Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зерна для виробництва кінцевої продукції. Для захисту цих запасів кавових зерен від цінових коливань, фінансист компанії може продати певну кількість ф'ючерсних контрактів на суму, еквівалентну вартості запасів. Коли виробник використає кавові зерна для виробництва кави, фінансист закриє позицію на ф'ючерсному ринку.

Спотовий ринокФ'ючерсний ринок
15 вересня, придбання 75000 фунтів зерен кави, ціна - 215 у.о./за фунт15 вересня, продаж 2 контрактів, ціна - 220 у.о./за фунт
15 березня, використане зерно для переробки, існуюча ціна на зерна -170 у.о./за фунт, ціна на каву також знизилася на 45 у.о./за фунт15 березня, купівля 2 контрактів, ціна - 175 у.о./за фунт
Втрати: 45 у.о./за фунт, в сумі 33750 у.о .у процесі переробки кавиВиграш: 45у.о. /за фунт в сумі 33750 у.о. на двох контрактах, які повністю відшкодовують втрати в процесі переробки кави
Хеджування продажем широко застосовується торговельними фірмами з метою відшкодування витрат на зберігання товарних запасів. Якщо, наприклад, на елеваторі або в холодильнику є досить місця для зберігання товарів, можна їх складувати з метою подальшого перепродажу. Одночасно фінансисти цих фірм відкривають ф'ючерсні позиції на товари, аналогічні тим, що зберігаються на складі, як правило, на ту ж суму. На ф'ючерсних контрактах заробляють гроші, що сплачуються за зберігання товарів на складі. Як тільки торгові агенти фірм знаходять вигідні пропозиції щодо купівлі їх товарів, ф'ючерсні позиції закриваються.
Вище вже згадувалося, що найпоширеніший вид хеджування - рутне – це хеджування майбутніх цін фермерами, які, незважаючи на економічний стан та політичні тенденції, вирощують свої врожаї і хеджують їх на ф'ючерсних ринках.
 
7.3.2. Хеджування купівлею
Хеджування продажем покликане захистити виробника від зниження цін на момент продажу. Покупець у даному випадку має протилежний ризик. Експортери і виробники, в основному, продають товари з форвардними поставками. Форвардні контракти бувають закриті й незакриті наявністю реального товару. Незакритий контракт - це форвард, коли продається товар, якого немає. Для захисту майбутніх закупівель для поставки за укладеним форвардом застосовують хеджування купівлею. Секретом успіху хеджування купівлею є те, що відкриття ф'ючерсної позиції має збігатися з термінами поставки за форвардними контрактами, що дуже важливо.
Хеджування купівлею використовується з такою метою:
1.Захист незакритих форвардних контрактів на продаж сировини або переробленої продукції з цієї сировини.
2.Підтримка ціни на товари з фіксованими цінами.
 
Приклад 7.3
15 червня прокатне підприємство отримало замовлення на мідний дріт з поставкою 15 вересня. Базуючись на спотовій ціні міді - 106 у.о./за фунт – і виробничих витратах підприємства, фінансисти встановлюють ціну на мідний дріт і укладають контракт на його поставку. Оскільки з моменту підписання угоди до моменту поставки мине 6 місяців, а розмір складських приміщень не дозволяє на момент підписання контракту закупити мідь, фінансисти вирішують провести хеджеві операції на ф'ючерсній біржі. Оскільки міді для переробки на мідний дріт використано 100000 фунтів, відкривається позиція на 4 ф'ючерсних контракти по 104 у.о./за фунт.
4 серпня постачальники міді пропонують підприємству мідь за спотовою ціною 114 у.о./за фунт. Воно укладає угоду і одночасно закриває ф'ючерсні позиції. Оскільки ціни на мідь зросли на обох ринках, хедж стає вигідним, він компенсує втрати від придбання міді.
Спотовий ринокФ'ючерсний ринок
15 червня, укладено незакритий форвардний контракт на поставку мідного дроту. В калькуляцію закладено спотову ціну 106 у.о./за фунт, потреба міді для виконання контракту 100000 фунтів15 червня, купівля 4 вересневих ф'ючерсних контрактів на мідь по 
104 у.о./за фунт
15 серпня, купівля 100000 фунтів міді по 114 у.о. /за фунт15 серпня, продаж 4 контрактів, ціна – 116 у.о./за фунт
Втрати: 8 у.о. /за фунт, в сумі 8000 при закупі міді.Виграш: 12 у.о./за фунт в сумі 12000 на 4 контрактах, які повністю відшкодовують втрати при придбанні міді і дозволяють отримати додатковий прибуток 4 у.о./за фунт, або в сумі 4000.
 
До хеджевих операцій вдаються експортери, які широко використовують ф'ючерсний ринок для хеджування незакритих форвардних продажів індивідуальним покупцям. Будь-який експортер може отримати замовлення від потенційного покупця на негайну поставку товару. Щоб виконати такі замовлення, експортер повинен володіти товаром. Для страхування цих запасів або майбутніх закупівель експортер використовує ф'ючерсний ринок, купуючи відповідну кількість ф'ючерсних контрактів. Пізніше, коли експортер купує реальний товар для поставки за кордон, він може ліквідувати ф'ючерсну позицію двома шляхами:
продаючи ф'ючерсний контракт;
обмінюючи ф'ючерс на готівку (ех-pіt transaction, що означає "поза залою біржі").
Хеджування купівлі застосовують виробники товарів з фіксованими цінами. Ф'ючерсна торгівля в цьому випадку дозволяє виробникам задовольнити свої потреби сировини з певною вигодою. Замість реального придбання купують ф'ючерсні контракти, що дозволяє уникнути витрат на зберігання товарів.
Приклад 7.4
15 жовтня торговець на спотовому ринку закупив 100 тис. фунтів бавовни у фермера по 70 у.о. /за фунт з поставкою в грудні. Для відшкодування витрат на складування торговець продає два грудневих ф'ючерсних контракти по 75 у.о./за фунт. 15 листопада торговець продає бавовну по 68 у.о./за фунт і закриває ф'ючерсну позицію за ціною 70 у.о./за фунт.
 
Спотовий ринокФ'ючерсний ринок
15 жовтня, купівля 100 000 фунтів бавовни по 70у.о. /за фунт15 жовтня, продаж 2 контрактів по 75 у.о./за фунт
15 листопада, продаж 100 000 фунтів бавовни по 68 у.о. /за фунт15 листопада, купівля 2 контрактів по 70 у.о./за фунт
Втрати: 2 у.о./фунт + 2 у.о./фунт (витрати на зберігання) = 4 у.о./фунт, або в сумі 4 000Виграш: 5 у.о./за фунт, або в сумі 5 000 на 2 контрактах, що повністю відшкодовує втрати від зміни ціни та зберігання, що дозволяє отримати додатковий прибуток 1 у.о. /за фунт, або в сумі 1000.
 
З наведених прикладів видно, що до хеджування на зарубіжних ринках вдаються представники різних видів бізнесу. Це дозволяє страхуватися від несприятливих змін ціни і забезпечити заплановану норму прибутку. Хеджеві операції також можуть відшкодовувати вартість витрат на зберігання, тому учасники ринку також використовують хеджування купівлі.
 
 
Питання для самоперевірки та контролю за засвоєнням знань до розділу 7:
1.На які дві групи можна поділити всі угоди, які здійснюються на товарних біржах?
2.Що означає укладання угоди «спот»?
3.Висвітліть суть угоди «форвард»?
4.Охарактеризуйте ф’ючерські угоди.
5.Що означає офсетна угода?
6.У чому полягає суть операцій хеджування?
7.Які види хеджування Ви знаєте?
8.Дайте класифікацію операцій хеджування.
9.Охарактеризуйте звичайне хеджування. Наведіть приклади.
10.Охарактеризуйте селективне хеджування. Наведіть приклади.
11.Коли і хто використовує хеджування продажем?
12.Охарактеризуйте елементи хеджування продажем.
13.Що має на меті хеджування продажем?
14.Назвіть умови, за яких торговці використовують хеджування купівлею.
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.Александрова М.М. Страхування : Навчально-методичний посібник. – К. : ЦУЛ, 2002 – 208 с.
2.Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К. : ТОВ «Борисфен-М», 1996 – 336 с.
3.Вітлінський В.В. та ін. Економічний ризик : ігрові моделі : Навчальний посібник / В.В.Вітлінський, П.І. Верчено, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний; За ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
4.Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги : Навчальний посібник. – Львів : Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005. – 656 с.
5.Вовчак О.Д. Страхування : Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. – Львів : «Новий світ - 2000», 2005 – 408 с.
6.Говорушко Т.А. Страхові послуги. Начальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.
7.Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
8.Залетов О.М. Страхування. Навчальний посібник / За ред. д.е.н. О.О. Слісаренко. – К. : Міжнародна агенція «Bee Zone», 2003. – 320 с.
9.Говорушко Ілляшенко С.М. Економічний ризик : Навчальний посібник, 2-е видання, доп., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004 – 202 с.
10.Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научной редакцией проф. В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА – М., 2005 – 976 с.
11.О.П. Крайник, Є.С. Барвінська. Економіка підприємства : Навч. посібник / за ред. О.П. Крайник. – 2-ге видання оновл. і доп. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-Видавничий центр «Інтелект +» інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2005. – 296 с.
12.Крикавський Євген, Логістичне управління : Підручник – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
13.Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К. Кондор, 2006 – 340 с.
14.Н.І. Машина Економічний ризик і методи його вимірювання : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
15.Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005 – 224 с.
16.Современная логистика, 7-е издание : Перевод с английского. – М.: Издательство дом «Вильямс», 2002 – 624 с.
17.Справочник ИНКОТЕРМС – 2000. http:/www.kmk-meat.ru / refer.asp? Part = 13
18.Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент : теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004 – 200с.
19.Страхування : Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець – Вид. 2-ге переробл. і доповн. – К.: КНЕУ, 2002 – 599 с.
20.Устенко О.Л. Теория економического риска : Монография. – К. МАУП, 1997. – 164 с.             
 
 
 
 
Фото Капча