Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальне значення фізичної культури у суспільстві

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Фізична культура як органічна складова загальної культури суспільства
2. Предмет і специфічна основа фізичної культури. Основні засоби
3. Основні поняття фізичної культури
4. Фізична культура і спорт у житті сучасної людини
5. Фактори, що визначають потребу людини в заняттях фізичними вправами
6. Фізична культура і спорт у системі підготовки фахівців в умовах вищої школи
 
Вступ
 
Сьогодні не можна знайти жодної сфери людської діяльності, що з фізичної культурою, оскільки фізична культура і спорт загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства взагалі і кожної людини окремо. Невипадково всі роки дедалі більше говориться про фізичну культуру як «про самостійному соціальний феномен, а й як про усталеному ролі особистості. Проте, феномен фізичної культури особистості вивчений далеко ще не повністю, хоча проблеми культури тіло ставилися ще за доби древніх цивілізацій.
Фізична культура як феномен загальної культури унікальна. Саме він природно містком, що дозволяє з'єднати соціальне і біологічне у розвитку людини. Понад те вона є перших вражень і базовим виглядом культури, що формується у людині. Фізична культура із властивою, їй дуалізмом може значно проводити стан організму, психіки, статус людини.
Історично фізична культура складалася, передусім, під впливом потреб суспільства на повноцінної фізичній підготовці підростаючого покоління і дорослого населення до праці. Разом про те принаймні становлення систем освіти і традиції виховання фізична культура ставала базовим чинником формування рухових умінь і навиків.
Якісно нова стадія осмислення сутності фізичної культури пов'язують із її впливом на духовну сферу людину, як дієвого кошти інтелектуального, морального, естетичного виховання. А якщо ні особливої потреби доводити значний вплив занять фізичними вправами на біологічну сутність людини: з його здоров'я, фізичний розвиток, морфофункціональні структури, що його впливом геть розвиток духовності вимагає якихось особливих пояснень і доказів.
 
1. Фізична культура як органічна складова загальної культури суспільства
 
У процесі розвитку загальної культури суспільства її найважливішими складовими стали і такі види діяльності, які спеціально спрямовані на удосконалення людиною самої себе, своєї власної природи. Саме до таких компонентів культури й належить фізична культура, яка безпосередньо впливає не на предмети зовнішнього середовища, а на життєво важливі якості, можливості й здібності людини, що отримані нею у вигляді задатків від природи, передаються спадково й розвиваються протягом життя поколінь під впливом умов життя, діяльності та виховання. А так як основу і зміст культурно-історичного процесу складає людина, розвиток її фізичних і інтелектуальних здібностей, моральних і естетичних якостей, то фізична культура є органічною складовою загальної культури суспільства: вона виникає й розвивається одночасно й поряд із матеріальною й духовною культурою, разом із зародженням і розвитком людського суспільства. Ось чому в історії людського суспільства не було епох, часів, періодів або держав, які б не мали хоча б у найелементарнішій формі фізичної культури, фізичного виховання. Хоча, звичайно, рівень і стан їх розвитку на тому чи іншому етапі в тій чи іншій державі залежали від ряду обставин і передовсім від географічного розміщення, умов життя, праці, побуту, рівня розвитку виробничих сил, культури, соціально-економічних факторів тощо.
У особистісному аспекті, як відомо, фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка характеризує ступінь розвитку її фізичних якостей, рухових умінь і навичок, забезпечуючи своїми специфічними засобами розвиток потенційних фізичних можливостей організму людини.
 
2. Предмет і специфічна основа фізичної культури. Основні засоби
 
Як особливий різновид людської діяльності, що спрямований на саму людину, фізична культура має своєю специфічною основою, своїм змістом доцільну рухову активність людини, тобто до фізичної культури належать не всякі, а лише такі форми раціональної рухової діяльності, які дозволяють, у принципі, найкращим чином сформувати життєво важливі рухові уміння й навички, забезпечити цілеспрямований розвиток фізичних здібностей та розширення фізичних можливостей людини, сприяти зміцненню здоров’я, активізувати працездатність. Основні елементи такої фізкультурної діяльності отримали назву фізичних вправ. Фізичні вправи -особливий різновидрухової діяльності, за допомогою якого здійснюється цілий комплекс педагогічних і оздоровчо-гігієнічних завдань. Таким чином, фізичні вправи є основним засобом фізичної культури. Окрім фізичних вправ, до засобів фізичної культури також належать оздоровчі сили природи (використання сонячного проміння, повітря, води) та гігієнічні фактори (водні процедури, масаж, харчування, режим сну, відпочинку тощо).
 
3. Основні поняття фізичної культури
 
Як уже зазначалось, фізична культура виникла на зорі людства, разом із зародженням і розвитком людського суспільства, але сам термін „фізична культура” з’явився тільки в ХІХ столітті й означав він тоді відповідну систему фізичних вправ для виховання та розвитку краси тіла. В наш час фізична культура розглядається як органічна складова загальної культури суспільства, сукупність її досягнень у створенні та раціональному використанні спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого фізичного вдосконалення людини.
Разом із тим, у міру формування й розвитку в суспільстві цілісної системи освіти й виховання, фізична культура органічно увійшла до них у якості основного фактора формування рухових умінь і навичок, потрібних як для реалізації, так і для розширення рухових можливостей людини, виховання фізичних якостей і здібностей, а також у якості найдійовішого засобу морального й
Фото Капча