Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток недержавного пенсійного страхування

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Основу такої системи складають недержавні пенсійні фонди.
Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.
Відповідно до чинного законодавства недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
1. недержавними пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;
2. страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
3. банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, діяльність якої базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень. Фонд залучає пенсійні внески фізичних і юридичних осіб, інвестує кошти з метою їх захисту від інфляції та примноження, а пізніше здійснює пенсійні виплати за рахунок накопичених пенсійних активів.
НПФ створюється, провадить діяльність і ліквідується згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». НПФ має статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками фонду. Весь отриманий фондом інвестиційний дохід розподіляється тільки між його учасниками.
Єдиним органом управління НПФ є рада фонду, яка формується з представників засновників у кількості не менше 5 осіб та погоджується з Нацкомфінпослуг. Члени ради обов'язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію.
У НПФ будь-якого виду існують вкладники – фізичні або юридичні особи, які здійснюють перерахування пенсійних внесків на свою користь, на корить своїх близьких або своїх співробітників, та учасники – громадяни, на користь яких здійснюються внески.
Вкладник фонду вільно вибирає пенсійну схему, яка визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасника фонду, та підписує пенсійний контракт.
Пенсійний фонд може використовувати кілька пенсійних схем, які підлягають обов'язковій реєстрації в Нацкомфінпослуг. В пенсійних схемах відображаються:
1. умови та порядок участі у пенсійній схемі;
2. порядок, розмір та строки сплати пенсійних внесків;
3. опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
4. порядок визначення розміру пенсійних виплат;
5. строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;
6. права та обов'язки вкладника, учасника фонду за даною пенсійною схемою;
7. інші умови, що не суперечать законодавству.
Кожен вкладник фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором (адміністраторами) одного чи кількох пенсійних фондів на свою користь та користь інших осіб.
Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше в трьох примірниках, якщо контракт укладається з вкладником, який не є учасником відповідного пенсійного фонду, або у двох примірниках, якщо вкладник є учасником фонду.
Станом на 30. 06. 2014 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 80 недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) та 27 адміністраторів НПФ (довідково: станом на 30. 06. 2013 у Державному реєстрі налічувалось 89 НПФ та 34 адміністраторів).
Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні пенсійні фонди зареєстровано у 9 регіонах України (рис. 1). Найбільша кількість НПФ зосереджена у м. Києві – 60, або 75, 0% від загальної кількості зареєстрованих НПФ.
 
Таблиця 1
Територіальний розподіл НПФ 
РегіонКількість, штСтруктура, % 
Київ6075, 0
Івано-Франківськ22, 5
Донецька обл. 67, 5
Дніпропетровська обл. 45, 0
АРК11, 3
Херсонська обл. 11, 3
Харківська обл. 33, 8
Одеська обл. 11, 3
Львівська обл. 22, 5
80100, 0
 
Аналіз діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечення проведено на підставі поданих звітних даних за станом на 30. 06. 2014.
Основні показники діяльності НПФ, згідно з поданими звітними даними, та темпи їх приросту наведені в таблиці 1.
 
Таблиця 2
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів
 
Станом на 30. 06. 2014 адміністраторами недержавних пенсійних фондів
укладено 56, 5 тис. шт. пенсійних контрактів, що менше на 8, 0% (4, 9 тис. шт.) порівняно з кінцем минулого року та на 7, 8% (4, 8 тис. шт.) менше проти показника відповідного періоду 2013 року.
Структура пенсійних контрактів станом на 30. 06. 2014:
- з вкладниками – фізичними особами – 47, 0 тис. шт. ;
- з вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0, 1 тис. шт. ;
- з вкладниками – юридичними особами – 9, 4 тис. шт.
Зменшення кількості пенсійних контрактів пов'язане в першу чергу із зменшенням пенсійних контрактів з юридичними особами. Так:
- порівняно з кінцем минулого року зменшення кількості контрактів з юридичними особами становило 27, 7% (3, 6 тис. шт.), зменшення кількості
Фото Капча