Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структурно-логічна модель науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мельничук Л. С.
 
Структурно-логічна модель науково-методичної роботи
з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів
 
Переосмислення теорії управління школою, поява нових управлінських функцій зумовлює нові вимоги до підготовки та навчання керівників загальноосвітніх шкіл.
У сучасних умовах демократизації суспільства, змінах змісту й структури освіти, зростання автономності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів особливого значення набувають питання підготовки директорів ЗНЗ до управлінської діяльності.
Міжнародна комісія з освіти у ХХІ столітті дійшла висновку, що майбутній прогрес людства залежить не стільки від економічного росту, скільки від рівня розвитку особистості. ЮНЕСКО пропонує перейти від класичного поняття «людські ресурси» до концепції «компетентності людини». Дана концепція передбачає максимальне, всебічне врахування інтересів людини: оволодіння професійною компетентністю, знаннями, вміннями і навичками, необхідними для охорони здоров’я, розвитку культури, захисту навколишнього середовища, конкурентоспроможності на ринку праці.
Якість професійного становлення і розвитку особистості керівників шкіл багато в чому визначає характер і долю модернізації шкільної освіти, сприяючи приведенню її у відповідність до сучасних життєвих потреб країни. У зв’язку з цим у нас виникла необхідність чіткої розробки моделі формування професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
На основі моніторингу освітньо-кваліфікаційної характеристики діяльності керівників шкіл ми виокремили знання і вміння, що необхідні директорам для професійного управління навчальним закладом.
Аналіз методологічних і теоретичних питань, а також змісту, форм, методів забезпечення ефективного функціонування ЗНЗ дали нам можливість визначити перелік вимог до навчання директорів ЗНЗ. Керівники шкіл зацікавлені в отриманні знань із менеджменту та маркетингу в освіті, оскільки вони самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою школи, її розвитком, організовують і стимулюють професійну діяльність підлеглих, вивчають попит на освітні послуги, забезпечують їх якість, вступають у фінансово-господарські відносини, намагаючись дотримуватися відповідності показників роботи навчального закладу державним стандартам освіти, утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.
У зв’язку з цим зросли роль і значення підготовки директорів ЗНЗ, їх методологічної, теоретичної і методичної освіченості.
Ураховуючи зміни в змісті освіти, впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій, наявність варіативних програм, підручників, навчально-методичних комплексів, інноваційні процеси в освіті, практичну реалізацію особистісно орієнтованого навчання, районний методичний кабінет узяв курс на створення інформаційних, науково-методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного росту педагогічних і керівних кадрів освітніх установ району.
Важливу роль у системі науково-методичної роботи ми відвели підвищенню професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, яка здійснювалася через управлінський університет директорів шкіл, заступників директорів з навчально-виховної роботи та спрямовувалася на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих працівниках, мотивацію їх до інноваційної діяльності, самоосвіти, а також на реалізацію науково-методичної проблемної теми.
На діагностико-прогностичній основі, з урахуванням рівня професійної компетентності педагогів та їх потреб, базується структурно-логічна модель науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено систему підготовки керівників шкіл, у якій передбачено:
‒модернізацію змісту форм і методів управлінської діяльності;
‒підвищення науково-теоретичної підготовки, загальнокультурного рівня, формування готовності до самоосвіти і саморозвитку;
‒забезпечення умов підвищення професійної компетентності;
‒організацію інформаційної системи управління навчально-виховним процесом.
Підготовка нової генерації керівників освітніх навчальних закладів, підвищення їхнього професіоналізму, національної свідомості, готовності до творчої діяльності відбувається у системі роботи управлінського університету директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, у якому діють наступні секції:
‒школа резерву на керівні посади «Мій шанс»;
‒школа новопризначеного керівника;
‒керівників ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих та позашкільних закладів;
‒керівників ЗНЗ І-ІІІ ступенів;
‒керівників ЗНЗ І-ІІ ступенів;
‒проблемний семінар керівників опорних навчальних закладів освітніх округів: Березнівської гімназії, Моквинського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня», Балашівського НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІ ступенів», Соснівського НВК «гімназія-ЗОШ І ступеня», Малинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Науково-методичне та організаційне забезпечення профільного навчання у старшій школі»;
‒проблемно-цільовий семінар для заступників директорів «Використання інтерактивних технологій підготовки вчителя як конкурентоспроможного фахівця». У рамках даного семінару працюють секції заступників директорів з навчально-виховної роботи, секція керівників районних, шкільних методичних об’єднань, постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, шкіл педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, творчих груп, майстер-класів;
‒тимчасовий науково-дослідний колектив з теми «Підготовка вчителя ЗНЗ до професійно-педагогічної творчості в умовах освіти для сталого розвитку» (районний методичний кабінет, методичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів району: Березнівської гімназії, Березнівського НВК «ЕГЛ – ЗОШ І-ІІ ступенів», Березнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Городищенської та Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів спільно з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Рівненським державним гуманітарним університетом);
‒майстер-клас заступника директора з навчально-виховної роботи «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінській діяльності заступника директора навчального закладу.
Забезпечено роботу двох обласних опорних закладів, чотирьох районних шкіл перспективного педагогічного досвіду з проблем управління, дев’яти опорних навчальних закладів району з основних питань управлінської діяльності та внутрішньошкільної методичної роботи, п’яти закладів з питань якісної організації та творчого втілення новаторських педагогічних ідей у навчально-виховний процес, організовано роботу консультпунктів на базі досвіду роботи творчо працюючих керівників.
Урахування потреб педагогічних колективів навчальних закладів району зосереджене на розв’язанні проблем активного реформування і модернізації освітнього простору Березнівщини. Керівники району були учасниками майстер-класів академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних
Фото Капча