Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль і завдання комерційної служби в забезпеченні конкурентноспроможності універсаму

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Роль і завдання комерційної служби в забезпеченні конкурентноспроможності універсаму
2. Функції і організаційна структура комерційної служби універсаму «Вопак»
3. Організація закупівельної діяльності на торговому підприємстві, її ефективність
4. Організація продажу товарів на підприємстві, її особливості
5. Критерії і показники ефективності комерціної діяльності на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
  
Вступ
 
Ринкові трансформації національної економіки відкривають широкий простір для реалізації комерційних відносин, засвоєння принципів і методів комерційної діяльності. Саме комерційна діяльність, як один з важливих елементів ринкового механізму покликана забезпечити ефективний товарно-грошовий обмін.
Недооцінка комерційної діяльності вже привела до серйозних деформацій і збоїв у сфері товарного обігу, сповільнення обміну і диспропорцій в процесі відтворення. Між тим масштаби товарно-грошового обміну зростають. Обмін виходить за традиційні межі торгівлі товарами народного споживання і охоплює обмін засобами виробництва, нерухомістю, сировиною, послугами, цінними паперами, результатами інтелектуальної власності. Паралельно під впливом глобалізації і лібералізації зовнішньоекономічної діяльності суттєво розширюється міжнародний обмін.
Саме комерційна діяльність забезпечує умови і механізм здійснення купівлі-продажу товарів, послуг, цінних паперів, зміну їх форм вартості в процесі товарно-грошового обміну. Вона включає операції і процеси організаційного, управлінського, правового, економічного характеру і змісту.
В сучасних умовах середовище роздрібної торгівлі характеризується процесами загострення конкурентної боротьби урізноманітнення її форм і методів, це вимагає від підприємства роздрібної торгівлі підвищення рівня організації продажу товарів. Цей обумовлює вибір теми курсової роботи.
Комерційна робота в торгівлі – це діяльність підприємства, спрямована на вирішення особливого комплексу задач. Вивчення процесів їхньої реалізації – важливий елемент оперативного дослідження на рівні торгового підприємства і регіону.
Основними учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі (участь яких у лімітно-розподільчій економіці є незначною). Для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод є доход (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний йому товар (послуга), якщо він задовольняє його потреби (споживчі інтереси). Споживач – не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб'єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.
Тому комплекс задач комерційної діяльності суб'єктів споживчого ринку ми розглядаємо через задоволення потреб населення. Споживач, реалізуючи свої інтереси, впливає на поводження підприємців на ринку при укладанні угод, виборі сегменту ринку, організації збуту і продажу товарів, формуванні асортиментної, цінової політики.
Демократизація торгівлі і свобода підприємництва відродили підприємливість, індивідуальну і колективну ініціативу, матеріальну і моральну зацікавленість працівників торгівлі, що активізувало їхню діяльність на споживчому ринку. Зараз підприємства самі вирішують господарські питання, здійснюють більш вигідні угоди, що сприяє підвищенню їхньої прибутковості. Змінився характер господарських взаємин торгівлі з іншими суб'єктами інфраструктури ринку на основі сполучення інтересів підприємства і територій.
Об’єктом дослідження даної курсової є комерційна діяльність універсаму та її ефективність. Предмет дослідження – універсам «Вопак», що знаходиться м. Рівне.
Мета даної роботи: комплексне дослідження комерційної діяльності універсаму «Вопак». В ході написання даної курсової будуть вирішені наступні завдання:
1. Досліджено роль комерційної діяльності на торгівельному підприємстві.
2. Розглянуто організаційно-правові форми суб’єктів комерційної діяльності, їх характеристика.
3. Проведено аналіз комерційної діяльності торгового підприємства, її ефективність та шляхи підвищення.
 
1. Роль і завдання комерційної служби в забезпеченні конкурентноспроможності універсаму
 
Перехід до ринкових відносин обумовив появу нового типу комерційної служби – ініціативної, самостійної в прийнятті рішень, підприємливої. Без цих якостей в сучасних умовах неможливо успішно вести комерційну роботу. Комерційна служба повинна вміти знайти вільні товарні ресурси, закупити їх у виробників товарів, на гуртових ярмарках, у гуртових поставників товарів, на товарних біржах за максимально низькими цінами з урахуванням споживчого попиту, вміти швидко реалізувати ці товари використовуючи різноманітні сучасні методи продажу, добру переконливу рекламу товарів, при необідності йти на розумний ризик.
Такі завдання може успішно виконати лише високоосвідчена комерційна служба, яка отримала відповідну теоретичну і практичну підготовку в цій сфері діяльності. Організація комерційної діяльності в сучасних умовах будується на основі принципу рівноправності торгових партнерів, господарської самостійності поставників і покупців, матеріальної і фінансової відповідальності сторін за виконання своїх обов'язків. При переході підприємств на повну господарську самостійність, самофінансування і самоуправління, з розвитком підприємництва та ринкових відносин, докорінно змінюються принципи і методи комерційної роботи і формування товарних ресурсів. В основі фомування товарних ресурсів лежить перехід від централізованого їх перерозподілу до вільної продажі на біржах та ярмарках, розвиток прямих господарських зв'язків з виробниками товарів, підвищення ролі договорів постачання.
Нові принципи формування товарних ресурсів кардинально міняють характер, значення та оцінку роботи комерційного апарату. Якщо в умовах централізованого адміністративного управління комерційні здібності торгового робітника оцінювалися в першу чергу вмінням «вибивати товарні фонди», то при ринковій економіці якість комерційної роботи залежить перш за все від вміння активно вишукувати товари, які реалізуються у порядку вільного продажу, допомагати своєю діяльністю розвитку у промислових, сільськогосподарських підприємств різних форм власності, кооперативів, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, матеріальних стимулів, інтересу до виготовлення необхідних для населення товарів.
Актуальною задачею комерційної служби торгових організацій і підприємств яляється залучення в товарообіг продукції підприємств-виробників
Фото Капча