Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура ділової бесіди

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
І. Структура індивідуальної бесіди як форми ділового спілкування
ІІ. Характеристика етапів ділової бесіди
2.1 Етап підготовки до ділової бесіди
2.2 Орієнтування у ситуації і людях
2.3 Обговорення проблеми, прийняття рішення і вихід з контакту
Список використаної літератури
 
І. Структура індивідуальної бесіди як форми ділового спілкування
 
Бесіда – це форма спілкування з метою обміну думками, інформацією, почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль партнерів для забезпечення співробітництва та впливу одне на одного.
Загалом можна назвати наступні функції бесіди: обмін інформацією, формування перспективних заходів і процесів; контроль і координація вже розпочатих дій; взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; підтримка ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав; пошук, висунення і оперативна розробка робочих ідей, стимулювання людської думки в но-юму напрямку; розв'язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації, та ін. Кожна бесіда – це оригінальний акт спілкування, тому не існує загальних рецептів, які б забезпечували високу ефективність бесіди в усіх випадках. Це процес творчий завжди, який приносить радість відкриття нового у житті, у співрозмовника і у собі. Історично склалися визначені моральні і психологічні вимоги до організації індивідуальної бесіди. Існують загальні положення і принципи, застосування яких сприяє досягненню успіху бесіди.
Якщо за основу кваліфікації взяти мету спілкування та зміст бесіди, то можна виокремити бесіди ритуальні, глибинно-особистісні та ділові. Предметом ділової бесіди є, як правило, конкретна справа. Серед ділових бесід розрізняють інформаційні (у «конкурентній ситуації»; «підтиском мовника»; з метою викладу своєї позиції), управлінські, педагогічні, правові, медичні та ін. Основна увага у вивченні етики спілкування приділяється особливостям саме ділових бесід і їх різновидам, оскільки майже всі справи, трудові акції і будь-яка спільна праця людей починаються, здійснюються і завершуються за допомогою різних за формою, змістом і функціями ділових бесід.
Залежно від кількості учасників ділові бесіди поділяються індивідуальні та групові.
Індивідуальна бесіда – це діалог двох співучасників, які є значущими одне для одного і прагнуть (обоє або один) досягти певної мети. Індивідуальна бесіда стає такою формою, яка сприяє зближенню поглядів співрозмовників, встановленню між ними контакту, довіри і взаєморозуміння. Відомо, що людина один на один поводиться інакше, ніж в оточенні багатьох людей, що пояснюється тим, що у присутності інших вона використовує різні ролі, хоче здаватись цікавішою, привабливішою, зберегти почуття власної гідності, тому часто лише віч-на-віч зустрівшись із людиною, можна визначити її позицію і знайти пояснення її діям. Людина, знаючи і пам'ятаючи про це, завжди намагатиметься надавати право партнерові по спілкуванню залишатися самим собою, не маніпулюватиме іншим, а вестиме власну партію і даватиме змогу робити це співрозмовнику, тобто «партитуру спілкування» співрозмовники розроблюють спільно, що визначатиме характер бесіди і її результат.
Розрізняють наступні етапи індивідуальної бесіди:
початок;
передавання інформації;
аргументування;
спростування аргументів співрозмовника;
прийняття рішення.
Оскільки успіх в індивідуальній діловій бесіді значною мірою залежить від контакту, який встановлюється між співрозмовниками, можна визначити і більш широкі її етапи:
підготовка до бесіди;
встановлення контакту;
орієнтування у ситуації і людях;
обговорення питання і прийняття рішення;
вихід із контакту.
Такий поділ на етапи чіткіше визначає спрямованість у пошуку способів і засобів спілкування і правил проведення саме ділової бесіди.
 
ІІ. Характеристика етапів ділової бесіди
 
2.1 Етап підготовки до ділової бесіди
 
При підготовці до індивідуальної ділової бесіди аналізується ситуація, у якій вона відбуватиметься, вивчаються типові та індивідуальні особливості співрозмовника, зокрема його інтереси і установки. Найчастіше під час проведення індивідуальної бесіди, зокрема ділової, намагаються одразу ж досягти мети, жорстко орієнтуючись на остаточний результат. Це хибний шлях, оскільки при цьому ігнорується підготовчий етап бесіди, тому нерідко розмова ніби і відбувається, але з самого початку вже запрограмовано її негативний результат.
Можна запропонувати наступні правила підготовки до ділової бесіди:
обрати найбільш вдалий момент і місце для проведення бесіди і лише після цього домовлятися про зустріч;
з'ясувати все про співрозмовника, зокрема його ставлення до ініціатора бесіди і рівень моральної культури;
зібрати і систематизувати інформацію, необхідну для розмови;
створити відповідну атмосферу довіри, щоб схилити співрозмовника до своєї точки зору;
визначити мету, стратегію і тактику проведення бесіди, скласти деіальпий план розмови, виділити базові слова, ключові речення;
уявити собі позицію співрозмовника з цього питання і хід бесіди, передбачити нюанси, які можуть вплинути на її перебіг і результат.
Починаючи спілкування, бажано встановити зі співрозмовником психологічний контакт, тобто духовний зв'язок між людьми, який забезпечує можливість взаєморозуміння і взаємовпливу. Контакт буває емоційним та інтелектуальним, епізодичним і постійним, усвідомленим і неусвідомленим, поверховим і глибинно-особистісним, вербальним і невербальним, ефективним і неефективним тощо. Найчастіше контакт починається із «зустрічі поглядів», оскільки важко бути неввічливим до того, хто дивиться тобі в очі. Перший погляд може бути миттєвим, пристрасним, зацікавленим, відкритим, довірливим. Легка посмішка, нахил корпусу або голови у бік співрозмовника, зацікавленість у виразі очей свідчать про доброзичливе ставлення до співрозмовника.
Після контакту очей слід привітатися і зробити паузу, яка
Фото Капча