Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розрахунок виробничої програми борошномельного заводу

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
1. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
 
Визначення виробничої програми борошномельного заводу включає в себе наступні етапи:
  • розрахунок робочого періоду,
  • розрахунок планової добової продуктивності
  • розрахунок виробничої програми в натуральному виразі
Робочий період – це час роботи технологічних цехів підприємства на протязі планового періоду
РП = КФЧ – ПЗ,  (1.1.)
де КФЧ – календарний фонд часу, днів;
ПЗ – планові зупинки підприємства, днів.
Розраховуємо робочий період заводу в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1. 
Розрахунок робочого періоду борошномельного заводу
 
Планова добова продуктивність (ПДП) визначається за формулою:
ПДП = В КОБЛ,(1.2.)
де В – виробнича потужність заводу, тонн за добу
КОБЛ  - коефіцієнт використання обладнання по потужності.
Коефіцієнт використання обладнання по потужності залежить від умов діяльності підприємства, технічного рівня обладнання, попиту на продукцію. В сучасних умовах коливається в межах 0,6 – 0,9.
ПДП = 500 ⋅ 0.7 = 350 т/добу
Після визначеної планової добової продуктивності і робочого періоду визначається обсяг виробництва продукції борошномельного заводу в натуральному виразі.
Оскільки планова добова продуктивність борошномельних заводів визначається в тоннах переробленої сировини за добу, то, спочатку перш ніж розрахувати обсяг виробництва продукції(Q), треба розрахувати кількість зерна, що підлягає переробці  (ПС)  за формулою:                  
ВП (ПС) = ПДП  Рп                                      (1.3.)
ПС = 350  ⋅ 316 = 110600 т
Обсяги виробництва продукції (QI) на борошномельному заводі планується по видах помелів і сортах продукції і обчислюються за формулою:
де НВ- норма виходу продукції, %
Норму виходу продукції слід брати з балансу продукції.
Далі розрахунки слід проводити в таблиці 1.2
Таблиця 1.2.  
Розрахунок обсягу виробництва калькулюючої продукції борошномельного заводу в натуральних одиницях виміру
 
 
2. РОЗРАХУНОК ШТАТНОГО РОЗПИСУ РОБІТНИКІВ
 
Потребу в чисельності робітників борошномельного  заводу (ПЧ) визначають шляхом множення нормативу чисельності робітників на одну зміну (НЧ), враховуючи планову добову продуктивність заводу на кількість змін роботи заводу (КЗМ) за формулою:
ПЧ = НЧ КЗМ,(2.1.)
де НЧ - норматив чисельності робітників на одну зміну, чол.
КЗМ  - кількість змін роботи заводу
ПЧ = 17  ⋅ 3 = 51 чол. 
 
Для розрахунку заробітної плати необхідно визначити погодинні тарифні ставки працівників по розрядах,
Погодинні тарифні ставки по розрядах залежать від мінімального погодинного розміру заробітної плати, встановленого в Законі України «Про державний бюджет» 
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» мінімальний розмір погодинної заробітної плати з 1 грудня 2012 року складає 6,80 грн.
Для розрахунку годинної тарифної ставки робітників різних розрядів  використовується коефіцієнт співвідношення тарифних ставок робітників першого розряду і  мінімального розміру тарифної ставки робітника, що виконує просту некваліфіковану роботу:
Розрахунок погодинних тарифних ставок для працівників борошномельного заводу здійснюється в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.     
Розрахунок погодинних тарифних ставок робітників борошномельного заводу, грн.
 
Сума доплат і премій визначається по встановленому відсотку від місячної тарифної ставки.
Місячний фонд оплати праці  по всіх робітниках визначається як алгебраїчна сума добутків кількості робітників по професіях на відповідну їх місячну тарифну ставку з преміями та іншими доплатами.
Річний фонд оплати праці всіх робітників визначається як алгебраїчна сума місячного фонду оплати праці по кожній професії на дванадцять місяців.
Проведені розрахунки зводяться в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Штатний розпис робітників борошномельного заводу
 
 
3. РОЗРАХУНОК ШТАТНОГО РОЗПИСУ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ
 
Потребу в чисельності  керівників,  спеціалістів та службовців борошномельного заводу визначають по нормативу. Дані слід брати додатка 4. Розрахунки занесені до таблиці 3.1.
Таблиця    3.1.
 Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців борошномельного заводу 
 
У межах визначеної чисельності розробляється штатний розпис керівників, спеціалістів та службовців борошномельного заводу. Штатний розпис включає в себе кількість  штатних одиниць по посадах, їх посадові місячні оклади, премії та інші доплати, якщо такі були.
Місячний фонд оплати праці по цих категоріях працюючих визначається як алгебраїчна сума добутків кількості штатних одиниць на відповідний їх посадовий оклад, суму премій та інших доплат.
Річний фонд оплати праці по цих категоріях працюючих визначається  шляхом збільшення місячного фонду оплати праці на дванадцять.
Проведені розрахунки зводяться в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.   
Штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців борошномельного завод.
Продовження таблиці 3.2.
Інженер-механік ІІ категорії
 
 
4. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ ТА ЇХ ВАРТІСТЬ НА ВИРОБНИЧУ ПРОГРАМУ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ЗАВОДУ
 
Розрахунок вартості сировини на борошномельному заводі передбачає визначення вартості сировини без зворотних відходів. Спочатку визначається загальна вартість сировини з відходами. Для   цього кількість переробленої сировини (ПС) множиться на ціну 1 тонни, а потім визначається кількість відходів і їх вартість. Кількість відходів
Фото Капча