Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сфери застосування та вимоги до ГІС Огляд існуючих рішень у галузі природокористування

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Податок на землю – теж немаловажний фактор при розрахунку загальних інвестицій у новий бізнес. Цю інформацію ви також можете одержати в базі даних ГІС.

Кінцевим етапом вашої роботи буде виведена на екран комп'ютера карта, що наочно представить вам результати вашого аналізу. Першим шаром вашої карти буде карта міста. Другий шар буде відображати розташування мережі столових конкурентів. Третій шар–установи. Четвертий шар–станції метро, п'ятий–школи, шостий–автодороги і так далі. У такий спосіб ви складаєте багатошарову карту, шари якої ви можете “перегортати” по черзі, накладати один на одного і використовувати разом, одержуючи більш складну картину, що дозволяє вам бачити ситуацію в цілому. Крім того, дані, що ви використовуєте можна поноовлювати, що автоматично буде відображено на карті. І для цього вам не доведеться складати десяток окремих карт і виводити їх на друк окремо – адже карти ГІС динамічні, а не статичні.
За таким же принципом, працюючи з картою, ви можете розташувати бензоколонки, аптеки, фітнес-клуби. Переваги карт, створених у ГІС, очевидні: ви можете працювати із широким спектром даних і поміщати них на карту; ви можете проводити аналіз даних і моделювати різні сценарії рішень, що допоможе уникнути помилки; ви можете бачити результат у наочній, а значить у більш зрозумілій формі; карти ГІС інтерактивні, тобто ви можете вводити і змінювати дані без необхідності кожен раз складати нові карти.
Переваги ГІС
-Ви можете формувати якісно нові рішення, використовуючи просторовий аналіз даних.
-Для відображення на карті ви використовуєте дані в звичних форматах і стандартні технології СУБД, не потребуючого додаткового навчання
-Ви можете оцінювати набагато більші обсяги даних одним поглядом на карту, швидко формувати сценарії розвитку подій і використовувати інформацію, якою раніше не володіли або не знали, як її застосувати
-Ви можете наочно відображати (у тому числі й у реальному часі) самі різні процеси, такі як пересування транспортних засобів або виборчу активність населення.
-Картографічне представлення може додати вашим документам і звітам наочність незалежно від обсягу і складності даних
-ГІС-системи й окремі функції легко інтегруються з іншими програмами, що дозволяє швидко і недорого створювати програмно-технічні рішення для спеціальних задач. Такі рішення можна потім тиражувати і тим самим покривати свої витрати.
-ГІС-індустрія активно розвивається, втягуючи у свою орбіту нові технології, технічні засоби і джерела даних.
Архітектура ГІС.
ГІС–це сучасна комп'ютерна технологія картувания й аналізу об'єктів реального світу, а також подій, що відбуваються на визначених територіях населених пунктів. Ця технологія поєднує традиційні операції роботи з базами даних, такими як запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації і географічного (просторового) аналізу, що надає карта. Ці можливості відрізняють ГІС від інших інформаційних систем і забезпечують унікальні можливості для її застосування в широкому спектрі задач, зв'язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього світу, з осмисленням і виділенням головних факторів і причин, а також їхніх можливих наслідків, із плануванням стратегічних рішень і поточних дій.
Географічну інформаційну систему також можна визначити як сукупність апаратно-програмних засобів і алгоритмічних процедур, призначених для збору, введення, збереження, математико-картографічного моделювання і образного представлення геопросторової інформації.
Склад ГІС
Функціонально ГІС містить у собі п'ять ключових складових: апаратні засоби, програмне забезпечення, дані, виконавці і методи.
Аппаратні засоби. Це комп'ютер, на якому запущена ГІС. В даний час ГІС працюють на різних типах комп'ютерних платформ, від централізованих серверів до окремих або зв'язаних мережею персональних комп'ютерів. Комп'ютер для роботи з ГІС може бути від найпростіших PC до наймогутніших суперкомп'ютерів. Комп'ютер є основою устаткування ГІС і переважно одержує дані через сканер. Сканер перетворює картинку в цифрове зображення для подальшої обробки. Це зображення може зберігатися в різних форматах: TIFF, BMP, JPG і т. д. Принтери і плотери – найбільш розповсюджені засоби для виведення результатів проробленої на комп'ютері роботи з ГІС.
Програмне забезпечння. ГІС містить функції й інструменти, необхідні для збереження, аналізу і візуалізації географічної (просторової) інформації. Ключовими компонентами програмних продуктів є: інструменти для введення й оперування географічною інформацією; система управління базою даних (DBMS або СУБД); інструменти підтримки просторових запитів, аналізу і візуалізації (відображення); графічний інтерфейс користувача (GUI або ГІК) для легкого доступу до інструментів.
Дані. Це найважливіший компонент ГІС. Дані про просторове положення (географічні дані) і зв'язані з ними табличні дані можуть збиратися і підготовлюватися самим користувачем, або отримуватися в постачальників на комерційній або іншій основі. У процесі управління просторовими даними ГІС інтегрує просторові дані з іншими типами і джерелами даних, а також може використовувати СУБД, які використовуються багатьма організаціями для впорядковування і підтримки наявних у їхньому розпорядженні даних.
Геопросторові дані означають інформацію, що ідентифікує географічне місце розташування і властивості природних або штучно створених об'єктів, а також їхніх границь на землі. Ця інформація може бути отримана за допомогою (крім інших шляхів), дистанційного зондування, картографування і різних видів зйомок.
Виконавці. Широке застосування технології ГІС неможливо без людей, що працюють із програмними продуктами і розробляють плани їхнього використання при рішенні реальних задач. Користувачами ГІС можуть бути як технічні фахівці, що розробляють і підтримують систему, так і звичайні співробітники (кінцеві користувачі),
Фото Капча