Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Робота з архіватором

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Сутність та призначення архіваторів
2. Робота з программою
3. Особливості роботи з архіватором
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Період кінця 80-х – початку 90-х років характеризується бурхливим розвитком комп'ютерної техніки і широким застосуванням її в усіх галузях людської діяльності. Цей процес вимагає великої кількості користувачів персональних комп'ютерів, які мусять бути добре підготовленими. Технологи, основним компонентом яких є комп'ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно вважалось фантастикою тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп'ютерних технологій, стало реальністю.
Комп'ютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв'язку і системах управління транспортом, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп'ютерних технологій. Комп'ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. У цих умовах продовжує зростати попит на комп'ютерних спеціалістів, особливо на молодих спеціалістів високої кваліфікації. Великою популярністю користуються спеціалісти з комп'ютерної верстки та макетування, комп'ютерні художники і дизайнери, спеціалісти з банківських та бухгалтерських комп'ютерних систем, спеціалісти з комп'ютерних мереж та ряд інших.
Застосування програм-архіваторів досить корисно при передачі інформації по телефонних лініях (через модеми) ; при створенні дистрибутивів програмних комплексів та при створенні архівних файлів.
У даній дипломній роботі ми зупинимося на програмі WinRar версії 3. 10 і програмі WinZip версії 7. 0.
 
1. Сутність та призначення архіваторів
 
Сучасні програми і самі займають багато місця, і створювані ними файли нерідко виявляються дуже об'ємистими.
Формати текстових файлів і малюнків створюються не стільки з міркувань компактного їхнього представлення, скільки для швидкої і зручної обробки програмними засобами.
Можна запропонувати ефективний спосіб збереження інформації і перетворення файлу або відразу декількох файлів у більш компактну форму. Існують алгоритмічні прийоми «упакування». Наприклад, картинку з зображенням екрана можна представити у виді байтів, що кодують колір крапки. Якщо всього на екрані 1024×768 точок, неважко порахувати, якого розміру виявиться файл. Звичайно, на звичайну дискету він не поміститься, та й по мережі буде передаватися довго. До того ж розмір поштових скриньок невеликий. А якщо файл великий, з відсканованими картинками, звуками, анімацією, він займає набагато більше місця.
Можна представити графічну інформацію й в іншому виді, вказуючи не колір кожної точки, а колір цілої прямокутної області, заданої чотирма координатами. Для картинки, де такі області великі, виграш виявиться істотним. Згадаємо ще й те, що файли записуються по секторах розміром у 512 байт. Які порожні «хвости» при цьому залишаються? А якщо об'єднати кілька файлів, то за рахунок ліквідації «хвостів» порожніх місць залишиться менше. Є алгоритми архівації, зв'язані з коротким кодуванням символів, які часто зустрічаються і довгим – рідко зустрічаються. Існують методи використання посилань на повторювані ланцюжки.
Узагалі методи стиску інформації звичайно засновані і на значно більш складних математичних перетвореннях, що включають ймовірнісні механізми. Користувач у них може і не вникати. Йому надається готовий інструмент стиску (архівації) і відновлення (розархівації) даних.
Процес архівування чи розархівування інформації здійснюється спеціальними програмами, що називаються архіваторами.
Архіватор – це спеціальна програма, яка здійснює процес архівування інформації або розархівування заархівованої інформації.
Архіватори бувають двох типів:
а) парні – коли одна і та ж програма здійснює архівування та розархівовування інформації;
б) непарні- коли одна програма архівує, а інша розархівовує файли.
Перший архіватор створено фірмою SEA, ще в 1985 році. Це був парний архіватор ARC, який створював архівні файли з розширенням arc. В 1986 році фірмою PKWARE створено перший непарний архіватор, в якому програма PKARC заархівовувала інформацію, a PKXARC розархівовувала. Архівний файл отримував розширення arc. Оскільки це розширення було таке ж, як і в архіватора-попередника ARC, то фірма SEA мала певні претензії до PKWARE з цього приводу. Тому, цього ж 1986 року PKWARE випускає інший архіватор – РАК. Це також непарний архіватор, в якому для заархівовування використовувалась програма РКРАК, а для розархівовування – PKUNPAK. В кінці 80- х років створено цілий ряд різних архіваторів. Так в 1988 році створене такі архіватори-близнюки, як LHA та LHARC. Вони відносяться до парних архіваторів: дають архівним файлам розширення lzh.
1989 рік ознаменувався створенням популярного сьогодні архіватора ZIP. Це непарний архіватор, в якому інформація заархівовується файлом PKZIP. EXE. і розархівовується файлом PKUNZIР. ЕХЕ. Архівні файли отримують при цьому розширенню zip. Архіватор ZIP характеризується досить високим ступенем стискування інформації особливо малюнків та виконуючих файлів. Осибливим можна вважати 1990 рік, коли створено парний архіватор ARJ. Цей архіватор був найпопулярнішим в світі архіватором початку – середини 90-х років. Він втримав таку популярність через дуже високі компресійні можливості та досить високу швидкодію.
 
2. Робота з програмою
 
Програма-архіватор WinRar версії 3. 10
 
Архівування файлів за допомогою оболонки WinRAR
Насамперед необхідно запустити WinRAR. Двічі клацнути мишею чи натиснути Enter на значку WinRAR. Також можна запустити програму з меню
Фото Капча