Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регіональний ринок пива і аналізу маркетингової діяльності ВАТ "Рівненський пивзавод"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
В умовах не стійкого зовнішнього середовища, невизначеності і ризику виникає проблема своєчасної адаптації господарюючого суб'єкту до змін, які відбуваються в зовнішньому оточенні. Причому, зовнішнє середовище дуже динамічне. І оскільки процес взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем має перманентний характер, то для забезпечення стійкого функціонування підприємства виникає необхідність передбачення його розвитку в довгостроковій перспективі. Таким чином, проблему успішного функціонування в умовах динамізму зовнішнього середовища в змозі вирішити те підприємство, котре має чіткі орієнтири на майбутнє і націлене на пошук довгострокових конкурентних переваг.
З цією метою підприємствами використовується система заходів щодо стратегічного управління. Задачею стратегічного управління є забезпечення своєчасної адаптації підприємства до змін у зовнішньому середовищі і нівелюванні його негативного впливу. 
Всі вище перелічені процеси будуть висвітлені в даній дипломній роботі, яка присвячена вивченню регіонального ринку пива і аналізу маркетингової діяльності ВАТ “Рівненський пивзавод”, який знаходиться за адресою:
м. Рівне, вулиця Коперніка,9. Підприємство займається виробництвом і реалізацією пива.
Дипломна робота складається з таких питань, як:
1.Сучасний стан і перспективи розвитку продовольчого ринку України.
1.1Сутність і основні складові ринкових взаємовідносин в контексті сталого розвитку економіки України.
1.2Характеристика особливостей формування і розвитку ринку пива.
1.3Основні перспективи і тенденції розвитку продовольчого ринку України.
2. Маркетинговий аналіз ринку пива в Рівненській області.
2.1 Загальна маркетингова характеристика ринку пива в Рівненській області та місця і ролі на ньому ВАТ “Рівненський пивзавод”
2.2 Аналіз основних маркетингових зусиль  ВАТ “Рівненський пивзавод щодо збільшення ринкової частки.
3. Проблеми конкурентоспроможності пива Рівненського пивзаводу.
3.1 Фактори, що формують конкурентоспроможність продукції.
3.2 Екологічна чистота сировини і продукції, як фактор впливу на конкурентоспроможність.
3.3 Соціально – етичний аспект конкурентоспроможності пива Рівненського пивзаводу.
Дипломна робота складається з сторінок, таблиць,  рисунків,  формул і  додатків.
 
1. Сучасний стан і перспективи розвитку продовольчого ринку України
 
Сутність і основні складові ринкових взаємовідносин у контексті сталого розвитку економіки України
 
Для виживання в умовах швидко змінюваного зовнішнього оточення господарюючих суб'єктів важливою проблемою є формування оптимальної товарної політики. У випадку відсутності стратегічних зусиль щодо їх, формування й реалізації, структура асортименту виробничих і реалізуючих підприємств стає дуже не стійкою під впливом факторів, що може призвести до комерційного провалу на сучасному ринку.
Якщо брати до уваги сучасний стан економіки України, то можна з упевненістю сказати, що формування й розвиток товарної політики  вітчизняними  виробниками починає набувати сталості. Звісно, що цей процес не є легким і має певні труднощі, пов'язані з такими факторами:
-тенденція економіки країни до змін;
-недосконала підтримка підприємств з боку законодавства;
-небажання деяких керівників фірм звертатися до нових методів ведення господарської діяльності;
-великий обсяг товарів іноземних виробників тощо.
Варто приділити увагу негативним чинникам, які впливають на становлення товарної політики, тому що всі ці перешкоди блокують розвиток підприємств узагалі.
Якщо брати до уваги сучасний стан економіки України, то по – перше, найбільш неприємним моментом є зростання темпів інфляції. Таким чином, відбувається зростання вартості товарів (робіт, послуг). А якщо взяти весь комплекс діяльності підприємств, пов'язаний з товаром (виробництво, транспортування, складування, зберігання, пакування тощо), то витрати підвищуються все більше. Цей негативний чинник тягне за собою інші несприятливі наслідки. Якщо підприємства більш – менш справляються з підвищенням витрат на виробництво й реалізацію товарів, що призводить до збільшення цін, то населення, яке є покупцем, здебільшого не може подолати цей бар'єр. Тому що, як підтверджує практика, збільшення вартості товарів не відбувається паралельно збільшенню доходів населення. Таким чином падають обсяги збуту внаслідок зниження попиту на товари (роботи, послуги).
Недосконалість законодавства, яке нібито регулює господарську діяльність підприємств, є не менш негативно впливаючим чинником. Встановлення високих податків, обмеження у веденні деяких видів діяльності й інші негативні речі не призведуть до покращання діяльності підприємств. В наш час законодавство працює таким чином, що встановлює правила ведення бізнесу недиференційовано і не визначаючі відмінні риси між підприємствами різних форм власності, часу існування чи роду діяльності. Внаслідок цього підприємства стають банкрутами за умови неспроможності подальшого існування в результаті відсутності підтримки з боку законодавства.
Товарна політика – це комплексне динамічне явище, яке супроводжується використанням нових методів і заходів щодо виробничо – збутової діяльності фірми. Вона потребує багато уваги й зусиль, особливо в наш час, щоб підприємство було не тільки спроможнім існувати, але і було б конкурентоспроможнім на ринку відповідного виду діяльності. Але існує проблема, яка пов'язана з небажанням керівників здійснювати якісь рухи відносно покращання товарної політики на своєму підприємстві. Унаслідок цього товар, який підприємство випускає тривалий час, поступово втрачає привабливість і згодом вибуває з ринку. За концепцією життєвого циклу товар, в такому випадку, буде знаходитися в стадії спаду. Тому, якщо підприємство не потурбувалося про розробку нового товару, або про модернізацію старого, відбудеться його зникнення з ринку.
Нарешті, не останнім є насичення вітчизняного ринку товарами іноземних виробників. Широкий асортимент і помірна їх ціна заслонює існування вітчизняних товарів. Мабуть, тільки з цього приводу підприємства нашої країни почали активно розробляти плани щодо
Фото Капча