Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка алгоритму функціонування гнучкої автоматизованої дільниці (ГАД)

Тип роботи: 
Лабораторна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Факультет комп’ютерних технологій
Кафедра автоматизації технологічних 
процесів та виробництв
 
Методична вказівки
до лабораторної роботи "Розробка алгоритму функціонування гнучкої автоматизованої дільниці (ГАД)" з курсу "Проектування автоматизованих виробничих систем".
Для студентів спеціальностей 7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами" та 7.092502 “Автоматизоване управління комп’ютерно-інтегрованими технологічними комплексами”
 
Тернопіль, 2000
 
Склав: ст. Дунець Т.В. за редакцiєю доцента, к.т.н. Шкодзiнського  О.К.
Методичні вказівки розглянуто i схвалено на засіданні кафедри  автоматизації  технологічних процесів та виробництв (прот. № 13  від      27 квітня   2000 р.)                
 
Тема: Розробка алгоритму функцiювання гнучкої автоматизованої дільниці (ГАД).
 
Мета: Вивчення методики розробки алгоритму функцiювання та правил складання блок-схем.
1. Порядок виконання роботи.
1.Ознайомитись з методами деталiзації проектних рішень.
2.Ознайомитись з основними символами, що використовуються при розробці алгоритмів роботи системи.
3.Розробити алгоритм для ГАД згідно отриманого завдання та подати його у вигляді блок-схеми.
2. Загальні відомості.
Для поставлення проектних задач i технічних вимог необхідно описати матеріальний i інформаційний потік ГАД i процес їх обробки. Найбільш вигідно дозволять робити це схеми матеріальних i інформаційних потоків i алгоритми функцiювання. Алгоритми функцiювання представляють у вигляді текстового опису схеми функцiювання або у вигляді блок-схеми, що дозволяє наглядно i формально описати всі процеси ситуації, що виникають при функцiюваннi системи.
На етапі розробки технічного проекту проводиться деталізація алгоритму функцiювання до виявлення всіх команд, сигналів i матеріальних потоків в підсистемах i між підсистемами в різних режимах роботи.
Алгоритм у вигляді блок-схеми доповнюють принциповою схемою алгоритму керування, що підкреслює її призначення в якості документу, що фіксує принципові рішення прийняті для забезпечення нормального ходу технологічного процесу (ТП).
Переваги принципової схеми полягають в наглядностi представлення змісту i взаємозв'язку функції керування. В ній використовуються зрозумілі, не закодовані позначення. Схема є еталонним засобом викладення технологічних вимог  до систем керування. В зв'язку з цим принципові  схеми  дуже вигідні для обслуговування на рівні спецiалiстiв-технологiв. На схемі функції вписують в квадрати i  прямокутники, в ромби включають перевірки умов нормального ходу ТП. Виконання більшості функцій пов'язано з контролем у зв'язку з "безлюдним" режимом роботи ГАД. Там, де немає  впевненості  виконання  команди  або  технологічного прийому, присутня операція контролю. Якщо якість очищення  базових поверхонь від стружки не забезпечується, то ведеться контроль правильності положення заготовки у робочій позиції, правильність захоплення заготовки роботом, повернення механізмів у вихідне  або нульове  положення  i  інше. Невiдповiднiсть нормі в ході ТП виникають  різні  реакції системи: аварійна зупинка, циклова зупинка, режим відновлення.
Крім циклових функцій є на принциповій схемі i позацикловi функції, не пов’язані з виконанням кожного циклу, наприклад, контроль стійкості інструменту по кількості відроблених циклів, або часовому ресурсу, статистика браку, простоїв, диспетчеризацii. З цими доповненнями принципова схема є документом по  складу  алгоритмів керування. Функції можуть бути розширені за рахунок запуску i зупинки дільниці від ЕОМ, роботи ГАД в автоматичному або напівавтоматичному   режимі, автоматичного відновлення роботоздатностi i інше.
На базі функції принципової схеми розробляють часткові алгоритми, які служать базою для програмування. Ступінь деталізації часткових алгоритмів визначається складом операторів ЕОМ.
Загальні схеми алгоритмів регламентуються ГОСТ 19.002-80. Перелік, назви, позначення обов'язкових символів i відображувані ними функції в алгоритмі регламентуються ГОСТ 19.701-90. В табл.1 приведені найбільш поширені символи, що використовуються при розробці алгоритмів.
 
Таблиця 1
ГрупаНазваУмовне позначенняФункції
Символи данихДані
 
 
 
Відображення даних, носій даних не визначений.
Дані, що запам’ятовуються
 
 
 
Відображення даних, що зберігаються, у вигляді, придатному для обробки, носій даних не визначений.
Оперативний запам’ятовуючий пристрій
 
 
 
Відображення даних, що зберігаються в ОЗП.
Запам’ятовуючий пристрій з послідовним доступом
 
 
 
Відображення даних, що зберігаються в запам’ятовуючому пристрої з послідовним доступом (магнітна стрічка, касета з магнітною стрічкою, магнітофонна касета.
Запам’ятовуючий пристрій з прямим доступом
 
 
 
Відображення даних, що зберігаються в запам’ятовуючому пристрої з прямим доступом (магнітний диск, магнітний барабан, гнучкий магнітний диск).
Документ
 
 
 
Відображення даних, що зображені на носії в зручній формі для читання (машинограма, документ для оптичного або магнітного зчитування, мікрофільм, бланки вводу даних).
Ручний ввід
 
 
 
Відображення даних, що вводяться вручну підчас обробки з пристроїв любого типу (клавіатура, перемикачі, кнопки, світлове перо, смуги з штрих кодом). 
Карта
 
 
 
Відображення даних, що представлені на носії у вигляді карти (перфокарти, магнітні карти, карти з відривним ярликом, карти з сканованими мітками).
Паперова стрічка
 
 
 
Відображення даних, що представлені на носії у вигляді паперової стрічки.
Дисплей
 
 
 
Відображення даних, що
Фото Капча