Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Санаторно-курортне лікування інвалідів

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Умови обігу путівок на санаторно-курортне лікування інвалідів
2. Порядок видачі інвалідам путівок на санаторно-курортне лікування
Список використаної літератури
 
1. Умови обігу путівок на санаторно-курортне лікування інвалідів
 
Безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів та дітей інвалідів передбачено частиною 4 ст. 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» за наявності медичних показань. Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів лікарськими, технічними та іншими засобами, санаторно-курортними путівками визначає Кабінет Міністрів України.
Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа та члени її сім'ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, встановлених бюджетом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду. Надання застрахованим особам послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних показань.
Порядок отримання путівки на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб передбачено постановою Фонду «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» від 02. 06. 2005 року (далі – Інструкція). Згідно з пунктом 4. 1 Інструкції, застрахована особа отримує путівку на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації. Путівка до санаторію видається застрахованій особі за її основним місцем роботи бухгалтерією підприємства, установи, організації (далі – підприємство) для санаторно-курортного лікування в період відпустки.
Інвалід, який не працює і не сплачує страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, отримує матеріальне і соціальне забезпечення за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
Путівки до санаторіїв, пансіонатів чи будинків відпочинку отримує Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління соціального захисту населення в централізованому порядку на підставі угод, укладених із санаторно-курортними установами, пансіонатами, будинками відпочинку за рахунок бюджетних асигнувань та інших видів надходжень, передбачених на санаторно-курортне лікування інвалідів та пенсіонерів.
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці і пенсіонерів в санаторіях системи Міністерства праці та соціальної політики здійснюється за рахунок коштів, затверджених кошторисами доходів та видатків розділу «Соціальний захист і соціальне забезпечення», підрозділу «Пільги ветеранам війни і праці» та підрозділу «Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів», а пенсіонерам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Розподіл путівок на майбутній рік між Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які, в свою чергу, розподіляють їх між управліннями (відділами) соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських (районних у містах) Рад пропорційно кількості заявників, що перебувають на обліку для отримання путівки, з урахуванням пільг, встановлених чинним законодавством для окремих категорій громадян, та їх профілю захворювання, здійснюється Управлінням у справах інвалідів, ветеранів війни і праці Міністерства праці та соціальної політики України і затверджується заступником Міністра.
Розподіл путівок, оформлений за відповідною формою і затверджений Міністром праці та соціального захисту АР Крим та начальниками управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, повинен бути поданий бухгалтерії цих управлінь не пізніше 5 днів з моменту отримання вхідних документів.
Бухгалтерія обласного (міського) управління соціального захисту населення несе відповідальність за отримання, зберігання, відправку та видачу районним (міським) управлінням (відділам) соціального захисту населення санаторно-курортних путівок.
До 5% від загальної кількості путівок в санаторії системи Міністерства праці та соціальної політики України можуть обмінюватись на путівки в інші відомчі та профспілкові санаторії.
Управління (відділи) соціального захисту населення районних адміністрацій, виконкомів міських (районних у містах) Рад на підставі даних обліку ветеранів війни, праці, інвалідів і пенсіонерів, які потребують санаторно-курортного лікування, направляють Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням соціального захисту населення річні заявки на путівки:
попередні – до 15 липня поточного року на наступний рік;
уточнені – до 20 січня року, на який плануються путівки.
Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, управління соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Міністерству праці та соціальної політики України річні заявки на оздоровлення пенсіонерів та інвалідів:
попередні – до 15 серпня поточного року на наступний рік;
уточнені – до 10 лютого року, на який плануються путівки.
Постановою Кабінету Міністрів України від 07. 02. 2007 №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування « передбачена
Фото Капча