Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасний стан страхового ринку України

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Сучасний стан страхового ринку України
 2. Організаційно-економічна характеристика страхової компанії «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ
 3. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 4. Фінансова надійність  «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»
 5. Шляхи вдосконалення функціонування страхової діяльності компанії «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТРИ
 
ВСТУП
 
Ключовими чинниками розвитку страхування сьогодні є здебільшого корпоративні «схемні» види, а також обов'язкове страхування, зокрема, ОСЦПВ, для проведення якого страховик повинен мати істотний запас фінансової стійкості. Основні зміни в оподаткуванні страховиків у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу (а саме запровадження податку на прибуток) відкладені у часі. Хоча вони здатні більше активізувати розвиток корпоративного сегменту страхування, збільшити його рентабельність, проте не стимулюють таку функцію страхування, як додатковий соціальний захист громадян.
Питома вага так званого «схемного» ринку, за експертною оцінкою, у 2015 році не зменшилася, про що опосередковано свідчать відчутні обсяги внутрішнього перестрахування фінансових та інших майнових ризиків. Згідно з останніми офіційними даними щодо показників розвитку ринку, чистий прибуток від страхової діяльності значно зріс, що відбувалося на фоні зниження обсягів виплат страхових відшкодувань, високої частки операційних витрат у зароблених преміях і збереження значної величини резервів невиплат Лібералізація правил врегулювання збитків з ОСЦПВ, декларування заходів з поступового переходу страховиків на міжнародні стандарти фінансової звітності, ініціативи регулятора щодо обов'язковості роботи страховиків у формі виключно акціонерних товариств, щодо розкриття інформації - здатні привести до позитивного ефекту. При цьому держава повинна створювати додаткові стимули для розкриття соціальної функції страхування, особливо під час впровадження пенсійної реформи, створювати сприятливі умови для розвитку добровільного страхування життя, медичного та пенсійного страхування.
Загалом, показники розвитку ринку вказують, що обсяги нового бізнесу не збільшуються. Активізувалася діяльність у сегментах ринку, роботу в яких традиційно пов'язують з використанням схем і непрозорих умов страхування. Разом з цим, як і раніше, має місце достатня закритість інформації щодо учасників ринку, при тому, що залишаються актуальними проблеми з виконання зобов'язань низки страховиків перед клієнтами. Це відбувається в умовах, коли страховиками допускаються відчутні операційні витрати, і, відповідно, будь-яке збільшення обсягу виплат відшкодувань призводитиме до погіршення фінансових результатів.
Метою роботи є аналіз організаційно-економічних аспектів функціонування страхового ринку України, визначення проблем його ефективної діяльності.
Обєктом дослідження є страховий ринок України.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, що виникають в процесі функціонування страхового ринку України та управління ним.
 
1.Сучасний стан страхового ринку України
 
Страхування є одним з найважливіших елементів ринкових відносин. Початок страхування належить до далекого минулого в історії людства. У світі ще не виробили більш економічного, раціонального та доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування. Об'єктивними умовами існування страхового ринку є суспільна потреба у страхових послугах та наявність страховика, здатного її задовольнити.
Страхування є потужною фінансовою системою, яке практично не поступається банківській сфері, Україна робить тільки перші кроки на шляху до інтеграції страхового ринку України у світовий.
Проте його подальший розвиток стримується низкою актуальних проблем:
 • політична нестабільність в країні;
 • слабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з іншими країнами;
 • нерозвиненість національної страхової інфраструктури;
 • недостатній рівень і потенціал розвитку страхування за межами країни;
 • низькі показники конкурентоспроможності українських страхових компаній.
Для подолання цих стримуючих факторів практикують поглинання і капіталізацію нерозвинених та малозабезпечених страхових компаній для зменшення кількості ризикових портфелів на ринку страхування. Важливим є також підвищення темпів зростання окремих видів страхування, поліпшення якості послуг, впровадження нових продуктів.
Недосконалими є також відносини між засновниками страхових компаній та страховиками. В переважній більшості засновники є і основними клієнтами компаній. В цьому також відображається низький рівень прозорості страхового ринку.
Всі ці внутрішні проблеми призводять до недовіри населення до вітчизняних страхових компаній. Як результат, існуюча недовіра спричиняє головну причину не бажання фізичних і юридичних осіб страхуватися, особливо в довгостроковому періоді.
Подальшого вдосконалення потребує і нормативно-правова база. Низький рівень нагляду держави характеризується не завжди реальним відображенням фінансового стану страхової компанії. В такому випадку потрібно здійснити комплекс організаційних заходів, вдосконалити вітчизняне законодавство, які забезпечать розвиток страхового ринку.
Більш глобальнішими є зовнішні проблеми страхового ринку:
 • високий ступінь залежності економіки України від макроекономічної кон'юнктури знижує попит на довгострокові накопичувальні програми, що змушує страхові компанії активізувати продажі коротких ризикових договорів;
 • проблема надійного і гарантованого вкладення грошей;
 • ситуація в банківському секторі, скорочення обсягів кредитування, високі ставки в тому числі по іпотечними та автомобільними кредитами.
Страхові компанії мають низький рівень капіталізації страховиків. Через це немає змоги забезпечити відповідальність за великі застраховані ризики, що призводить до перестрахування їхньої частини за кордоном. В цьому відображається проблема витоку грошових коштів з України.
Заключною проблемою все ще залишається підвищення рівня платоспроможності, попиту та страхової культури юридичних осіб на страхові послуги, на що впливають інвестиційний голод підприємств, недостатній обсяг обігових коштів та ін.
Досліджуючи ринок страхових послуг можна дійти висновку, що його не можна назвати таким що розвивається високими темпами. Тільки протягом останнього часу цій сфері приділяється належна увага. Підвищення рівня розвитку страхового ринку має забезпечити зростання суспільної довіри до самого механізму страхування. Для цього потрібно розробити стратегію розвитку страхового ринку включаючи такі питання:
 • створення ефективного механізму нагляду та контролю за ринком;
 • вдосконалення нормативно-правової
Фото Капча