Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Способи гідротехнічних меліорацій та загальна схема гідромеліоративної системи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Вихідні дані
1. Природні умови об’єкту
1.1 Загальна характеристика місця водозбору і об’єкту
1.2 Кліматична характеристика
1.3 Топографічна і гідрографічна характеристика
1.4 Гідрологічні умови
1.5 Ґрунтові та гідрогеологічні умови
1.6 Сільськогосподарське використання земель і прогноз водного режиму грунту
1.7 Причини низької продуктивності земель та комплексні заходи для її підвищення
2. Способи гідротехнічних меліорацій та загальна схема гідромеліоративної системи
3. Водоприймач
4. Проектування провідної та огороджувальної мереж у плані
4.1 Проектування провідної мережі у плані
4.2 Планове положення і проектування  огороджувальних каналів
5. Розрахунок регулюючої мережі
6. Гідравлічний розрахунок  дренажного колектора
7. Встановлення параметрів каналів провідної мережі
7.1 Параметри каналів бічної мережі
7.2 Гідравлічний розрахунок магістрального каналу
8. Визначення параметрів дамби обвалування
9. Регулювання водного режиму в посушливий період
10. Культуртехнічні та агромеліоративні заходи
11. Проектування гідротехнічних споруд і доріг
12. Заходи з охорони НПС
12.1 Прогноз зміни РГВ на території, що прилягає до системи
12.2 Природоохоронні заходи при проведенні меліорацій
13. Визначення об’ємів та вартості меліоративних робіт
14. Розрахунок економічної ефективності проведення меліорацій
Література
 
Вступ
 
Необхідність меліорації земель на території України постає досить гостро, оскільки, не зважаючи на те, що грунти здебільшого досить родючі, температурний та зволожувальний режими залишають бажати кращого. Більша частина опадів випадає влітку, а у період початку вегетації на значній частині земель відбуваються такі негативні явища, як підтоплення грунтовими водами або ж, навпаки, трапляються і засушливі періоди.
Все це зумувлює потребу у покращенні основних характеристик земель з метою отримання вищих врожаїв, що дасть змогу зменшити навантаження на території, скорочуючи частку розораних угідь.
Крім того, меліоративні системи слід проектувати здебільшого осушувально-зволожувальними, що дає змогу комплексно вирішити питання дотримання необхідного культурам режиму зволоження у всі періоди їх росту і розвитку.
Для України характерним є використання меліорованих земель у різних регіонах, що зумовлює свої особливості їх проектування та експлуатації.
Саме метою курсового проекту є розробка проекту осушувально-зволожувальної системи для окремого підприємства певної області.
 
1. Природні умови об'єкту
 
1.1. Загальна характеристика водозбору та об'єкту
 
Об'єкт загальною площею 900,5 га розташований на землях приватного підприємства "Дезтім" Мукачівського району Закарпатської області у басейні річки Серне. На території басейну розташовано 3 населених пункти. Центральна садиба підприємства знаходиться на відстані 9 км від об'єкту меліорації в селі Завидово.
Найближча залізнична станція знаходиться на відстані 6 км. Віддаль до районного центру становить 15 км. Центральна садиба сполучена з об'єктом меліорації дорогою з твердим покриттям. Напрямок господарської діяльності – аграрний, вирощування с/г продукції та лісництво.
 
1.2 Кліматична характеристика
 
Клімат району помірно-континентальний. Середньобагаторічні дати переходу середньодобової температури через 00С - середина березня та листопад-грудень.
Початок періоду вегетації - квітень-травень. Норма опадів за рік - 730 мм. Норма опадів за вегетаційний період – 380 мм. Середньобагаторічна сума дефіцитів вологості повітря за період вегетації – 860 мм.
Глибина промерзання грунту – 0,6-0,8 м.
Атмосферні опади розподіляються нерівномірно, спостерігається концентрація значної кількості води за рахунок танення снігу та випадання атмосферних опадів у період вегетації, часто виникає перезволоження грунтів.
 
1.3 Топографічна і гідрографічна характеристика
 
Рельєф басейну хвилястий. Похил поверхні вздовж основного водотоку і=0,0036. Об'єкт характеризується наявністю замкнутих понижень та незначних підвищень. Відмітки поверхні землі коливаються у межах 147,0-150,0 м. У західній частині об'єкту протікає річка Серне, вздовж якої, на північному заході, розташоване підвищення з відмітками біля 150 м.
 
1.4 Гідрологічні умови
 
Постійні і тимчасові водотоки характеризуються гідрографом стоку. Для рівнинних річок України найбільша ордината має місце під час весняної повені і літніх паводків. При визначенні необхідного водного режиму виділяють критичні періоди: 
1. Пік весняної повені.
2. Початок вегетаційного періоду.
3. Період літньо-осінніх дощів.
Значення розрахункових витрат для водотоку для різних розрахункових періодів наведені в табл. 1.1.
 
Таблиця 1.1
Розрахункові витрати водотоку
Розрах. створ. Весняна повінь, імовірн. перевищення Посівний період Літній паводок, імовірн. перевищення Літня межень Літній мінімум
1 % 5 % 10 % 1 % 5 % 10 %
Річка
Створ І-І 92,3 78,4 61,1 6,11 106,5 91,3 84,2 0,49 0,23
Магіст-ральний канал 1,98 1,47 1,21 0,18 2,43 1,87 1,32 0,10 0,03
 
Для визначення витрат в проміжні періоди будуємо гідрографи весняної повені і літнього паводку. Координати гідрографів весняної повені і літнього паводку наведені в табл. 1.2-1.3.
 
Таблиця 1.2
Координати гідрографа весняної повені імовірності 1%, 5%, 10%
Координати безрозмірного гідрографа Ординати розмірних гідрографів
 
  T, діб 1% 5% 10%
0,083 0,31 1,411 28,61 24,30 18,94
0,17 0,72 2,89 66,46 56,45 43,99
0,25 0,87 4,25 80,30 68,21 53,16
0,29 1
Фото Капча