Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Різновиди договорів перевезення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Цивільно-правова характеристика договорів перевезення
1.1 Поняття договору перевезення та його класифікація
1.2 Договір про перевезення як підстава виникнення зобов'язальних відносин
1.3 Зміст, укладення та оформлення договорів про перевезення
1.4 Виконання договорів про перевезення
Розділ 2. Різновиди договорів перевезення
2.1 Договір про перевезення пасажира, багажу та пошти
2.2 Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та збирання вагонів. Вузлові угоди
2.3 Договір про буксирування
2.4 Договори про транспортне експедирування
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Економіку будь-якої держави важко уявити без транспортних послуг. При цьому важливим є перевезення вантажів, багажу, пасажирів і пошти незалежно від обсягу послуг та відповідальності сторін, результат, якого прагнуть досягти сторони, – переміщення товарно-матеріальних цінностей чи людей. Перевезення кожним конкретним видом транспорту має свою специфіку. Однак у цього виду послуг є і свої загальні правила, про які не повинні забувати ні перевізники, ні їх клієнти. Недотримання цих правил може обернутися додатковими проблемами і непередбаченими витратами. Тема є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки посилюється роль цивільно-правового договору в самостійній організації господарської діяльності суб’єктів товарно-грошових відносин. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей.
Перед тим, як розпочинати аналіз і характеристику договорів перевезень, необхідно, взагалі, звернути увагу на роль та значення перевезень, як таких у формування та розвитку тих чи інших економічних і, цілком можна сказати, суспільних відносин.
На даному етапі переходу України до ринкових відносин, бурхливого розвитку підприємництва, відкриття великої кількості приватних фірм, зросла роль транспорту для задоволення тих чи інших людських потреб. Під поняттям перевезення розуміється залізничне, повітряне, річкове і автомобільне перевезення. Зміст спеціальної правоздатності деяких підприємств становить виробнича діяльність з надання послуг. Одні послуги являють собою результат певних видів діяльності або праці (споживні вартості) і втілюються у товарах, інші, навпаки, не залишають реальних результатів, які б існували окремо від виконавців цих послуг.
Головною особливістю договорів про надання послуг, на відміну від договорів про виконання робіт, є те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги. Корисний ефект такої діяльності не виступає у вигляді певного осяжного матеріалізованого результату, як це має місце у підрядних договорах, а полягає в самому процесі надання послуги. Зобов'язання з надання послуг виникають, зокрема, з транспортних договорів.
До обраної теми можна віднести наукові праці таких правознавців, як С. С. Алексєєв, А. Г. Биков, М. І. Брагінський, І. В. Булгакова, В. В. Вітрянський, Г. С. Гуревич, О. В. Дзера, О. С. Іоффе, О. О. Карлов, Р. М. Мінченко, Д. І. Половинчик, Я. І. Рапопорт, А. М. Рубін, В. Т. Смирнов, М. А. Тарасов, Є. О. Харитонов.
Метою дослідження є аналіз поняття договорів перевезення, аналіз чинного законодавства України, теоретичних та практичних проблем, які виникають у сфері перевезень.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:
розглянути загальні положення договорів перевезення у цивільному праві України, зокрема визначити поняття договорів перевезення;
з'ясувати місце договорів перевезення у системі цивільно-правових договорів;
проаналізувати джерела регулювання договорів перевезення;
дослідити порядок укладення договорів перевезення;
розкрити правове становище учасників договорів перевезення, зокрема права і обов'язки його сторін;
встановити особливості цивільно-правової відповідальності при виконанні договорів перевезення.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають із договорів перевезення.
Предметом дослідження є національне законодавство, міжнародно-правові акти з питань перевезень, наукові й літературні джерела.
 
Розділ 1. Цивільно-правова характеристика договорів перевезення
 
1.1 Поняття договору перевезення та його класифікація
 
У ст. 6 Закону України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 р. визначено загальні основи господарської діяльності підприємств транспорту. Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, надання інших транспортних послуг, експлуатація та ремонт шляхів здійснюють залізниці, пароплавства, порти (пристані), автомобільні, авіаційні, дорожні підприємства, якщо це передбачено їх статутами [2].
Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надають послуги на основі державних контрактів і договорів про перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням економічної ефективності перевізних та переробних можливостей транспорту. Економічні відносини підприємств транспорту, що виникають у процесі перевезення, ґрунтуються на принципах взаємної вигоди, рівної та повної відповідальності.
Транспортні договори поділяються на основні та допоміжні. Основні транспортні договори опосереднюють головну сферу взаємовідносин транспортних організацій та клієнтури (договори про перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, договори буксирування). Допоміжні договори сприяють нормальній організації перевізного процесу (договори на організацію перевезень, експедиції, на експлуатацію під'їзних колій, подачу і забирання вагонів тощо).
Перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти залежно від видів транспорту, якими вони здійснюються, поділяються на: а) залізничні; б) внутрішніми водними шляхами (річкові) ; в) морські; г) повітряні; д) автомобільні. Крім того, перевезення у межах територіальної сфери дії однієї транспортної організації вважаються перевезеннями місцевого сполучення; перевезення двома чи кількома організаціями одного виду транспорту є перевезеннями у прямому сполученні, а перевезення за єдиним транспортним документом організаціями різних видів транспорту – перевезеннями у прямому
Фото Капча