Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальні конфлікти у постіндустріальному суспільстві

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
"Соціальні конфлікти у постіндустріальному суспільстві"
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Етноконфлікти у постіндустріальному суспільстві
1.1. Причини етнічних конфліктів
1.2. Етнос і раса
1.3. Міжетнічні конфлікти
Розділ 2. Конфлікти культури і цінностей
2.1. Культура, та її вплив на формування цінностей
2.2. Різноманітність культури і цінностей у сучасному суспільстві
2.3. Можливість консенсусу культурно-ціннісних конфліктах
Розділ 3. Класові конфлікти в постіндустріальному суспільстві
3.1. Інформація, як найважливіший ресурс у класовому конфлікті
3.2. Інтелектуальне розшарування в постіндустріальному суспільстві
3.3. Визрівання нового соціального конфлікту
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження визначається постійно зростаючим значенням феномену соціального конфлікту в структурі і динаміці сучасного постіндустріального суспільства, системі культурних цінностей і норм. Особливу значимість проблеми конфліктів набувають у періоди соціальних деформацій, криз, аномії, радикальних реформ, коли їх поява, чи розвиток і дозвіл в значній мірі стають спонтанними, непередбачуваними, супроводжуваними агресивністю, що створюють загрозу – уявну або найчастіше реальну – життя людей, звичним формам існування, стійкості соціальних інститутів, функціонуванню соціокультурних норм.
Саме такі конфлікти та причини їх появи підлягають ретельному дослідженню з метою вироблення механізмів соціального регулювання. Суспільство не може існувати без конфліктів, але важливо стежити за рівнем його загострення та периметром його розповсюдження. Постіндустріальне суспільство може пишатися тим, що більшість конфліктів, які мали місце в минулому подолані. Сьогодні ж суспільство зустрічається з найдавнішими конфліктами, які переслідували його протягом усієї історії.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні соціальних конфліктів у постіндустріальному суспільстві
Завдання дослідження:
Проаналізувати етноконфлікти у постіндустріальному суспільстві
Обґрунтувати конфлікти культури і цінностей
Визначити класові конфлікти в постіндустріальному суспільстві
Об’єкт дослідження – соціальні конфлікти людей у постіндустріальному суспільстві
Предмет дослідження – різновиди соціальних конфліктів у постіндустріальному суспільстві
Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Дослідження викладене на 42 сторінках тексту, бібліографічний покажчик вміщує 11 джерел, з них – 4 іноземних.
 
Розділ 1. Етноконфлікти у постіндустріальному суспільстві
 
1.1. Причини етнічних конфліктів
 
Сьогодні в різних частинах світу відбуваються битви між різними культурними та расовими групами, причому деякі з них призвели до трагічних наслідків і великого кровопролиття. Криваві війни такого походження відбулися в Боснії-Герцеґовині (на теренах колишньої Югославії), в Ефіопії (Африка), у Грузії (що входила до складу колишнього Радянського Союзу). Водночас у багатьох регіонах земної кулі тягнуться й тягнуться потоки біженців та іммігрантів, що або рятуються від таких конфліктів, або втікають від злиднів у пошуках кращого життя. Прибуваючи до нової країни, вони часто відчувають на собі ненависть людей, які лише кілька генерацій тому самі були іммігрантами. В такій ситуації, наприклад, опиняється чимало людей, що прибувають до Сполучених Штатів. США в культурному плані – найрізноманітніше суспільство у світі. Це суспільство іммігрантів; тубільне населення, американські індіанці сьогодні становлять менш як один відсоток від усього населення Сполучених Штатів. Проте Велика Британія та Європа швидко стають майже такими самими змішаними в культурному плані, як і США. Звичайно ж, саме європейці були першими іммігрантами у Північній Америці, і вони ж таки домінували донедавна в імміграції на територіях, що сьогодні стали Сполученими Штатами та Канадою. Нині вже нові хвилі імміграції, як законної, так і незаконної, накочуються на саму Західну Європу. Іммігранти прибувають туди зі Східної Європи, з Африки, з Близького Сходу та з Азії. Багато дилем, конфліктів та сутичок, так само як і вигод та можливостей, що стали наслідком напливу іммігрантів у США, сьогодні мають місце й у Європі. Європа стає більш етнічно гетерогенною, ніж будь-коли раніше.
Ми спробуємо з'ясувати, чому етнічна відмінність так часто спричиняється до соціальних конфліктів. Етнічністю ми називаємо культурні звичаї та світогляд певної спільноти людей, що відрізняють їх від інших. Члени етнічних груп бачать себе культурно відмінними від інших груп у суспільстві, а ті у свою чергу бачать їх такими. Існує чимало ознак, за якими такі етнічні групи відрізняються одна від одної, але головними вважаються мова, історія або походження (раса). Хоча концепція «раси» виникла порівняно нещодавно, етнічні забобони і протиріччя були широко розповсюджені протягом всієї історії людства. Граф Жозеф Артюр де Гобіно, якого називають батьком сучасного расизму вважав, що існує три раси: біла (кавказька) чорна (негроїдна) і жовта (монголоїдна). Згідно Гобіно, представники білої раси володіють найбільш високим інтелектом, моральними переконаннями і силою волі, саме тому вплив Заходу поширилося по всьому світу. У роки після другої світової війни, наука про раси була повністю дискредитована. З точки зору біології, яку намагалася трактувати нацистська ідеологія, не існує чітко відмежованих один від одного рас, існують тільки деякий ряд фізіологічних особливостей людських істот. Між людьми існують очевидні фізичні відмінності, і деякі з них передаються у спадок; але виникає питання, чому саме якісь певні з них, а не інші, стають підставою для соціальної дискримінації і забобонів.
Отже, расові відмінності необхідно розуміти як фізичні варіації, що визначаються членами якої групи
Фото Капча