Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Психологія спілкування Дейла Карнегі

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Спілкування — це складний, багатогранний процес встановлення і розвитку контактів між людьми.
Спілкування є однією з центральних проблем, через призму якої вивчаються питання сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерства й керівництва, згуртованості і конфліктності, міжособистісних взаємин та ін. Спілкування допомагає глибше розглянути процесс міжособистісної взаємодії. Інтерес до спілкування виявляють представники різних наук, бо воно є багатовимірним, багаторівневим феноменом.
Ділове спілкування – це складний, багатоплановий процес взаємодії людей з урахуванням обміну інформацією у сфері фахової роботи і бізнесу.
Ділове спілкування це надзвичайно актуальна й поширена тема нині. Для людей, які займаються бізнесом ділове спілкування є украй важливим. Оскільки вміння вести переговори з діловими людьми, вміння правильно підбирати слова, приймати правильні і не стандартні рішення є частиною їхньої головної мети, то можна зрозуміти що від цього залежить кар'єра ділової людини у майбутньому. 
Значний вклад у розвиток ділового спілкування зробив визначний психолог Дейл Карнегі. І це при тому, що професійним психологом він ніколи не був. Правильніше сказати, що Карнегі був блискучим життєвим психологом. Його книги зовсім несхожі на наукові праці. 
Хоча Д.Карнегі покинув цей світ майже 60 років тому, його принципи ділового спілкування актуальні, і використовуються і нині.
Такі психологи як Шостром, Еверетт, і Дронов написали роботи в яких критикували психологію Д.Карнегі. 
Шостром і Еверетт висказали свої доводи стосовно того що методи і принципи приведені у книгах Карнегі, не працують, і є неефективними.
Дронов висловив свою думку про те, що можливо психологія Карнегі і працює але не для людей країн СНГ. Також він вважає що наслідування такої моделі поведінки є зрадою своїй сутності, і своїм принципам.
Проте я вважаю, що ця проблема вивчена недостатньо, і тому мета моєї роботи полягає у всебічному аналізі, систематизації і узагальненні матеріалу, системному підході до проблем концепцій ділового спілкування Дейла Карнегі.
 
1. Ділове спілкування та його особливості
 
Спілкування завжди пов’язане з певним предметом спілкування, який визначає сутність, специфіку спілкування. Існує спілкування інтимне, професійне, світське, ділове та ін.
Предметом ділового спілкування виступає «діло», справа, коли співрозмовники взаємодіють з приводу конкретного «діла».
Є різні розуміння поняття «ділове спілкування». Одні вважають, що спілкування слід вважати діловим, якщо його змістом виступає соціально значуща спільна діяльність, інші вважають, що ділове спілкування – це усний контакт між співрозмовниками, які мають для цього необхідні повноваження і ставлять перед собою завдання вирішити проблеми.
Ділове спілкування визначимо як спілкування, метою якого є організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників.
Ділове спілкування є специфічною формою контактів і взаємодії людей, які представляють не лише самих себе, а й свої організації. Воно включає обмін інформацією, пропозицією, вимогами, поглядами, мотивацією з метою розв’язання конкретних проблем як всередині організації, так і за її межами, а також укладення контрактів, договорів, угод чи встановлення інших відносин між підприємствами, фірмами, організаціями.
Фахівці визначають особливості ділового спілкування:
-наявність певного офіційного статусу об’єктів;
-спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та підтримку зв’язків між представниками взаємозацікавлених організацій;
- передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, визначається їх мета, зміст і можливі наслідки;
- конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на розв’язання конкретних завдань;
-взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація взаємодії партнерів;
- значущість кожного партнера як особистості;
- безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що бентежать внутрішній світ.
Завданням ділового спілкування є ефективна співпраця. Щоб спілкування було ефективним, воно повинно базуватись на моральних цінностях, моральній культурі, на таких правилах і нормах поведінки, які сприяють розвитку співпраці.
Розглянувши це питання можна зробити висновки, що ведення ділових справ, розвиток бізнесу, укладання договорів, залучення партнерів неможливе без ділового спілкування. Тому треба знати особливості, та специфіку ділового спілкування, під час ділового спілкування легше встановлюється контакт між людьми, якщо вони говорять «однією мовою» й прагнуть до продуктивного співробітництва. 
Професійне спілкування формується в умовах конкретної діяльності, а тому певною мірою вбирає в себе її особливості, є важливою її частиною, засобом цієї діяльності. У професійній культурі спілкування можна виокремити загальні норми спілкування, що зумовлюються характером суспільного ладу і ґрунтуються на здобутках минулого і сучасного. Водночас ця культура має індивідуальний характер і проявляється у способах спілкування, що їх обирає суб’єкт у певних ділових та мовленнєвих ситуаціях щодо конкретних людей.
 
2. Психологія спілкування Дейла Карнегі
 
Ім'я Дейла Карнегі давно викликає суперечки серед людей, захоплених психологією спілкування. Одні обожнюють цього автора , вважаючи його роботи кращим підручником з навчання комунікацій , інші - критикують . Мода на натягнуту посмішку , за якою не стоїть теплих емоцій і дружніх почуттів , вважають останні , стала частиною сучасного ділового етикету завдяки саме вченню Карнегі .
Психологія Карнегі - це філософія успіху, що складається з декількох прикладних блоків ( розроблена за тим же принципом , що і конвеєрна збірка на заводах Форда ). Психолог Карнегі пропонує
Фото Капча