровій металургії, легкій промисловості, паливній галузі.
Серед галузей харчової промисловості провідна роль належить цукровому виробництву, в області працює 11 цукрових заводів. У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 83 %. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 254 промислові підприємства, функціонує 455 малих промислових підприємств.
На товарному ринку України область вирізняється виробництвом нікелю, графіту, буровугільних брикетів, мостових електричних кранів, продукцією харчової промисловості: м'ясо, молочні продукти, цукор, олія і т.п.
Сільське господарство
Кіровоградська область здавна відома як регіон із добре розвинутим сільськогосподарським виробництвом. У галузевій структурі валової продукції сільського господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого становить 73 %, тваринництва – 27 %.
Основні зернові культури, що вирощуються в області – озима пшениця, ячмінь, соя, кукурудза на зерно, зернобобові, гречка та просо. Значне місце серед технічних культур займає соняшник і цукровий буряк.
Фото Капча