Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль України у міжнародному економічному середовищі

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТЬ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
2.1 Природно-географічне середовище
2.2 Політико-правове середовище
2.3 Економічне середовище
2.4 Соціально-культурне середовище
2.5 Інформаційно-технічне середовище
РОЗДІЛ 3. роль україни у міжнародному економічному середовищі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Однією з відмінних рис світового господарства, починаючи з другої половини XX століття й до теперішнього часу, є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин (МЕВ). Відбувається розширення і поглиблення економічних відносин між країнами, групами країн, економічними групуваннями, окремими фірмами й організаціями. Вдосконалюється і перебудовується механізм реалізації МЕВ. Ці процеси виявляються в поглибленні міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації фінансово-економічних зв'язків, глобалізації світового господарства, збільшенню відкритості національних економік, їх взаємодоповненні і зближенні, розвитку і зміцненні регіональних міжнародних структур.
Характерно, що всі ці процеси взаємодії, зближення, співробітництва носять суперечливий, діалектичний характер. Діалектика міжнародних економічних відносин полягає в тому, що прагнення до економічної незалежності, зміцненню національних господарств окремих країн призводить в підсумку до все більшої інтернаціоналізації світового господарства, відкритості національних економік, поглибленню міжнародного поділу праці. 
Сучасні процеси розвитку МЕВ тісно взаємопов'язані з тим середовищем, в якому відбувається їх розвиток та потребує їх дослідження з точки зору системного підходу. Відомий дослідник С. Хоффман у статті "Теорія міжнародних відносин" ще у 1961 pоці з цього приводу писав: "Ідея систем безумовно має найґрунтовніше концептуальну основу. Вона дозволяє здійснити чітке розмежування між теорією міжнародних відносин і теорією зовнішньої політики, а також сприяє успішному розвитку як однієї, так і іншої" [12, с.156]. 
Кожна система, в тому числі й політична система та система міжнародних відносин, пов'язана - тим, що впливає на систему і з чим вона взаємодіє.
З огляду на це, дослідження міжнародного економічного середовища є одним з найважливіших та першочергових досліджень всієї сукупності зовнішньоекономічних відносин та потребує більш детально зупинитися на самому визначені даного поняття, що й визначає актуальність та важливість даного дослідження та визначає його мету. Тобто, для кращого розуміння і сприйняття данної теми потрібно поглиблено розглянути підсистеми міжнародного економічного середовища. Його природно-географічне середовище, політико-правове, економічне, соціально-культурне, інформаційно-технічне середовище.
Мета роботи – дослідити сутність та зміст міжнародного економічного середовища.
Завдання роботи:
-розкрити суть і структуру міжнародного економічного середовища;
-дати характеристику підсистем міжнародного економічного середовища;
-визначити роль України у міжнародному економічному середовищі.
Предметом дослідження служить міжнародне економічне середовище.
 
РОЗДІЛ 1. СУТЬ І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
За своєю сутністю середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. При цьому розрізняють два види середовища: зовнішнє середовище (оточення системи) і внутрішнє середовище (контекст системи).
 Внутрішнє середовище МЕВ—це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб’єкти, форми і види, внутрішні закони) [2, с.144]. 
Зовнішнє середовище МЕВ—це зовнішні по відношенню до суб’єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ, що поділяються:
1.За сферами впливу на: природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище. 
2.За безпосередністю впливу, дії: 
а) умови і фактори прямої(безпосередньої) дії – міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі. Також це все становить інфраструктуру МЕВ.
б) умови і фактори непрямої(посередньої) дії [7, с.64]. 
Згідно системного аналізу політичного життя Д. Істона, політична система розглядається в динаміці - як цілісний організм, що знаходиться у постійній взаємодії з оточуючим середовищем і постійно "звіряє" свої "відповіді" з станом і реакцією своїх елементів (у формі політичних дій, урядових актів та інших заходів тощо). У свою чергу, ця зворотня реакція системи є початком нового циклу її взаємовідносин з середовищем, сприяє певним змінам в оточуючому середовищі, а потім продиктовує нові "вимоги" та "підтримки", які потребують нових "відповідей" [19, с.98]. 
Різну ступінь складності міжнародної економічної системи відображає поняття "структура", яке має три аспекти: 
1) співвідношення елементів міжнародної системи; 
2) спосіб організації елементів у дану систему; 
3) сукупність примусів і обмежень, які випливають із існування міжнародної системи для її елементів.
Як приклад розглянемо систему, структуру і середовище міжнародних відносин на прикладі Європейського Союзу (ЄС). Структура ЄС є способом організації економічного, дипломатичного, воєнно-політичного, культурного та інших взаємовпливів держав, які входять до його складу. По відношенню до ЄС середовищем буде виступати сукупність інших держав, а також різних міжнародних організацій на різних рівнях (регіональному, політичному, економічному і т.д.). Кожний із елементів цього середовища справляє певний вплив на функціонування і розвиток системи Європейського Союзу. Результатом будуть як зміни в системі, так і реакція ("відповіді") на ці впливи з боку ЄС.
Абсолютна більшість авторів з MЕB відзначають як специфічну особливість соціального середовища глобальної міжнародної системи її, за виразом Д. Істона, "інтрасоцієтальний характер". Тобто, мова йде про "внутрішнє оточення" або "контекст" - сукупність факторів, які справляють вплив на глобальну міжнародну систему, нав'язуючи обмеження і змушуючи її до розвитку. В найзагальнішому вигляді можна сказати, що такою сукупністю факторів є цивілізаційні
Фото Капча