Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика випадків онкологічних захворювань

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Щорічно реєструється 4 млн. нових випадків онкологічних захворювань, рак забирає життя 837 тисяч європейців. На початок 2007 року в онкологічних закладах системи МОЗ України на обліку перебувало 864 273 хворих, що на 3, 7% більше, ніж в попередньому році. Щорічно в Україні реєструються понад 150 тис. нововиявлень злоякісних захворювань. Найвищі показники захворюваності за останні 5 років спостерігаються у південних областях, а також Кіровоградській, Полтавській областях, АР Крим.
Майже 90 тисяч жителів України щорічно помирають від раку, при чому 35 відсотків померлих від раку – особи працездатного віку. Онкопатологія є причиною понад 15% усіх випадків смерті і поступається лише серцево-судинним захворюванням. У 2006 році смертність від злоякісних новоутворень в Україні склала 90 997 випадків. 38-40% онкологічних хворих помирають протягом першого року після встановлення діагнозу, що свідчить про запізнілу діагностику. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 30%.
Структура онкозахворюваності протягом останніх 5 років залишається сталою. Найчастіше злоякісними хворобами уражається населення старшого і похилого віку. Серед чоловічого населення – це злоякісні новоутворення легенів, шкіри, шлунка та передміхурової залози, колоректальні раки, серед жінок переважають злоякісні новоутворення молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка. Спостерігаються незначні зниження показників онкозахворюваності трахей, бронхів, легенів.
Серед дитячого населення (0-14 років) щороку виявляється до 1, 5 (півтори) тисячі дітей. У 2007 році захворюваність склала 11, 5 на 100 тис. дитячого населення. Смертність дітей від онкологічних захворювань знизилася у 2007 році в порівнянні з 2001 роком на 10%. Захворюваність дітей на онкологічні захворювання має ряд особливостей. Найбільш високі показники дитячої онкологічної захворюваності характерні для наймолодшої вікової групи дітей – до одного року. Далі йде поступове зниження рівня показників, а у віці 10-14 років показники удвічі нижчі, ніж у віці дітей до одного року. В структурі злоякісних новоутворень у дітей І місце займають лейкози – 33%, ІІ місце – злоякісні новоутворення головного мозку та інших відділів нервової системи – 19%, на ІІІ місці – лімфоми – 13%.
Злоякісні новоутворення у дітей залишаються актуальною проблемою охорони здоров'я. Незважаючи на те, що онкологічна патологія є досить рідкісною серед дитячого населення, смертність від злоякісних новоутворень в структурі дитячої смертності в Україні посідає 5-е місце, поступаючись нещасним випадкам, перинатальній смертності, вродженим аномаліям, хворобам нервової системи. Близько 75% дітей, у яких виявлено онкологічні захворювання, отримують спеціальне лікування, проте кожна четверта хвора дитина помирає протягом року з моменту встановлення діагнозу, і лише третина даного контингенту живе п'ять і більше років.
В останні роки рівень дитячої онкологічної захворюваності в Україні залишається відносно стабільним і становить 10-11 випадків захворювання на 100 тисяч дитячого населення, що відповідає 800-1000 випадкам щорічно. Результати перевірок якості обліку даної патології у дітей показали наявність ряду недоліків в реєстрації випадків захворювання, що спричиняє недооблік захворюваності і штучне заниження показників – від 20 до 50%. Особливо це стосується церебральних пухлин та ЗН лімфатичної та кровотворної системи, які складають біля 70% всієї онкологічної патології у дітей.
Значно нижчими середнього рівня в Україні є показники дитячої онкологічної захворюваності в Запорізькій, Чернівецькій, Луганській, Донецькій областях. Найбільш високі показники зареєстровані в Київській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях.
Показник смертності дітей від злоякісних новоутворень (ЗН) в Україні також залишається незмінним в останні роки і становить 5 випадків на 100 тисяч дитячого населення (Табл. Д2). Проте, в деяких регіонах відмічається негативна тенденція розвитку даного явища – приріст показника смертності при зменшенні показника захворюваності (Запорізька, Донецька, Луганська, Чернівецька області). Причиною цього може бути, як наявність недоліків в системі реєстрації захворювань, так і наявність недоліків в системі надання медичної допомоги дітям.
Співвідношення кількості випадків смертей до кількості випадків захворювань в окремих регіонах (Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Чернівецька області) становить 60% і більше. Це говорить про те, що там помирає більше, ніж кожна друга хвора дитина.
Структура захворюваності дітей на онкологічну патологію має ряд особливостей в порівнянні з захворюваністю дорослого населення. Найбільш високі показники дитячої онкологічної захворюваності характерні для наймолодшої вікової групи дітей – до 1 року. Далі йде поступове зменшення рівня показників, причому, у віці 10-14 років показники захворюваності в 2 рази нижчі, ніж показники у віці 0-1 рік. Стать дітей не впливає на дану закономірність явища. Рівень захворюваності дівчаток усіх вікових груп є дещо нижчим рівня захворюваності хлопчиків.
В структурі ЗН у дітей (0-14 р.) перше місце посідають лейкози, їх питома вага складає 33% (3, 5 ‰). На другому місці: злоякісні новоутворення головного мозку та інших відділів нервової системи – 19% (2, 0‰). На третьому місці: лімфоми – 13% (1, 4 ‰). Далі в ранговому ряду слідують: ЗН нирок – 7% (0, 8 ‰) ; кісток та суглобових хрящів – 5% (0, 6 ‰) ; сполучної та інших тканин – 4% (0, 4 ‰).
На кінець 2004 року в онкологічних закладах системи МОЗ України на диспансерному обліку знаходилось 3751 хвора дитина віком до 14 років, що становить 51, 8 на 100 тисяч дитячого населення. В порівнянні з 2000 роком показник зріс на 19%. Близько 40% даного контингенту знаходиться на обліку
Фото Капча