Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сходинки до інформатики (2-4 класи)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки
щодо викладання курсу
«Сходинки до інформатики»
(2-4 класи)
 
Рівкінд Ф., Рівкінд Й., Ломаковська Г., Колесніков С*.
 
Курс “Сходинки до інформатики”
(2-4-й класи)
 
“Сходинки до інформатики”. Таку назву мають підручники для 2, 3 та 4 класів, які з'явилися в київських школах, а точніше – в 50 школах, що беруть участь в експерименті. Ця назва не випадкова. Вона зразу ж націлює і вчителя, і учня на те, що йтиметься про ознайомлення з інформатикою та про все, що пов'язане з нею. Саме про ознайомлення, а не про систематичне вивчення предмета.
Крокуючи сходинками, сторінками підручника, учні ознайомлюються з основними поняттями інформатики, оволодівають навичками роботи на комп'ютері, отримують комп'ютерну підтримку для засвоєння таких предметів, як українська та англійська мови, природознавство та ознайомлення з навколишнім світом, математика тощо. Використання комп'ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам'яті, просторової уяви, творчого нестандартного мислення у розв'язанні завдань, підвищує інтерес до навчання.
Як свідчать дослідження, проведені у школах Канади, США, Франції, «... комп'ютер в початковій школі подвоює час довільної уваги в учнів (20 хвилин замість 10 хвилин на традиційному уроці), а ігровий аспект сприяє кращому сприйняттю моделі учнями або осмисленню необхідності застосування алгоритму». Життя маленького школяра стає цікавішим, а нові яскраві сучасні підручники не тільки допомагатимуть у навчанні, а й створюватимуть гарний настрій. Адже веселіше на душі, коли разом з тобою сторінками підручника крокують інопланетянин Елзік з планети Золотавиків, кияночка Ганнуся, гномик Мудрунчик зі школи детективів та хлопчик Олесь зі своїм другом – роботом.
Працювати з підручником легко і цікаво. Вчителеві можна навіть не писати конспекти уроків, а учням не заводити спеціальні зошити. Кожний урок подано на двох сторінках, тобто на розвороті підручника, що дуже зручно. Навіть якщо учень пропустив урок, він може вдома самостійно опрацювати матеріал у підручнику, який представлено у доступній для сприйняття формі.
Структура уроку відрізняється від традиційних уроків у початковій школі. Перша частина – теоретична. Проводиться у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій. Друга частина – це ознайомлення з новою комп'ютерною програмою, її демонстрація, робота учнів за комп'ютерами. Третя частина уроку – це цікавинки, завдання з логічним навантаженням, для розвитку пам'яті, кмітливості, ерудиції «для розумників та розумниць». Всі частини уроку відображені у підручнику.
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 
Метою вивчення курсу «Сходинки до інформатики» у 2-4-х класах є ознайомлення учнів із можливостями комп'ютера, забезпечення опанування школярами основних навичок роботи з ним, розвитку в них логічного мислення, комп'ютерної підтримці знань та навичок, набутих на інших уроках шляхом організації роботи з навчальними програмами. Учні навчаються використовувати комп'ютер для складання текстів та малювання, знаходити цікаву і корисну інформацію в Інтернеті, листуватися за допомогою електронної пошти, ознайомлюються з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та навчаються складати алгоритми різних дій, розвивають свої творчі здібності
Вивчення цього курсу передбачає кілька напрямів навчальної та розвивальної діяльності учнів.
Перший напрям – пізнавальний. Учні отримують відомості про призначення комп'ютера, можливості його використання, його складові частини, основні принципи його роботи. Багато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп'ютерів. Важливим етапом роботи за цим напрямом є ознайомлення учнів із властивостями інформації, з інформаційними процесами, що відбуваються в навколишньому світі й у комп'ютері.
Другий напрям – прикладний. Учні набувають навички роботи з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання найпростіших мелодій у музичному редакторі, створення малюнків у графічному редакторі, роботи в глобальній інформаційній мережі тощо.
Третій напрям – алгоритмічний. Учні ознайомлюються з поняттям алгоритмів, вчаться розрізняти їх основні види, складати і записувати найпростіші алгоритми для. виконавців, відшукувати й застосовувати алгоритми у своїй практичній та навчальній діяльності. Уся ця робота сприяє розвитку в дитини логічного мислення, вміння аналізувати, розкладати задачі на підзадачі тощо, а також є пропедевтикою більш детального ознайомлення з цими поняттями в середніх і старших класах.
Четвертий напрям – розвивальний. На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення за допомогою виконання різноманітних творчих завдань як у процесі роботи з прикладними розвивальними програмами (конструкторами, кросвордами, логічним іграми тощо), так і під час теоретичної частини уроку.
П'ятий напрям – закріплення, корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з основних предметів. Ця діяльність передбачає роботу з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими і пропедевтичними програмами з української, англійської, російські мов, античної літератури, математики, ознайомлення з навколишнім світом та ін.
Вікові особливості учнів молодшої школи і санітарно-гігієнічні вимоги зумовлюють відповідну структуру уроку. Перша частин уроку (20-25 хв) відводиться на обговорення теоретичних питань, друга (15-20 хв) – на роботу з комп'ютерними програмами.
Програма орієнтована на експериментальні підручники Рівкінд Ф. М., Ломаковської Г. В., Колесникова С. Я., Рівкінда Й. Я. «Сходинки до інформатики» для 2-, 3- і 4-х класів (серія «Київський підручник»). – Київ: Адеф-Україна, 2002.
Для тих, хто починає працювати з експериментальними підручниками, пропонуємо програму курсу «Сходинки до інформатики», яку склали автори підручників (Рекомендована науково-методичною радою Київського міжрегіонального інституту вдосконалення учителів
Фото Капча